Τετάρτη, 26 Ιανουαρίου 2011

Η τάξη της Αγάπης: Άγιος Γρηγόριος Νύσσης

Αγιος Γρηγόριος Νύσσης
Άγιος Γρηγόριος Νύσσης

Πρέπει να γνωρίζει κάποι­ος την τάξη της αγάπης, την όποια διδάσκει ό νόμος (του Θεού), πώς μεν πρέπει να αγαπά τον Θεό, πώς δε τον πλησίον και την γυναίκα και τον εχθρό, μή­πως γίνει χωρίς τάξη και παράδοξη ή εκπλήρωσης της αγάπης· διότι πρέ­πει να αγαπά μεν τον Θεό με όλη την καρδία, την ψυχή, την δύναμη και την αίσθηση, τον δε πλησίον όπως τον εαυ­τό του, την γυναίκα δε, εάν είναι καθαρωτέρας ψυχής, όπως ό Χριστός την Εκκλησία, ό δε περισσότερος εμπαθής όπως το δικό του σώμα (γιατί έτσι προστάζει ό εντολεύς των τοιούτων απόστολος Παύλος), τον εχθρόν δε με το να μη ανταποδίδει το κακό, άλλα να αμείβει την αδικία με ευεργεσία.

Τώρα δε, μπορείς να δεις συγκεχυμέ­νη και άτακτη την αγάπη των πολλών, ενεργούμενη με ακατάλληλο τρόπο και με πλάνη, αυτοί οι όποιοι τα χρή­ματα και τις τιμές και τις γυναίκες, εάν κείνται θερμότερα προς αυτά, εξ όλης της ψυχής και της δυνάμεως αγα­πούν, ώστε να θέλουν και την ζωή τους να προσφέρουν, τον Θεό δε τόσο όσο νομίζουν, τον δε πλησίον μόλις και επιδεικνύουν την προς τους εχθρούς διαταχθείσα αγάπη. Ή δε προς τον μισούνται σχέση είναι το να αντιμε­τωπίζουν αυτούς πού τους λύπησαν με μεγαλύτερο κακό.

Είς το Άσμα των Ασμάτων, Δ (ΒΕΠ 66, 163-164)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Μείζων η αγάπη
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΕ CD
Δώδεκα Πατέρες της Εκκλησίας μιλούν για την Αγάπη
***
Ύμνοι από τις ακολουθίες των Πατέρων
ΕΚΔΟΣΕΙΣ : ΜΕΛΩΔΙΚΟ ΚΑΡΑΒΙ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Follow by Email