Κυριακή, 9 Αυγούστου 2009

Κυριακή Θ΄ Ματθαίου


Κατά Ματθαίον ΕυαγγέλιοΟμιλία στο κατά Ματθαίον

Κεφ. 14, στίχοι 22 - 34. από τον π.Κωνσταντίνο Στρατηγόπουλο


«22 Κα εθέως νάγκασεν ᾿Ιησος τος μαθητς ατο μβναι ες τ πλοον κα προάγειν ατν ες τ πέραν, ως ο πολύσ τος χλους. 23 κα πολύσας τος χλους νέβη ες τ ρος κατ᾿ δίαν προσεύξασθαι. ψίας δ γενομένης μόνος ν κε. 24 τ δ πλοον δη μέσον τς θαλάσσης ν, βασανιζόμενον π τν κυμάτων· ν γρ ναντίος νεμος. 25 τετάρτ δφυλακ τς νυκτς πλθε πρς ατος ᾿Ιησος περιπατν π τς θαλάσσης. 26 κα δόντες ατν ο μαθητα π τν θάλασσαν περιπατοντα ταράχθησαν λέγοντες τι φάντασμά στι, κα π το φόβου κραξαν. 27 εθέως δ λάλησεν ατος ᾿Ιησος λέγων· θαρσετε, γώ εμι· μ φοβεσθε. 28 ποκριθες δ ατ Πέτρος επε· Κύριε, ε σ ε, κέλευσόν με πρός σε λθενπ τ δατα. 29 δ επεν, λθέ. κα καταβς π το πλοίου Πέτρος περιεπάτησεν πτ δατα λθεν πρς τν ᾿Ιησον. 30 βλέπων δ τν νεμον σχυρν φοβήθη, κα ρξάμενος καταποντίζεσθαι κραξε λέγων· Κύριε, σσόν με. 31 εθέως δ ᾿Ιησος κτείνας τν χεραπελάβετο ατο κα λέγει ατ· λιγόπιστε! ες τί δίστασας; 32 κα μβάντων ατν ες τπλοον κόπασεν νεμος· 33 ο δ ν τ πλοίῳ λθόντες προσεκύνησαν ατ λέγοντες·ληθς Θεο υἱὸς ε. 34 Κα διαπεράσαντες λθον ες τν γν Γεννησαρέτ.»

ΑΠΟΔΟΣΗ

Και αμέσως ό Ιησούς ανάγκασε τους μαθητές του να μπουν στο πλοίο και να περάσουν πριν άπ' αυ τόν στο απέναντι μέρος της λίμνης, ώσπου αυτός να βοηθήσει τον λαό να γυρίσουν στα σπίτια τους. Και όταν αυτό έγινε, ανέβηκε στο βουνό για να προσευχηθεί μόνος του· μέ χρις ότου βράδιασε ό Χριστός ήταν εκεί μόνος. Το πλοίο βρισκόταν πια στη μέση της θάλασσας και χτυπιό ταν με τα κύματα, γιατί ό καιρός ήταν αντίθετος. Στην τέταρτη βάρδια της νύχτας (δηλ. 3-6 το πρωί) ήλθε ό Ιησούς κοντά στους μαθητές περπατώντας επάνω στη θάλασσα. Ό ταν τον είδαν να περπατάει επάνω στη θάλασσα, ταράχθηκαν οι μαθητές και έλεγαν πώς είναι φάντασμα και από το φόβο τους έβαλαν τις φωνές. Αμέσως τότε τους μίλησε ό Ιησούς και τους είπε· «Έχετε θάρ ρος. Εγώ είμαι. Μη φοβάστε». Τό τε αποκρίθηκε ό Πέτρος και του εί πε: Κύριε, αν είσαι εσύ, τότε πες μου να έλθω σε σένα επάνω στα νερά. Και ό Ιησούς του είπε: Έλα. Και κατέβηκε ό Πέτρος από το πλοίο και περπάτησε επάνω στα νερά για να έλθει κοντά στον Ιησού. Βλέποντας όμως τον δυνατό άνεμο φοβήθηκε και αρχίζοντας να βουλιάζει, έβαλε τις φωνές και είπε: «Κύριε, σώσε με». Και ό Ιησούς αμέσως άπλωσε το χέρι, τον κράτησε και του λέγει: «Γιατί δίστασες, ολιγόπιστε;». Όταν ανέβηκαν στο πλοίο, έπαυσε να φυσάει ό άνεμος. Τότε εκείνοι πού ήσαν στο πλοίο ήλθαν και προ σκύνησαν τον Ιησού και του είπαν: «Αληθινά είσαι Υιός του Θεού». Και αφού πέρασαν τη λίμνη, ήλθαν στα μέρη της Γεννησαρέτ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Follow by Email