Κυριακή, 13 Φεβρουαρίου 2011

ΤΡΙΩΔΙΟΝ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΝ : Φύλλο πορείας Α’


WAR or PEAC make art not war by v imagine
Από σήμερα εισερχόμαστε Λειτουργικά στο Τριώδιο. Παίρνω στα χέρια μου αυτό το λειτουργικό βιβλίο γνωρίζοντας καλά πως δεν είναι αρκετό να το έχεις μπροστά σου και να παρ-ακολουθείς την ανάγνωση του.
Σελίδα πρώτη: γράφει ΤΡΙΩΔΙΟ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΝ και στην δεύτερη σελίδα τα λόγια ενός προφήτη, του προφήτη Ιωήλ. Κεφ Β 13-14
καὶ νῦν λέγει κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν ἐπιστράφητε πρός με ἐξ ὅλης τῆς καρδίας ὑμῶν καὶ ἐν νηστείᾳ καὶ ἐν κλαυθμῷ καὶ ἐν κοπετῷ καὶ διαρρήξατε τὰς καρδίας ὑμῶν καὶ μὴ τὰ ἱμάτια ὑμῶν καὶ ἐπιστράφητε πρὸς κύριον τὸν θεὸν ὑμῶν ὅτι ἐλεήμων καὶ οἰκτίρμων ἐστίν μακρόθυμος καὶ πολυέλεος καὶ μετανοῶν ἐπὶ ταῖς κακίαις.
Εμπιστεύομαι τα λόγια του προφήτη Ιωήλ και επιστρέφω! Καλό δρόμο αδελφοί μου, καλή και ευλογημένη μετάνοια 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Follow by Email