Κυριακή, 24 Απριλίου 2011

Χριστός Ανέστη!

Μετεποιήθει άθροον εις ευφροσύνην η λύπη και γέγονε μοι πάντα ιλαρά και γεγηθότα.

Ευθύς μεταποιήθηκε η λύπη σε χαρά και μου φάνηκαν τα πάντα χαρωπά και πανευφρόσηνα.

αγίου Ρωμανού του Μελωδού

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Follow by Email