Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2011

Η τάξη της Αγάπης: Άγιος Γρηγόριος Νύσσης
Πρέπει να γνωρίζει κάποι­ος την τάξη της αγάπης, την όποια διδάσκει ό νόμος (του Θεού), πώς μεν πρέπει να αγαπά τον Θεό, πώς δε τον πλησίον και την γυναίκα και τον εχθρό, μή­πως γίνει χωρίς τάξη και παράδοξη ή εκπλήρωσης της αγάπης· διότι πρέ­πει να αγαπά μεν τον Θεό με όλη την καρδία, την ψυχή, την δύναμη και την αίσθηση, τον δε πλησίον όπως τον εαυ­τό του, την γυναίκα δε, εάν είναι καθαρωτέρας ψυχής, όπως ό Χριστός την Εκκλησία, ό δε περισσότερος εμπαθής όπως το δικό του σώμα (γιατί έτσι προστάζει ό εντολεύς των τοιούτων απόστολος Παύλος), τον εχθρόν δε με το να μη ανταποδίδει το κακό, άλλα να αμείβει την αδικία με ευεργεσία.

Τώρα δε, μπορείς να δεις συγκεχυμέ­νη και άτακτη την αγάπη των πολλών, ενεργούμενη με ακατάλληλο τρόπο και με πλάνη, αυτοί οι όποιοι τα χρή­ματα και τις τιμές και τις γυναίκες, εάν κείνται θερμότερα προς αυτά, εξ όλης της ψυχής και της δυνάμεως αγα­πούν, ώστε να θέλουν και την ζωή τους να προσφέρουν, τον Θεό δε τόσο όσο νομίζουν, τον δε πλησίον μόλις και επιδεικνύουν την προς τους εχθρούς διαταχθείσα αγάπη. Ή δε προς τον μισούνται σχέση είναι το να αντιμε­τωπίζουν αυτούς πού τους λύπησαν με μεγαλύτερο κακό.

Άγιος Γρηγόριος Νύσσης

Είς το Άσμα των Ασμάτων, Δ (ΒΕΠ 66, 163-164)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Μείζων η αγάπη
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΕ CD
Δώδεκα Πατέρες της Εκκλησίας μιλούν για την Αγάπη
***
Ύμνοι από τις ακολουθίες των Πατέρων
ΕΚΔΟΣΕΙΣ : ΜΕΛΩΔΙΚΟ ΚΑΡΑΒΙ

Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2011

Επιστολή αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου προς τον Άγιο Γρηγόριο Νύσσης


Δυσανασχετείς με τις περιοδείες και νομίζεις πώς είσαι ξεριζωμένος όπως τα ξύλα που πλέουν πάνω στα νερά. Καθόλου φίλε μου, μη νιώθεις έτσι. Γιατί η κίνηση εκείνων είναι ακούσια, ενώ η δική σου περιοδεία είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού και έχει μια μονιμότητα, να ευεργετείς τους πολλούς, και ας μην είσαι μονιμοποιημένος σε ένα τόπο. Αλλιώς θα μπορούσε κανένας να κατηγορήσει και τον ήλιο, γιατί κάνει την περιοδική του κίνηση σκορπίζοντας το φώς του και ζωογονώντας όσα επισκέπτεται. Ή να επαινεί τα απλανή άστρα και να κατηγορεί τους πλανήτες, που και η πλάνηση τους είναι αρμονική.
O Γρηγόριος προσπαθεί να ησυχάσει το Γρηγόριο Νύσσης που λυπάται και αγανακτεί, γιατί περιοδεύει διαρκώς για να λύσεις ζητήματα εκκλησιαστικά της περιφέρειας του.Επιστολή του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου στο Νικόβουλο
Επιστολή του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου στο Νικόβουλο ο οποίος πήρε σύζυγο του την Αλυπιανή, ανιψιά του Γρηγορίου από την αδερφή του Γοργονία. Φαίνεται ότι σε κάποια προστριβή που παρουσιάστηκε στο ανδρόγυνο αναφέρεται η επιστολή. Γράφτηκε το 365μ.Χ
***

Μου κατηγορείς την Αλυπιανή μου, επειδή τάχα είναι μικρόσωμη κι ανάξια για τα μεγαλεία σου, ό ψηλέ εσύ και γιγάντιε και πελώριε, στην εμφάνιση και στη δύναμη. Τώρα κατάλαβα ότι την ψυχή μπορεί να την μετρήσουμε κι ότι η αρετή ζυγίζεται, οι πέτρες είναι πολυτιμότερες από τα μαργαριτάρια και τα κοράκια ακριβότερα από τα αηδόνια. Μπορείς λοιπόν εσύ να απολαμβάνεις το μέγεθος και τους πήχεις σου και να μην υστερείς σε τίποτα από εκείνους τους Αλωάδες. Καβαλικεύεις άλογο, τινάζεις κοντάρι κι ο νού σου είναι στα θηρία. Ενώ αυτή δεν κάνει καμιά δουλειά, ούτε έχει πολλές δυνάμεις για να περνάει τη σαΐτα, να μεταχειρίζεται την ηλικάτη και να δουλεύει τον αργαλειό. Αυτό έχει δοθεί στις γυναίκες. Κι αν προσθέσεις και ετούτο ότι έχει καρφωθεί στη γη από της προσευχές της , και είναι πάντα κοντά στο Θεό με τις μεγάλες εξάρσεις της ψυχής, τι το θέλεις εδώ το ύψος σου και τις διαστάσεις του σώματος σου; Πρόσεξε πως σωπαίνει την ώρα που πρέπει, άκουσε την όταν μιλά, κοίταξε πόσο αδιαφορεί για τον καλλωπισμό της, πόσο στα γυναικεία μέτρα έχει σθένος ανδρικό, την ωφέλεια που προκαλεί στο σπίτι, την αγάπη στον άνδρα της. Και τότε θα πεις το λόγο του Λάκωνα, στα αλήθεια η ψυχή δεν έχει μέτρο και πρέπει ο έξω άνθρωπος να στρέφει το βλέμμα του προς τα μέσα. Αν δεις το πράγμα από αυτή τη σκοπιά, θα παύσεις να παίζεις και να την περιπαίζεις σαν μικρή και θα μακαρίζεις τη συζυγία σου. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ΕΠΕ Γρ.Θεολόγου ΕΡΓΑ 7 επιστολή ΙΒ΄

Δημοφιλείς αναρτήσεις