Τετάρτη 31 Αυγούστου 2022

ΤΥΠΙΚΟ ΑΓΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 1199 ΜΟΝΗΣ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ


ΤΥΠΙΚΟ ΑΓΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ 1199 ΜΟΝΗΣ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ

ΕΝΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΤΟΥ 1346 ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ
Πηγή: εδώ 
Πέρασαν εκατό τριάντα περίπου χρόνια από τότε που ο Josef Strzygowski ασχολήθηκε, σε δύο θεμελιώδεις εργασίες του, με παραστάσεις των δώδεκα μηνών του έτους στη Βυζαντινή Τέχνη. Είναι ο πρώτος που δημοσίευσε τις προσωποποιήσεις των δώδεκα μηνών του έτους του Κώδικα Βατοπεδίου 1199.

Το χειρόγραφο προέρχεται από την Τραπεζούντα και γράφτηκε το 1346. Πρόκειται για ένα Τυπικό εκκλησιαστικής ακολουθίας που ρυθμίζει την λειτουργία για ολόκληρο το εκκλησιαστικό έτος, από το μήνα Σεπτέμβριο μέχρι το μήνα Αύγουστο. Σύμφωνα με τον κολοφώνα του κώδικα: «Του δούλου δέησις του Θ[εο]υ Προκοπίου. Το παρόν βιβλίον γέγονεν εκ πάσης συνδρομής και εξόδου του κυ[ρίου] προκοπίου του Χαντζάμη· και αφιερώθη εις την ευαγή μοvήν του αγ[ίου] μεγαλομάρτυρος Ευγενίου του θαυματουργ[ου]· ψυχικής ένεκεν σ[ωτη]ρίας αυτού, ένθεν και οφείλει έχειν παρά των εν αυτή ενασκουμένων μοναχών, διηνεκές τό μνημόσυνον· εγράφη δε δια του αργυρού Ιω[άννου]· τελειωθέν κατά μήνα Φεβρ[ουάριον] της ιδ΄ ίνδ. του, ςωνδ' έτους(= 1346).» 
Εκτός από την ολοσέλιδη εικόνα του συγγραφέα, Ιωάννη Αργυρού, στην αρχή του χειρογράφου και μία ολοσέλιδη εικόνα του κτήτορα, Προκοπίου Χαντζάμη, στο τέλος του κειμένου, εμπεριέχει και δώδεκα μικρογραφίες μέσα στο κείμενο, μία για κάθε μήνα, που προηγείται των λειτουργικών διατάξεων του σχείτικού μήνα. Παριστάνουν τους Μήνες και το Ζωδιακό Κύκλο. Πρόκειται για χειρόγραφο μοναδικό, που προφανώς δεν έχει ούτε προηγούμενο ούτε και μιμητές. Η έκδοση του μοναδικού αυτού βιβλίου οφείλεται σε μία σειρά από ιστορικά γεγονότα. 
Η ιδιαιτερότητα του χειρογράφου από άποψη μορφής έγκειται στο εξής: Η σχέση του κειμένου με τις σχετικές μικρογραφίες δεν είναι εμφανής με την πρώτη ματιά. Μιά αχνή χαλαρότατη σύνδεση διακρίνεται μόλις και μετά βίας. Μεταφέροντας τα λόγια του Καθηγητή Belting θα μπορούσαμε και εδώ να μιλήσουμε για "ad hoc διακόσμηση" κειμένου, που στηρίχθηκε σε ατομικές - προσωπικές επιθυμίες του κτήτορα. Είναι όμως πράγματι έτσι; Δεν υπήρξε κατά την επιλογή των μικρογραφιών που διακοσμούν το κείμενο άλλο κριτήριο, πέρα από την επιθυμία του εντολέα να δωρίσει χειρόγραφο κατά το δυνατό πλούσια διακοσμημένο; Η εργασία ερευνά τους λόγους που συνέβαλαν ώστε ένα θρησκευτικό, προορισμένο για λειτουργικές ανάγκες κείμενο, να διακοσμηθεί με παραστάσεις από την κοσμική ζωή, σχετικές με τις χαρακτηριστικές εργασίες κάθε μήνα και ακόμη με τις ειδωλολατρικές παραστάσεις του ζωδιακού κύκλου. 
Σημαντικό ρόλο φαίνεται να έπαιξε το γεγονός ότι ο καλλιτέχνης μπορούσε να χρησιμοποιήσει προγενέστερα πρότυπα, τα οποία προφανώς του ήταν άμεσα προσιτά, στο εργαστήρι του στην Τραπεζούντα. Είναι γνωστό ότι η Μονή του Αγίου Ευγενίου, για την οποία προοριζόταν το χειρόγραφο, διέθετε δικό της Σκριπτόριο. Επίσης γνωρίζουμε ότι τον 14ο αιώνα γινόταν στην Τραπεζούντα συστηματικές έρευνες, σχετικές με την Αστρονομία. Πιθανά λοιπόν πρότυπα για τις μικρογραφίες υπήρξαν οι αρχαίες πραγματείες για την Αστρονομία καθώς και μία σειρά μεσοβυζαντινών θρησκευτικών χειρογράφων, που κατείχε η Μονή σε δικά της αντίτυπα, ή τουλάχιστον ήταν γνωστά στον καλλιτέχνη. 

 

 

ΟΙ ΜΗΝΕΣ 

Σεπτεμβρίου εδώ
Αριστερά εικονίζεται νέος με κοντό ζωστό χιτώνα και κάλυμμα στο κεφάλι. Είναι στραμμένος αριστερά και τρυγά από αμπέλι σταφύλια, τα οποία τοποθετεί σε σάκο κάτω, μπροστά του. Δεξιά παριστάνεται σε γκριζογραφία το σύμβολο του ζωδίου του Ζυγού, που αντιστοιχεί στον μήνα Σεπτέμβριο. Βάθος χρυσό . 
 
Οκτωβρίου εδώ
Παρόμοια μορφή με αυτήν της προηγούμενης παράστασης, χωρίς το κάλυμμα στο κεφάλι, εικονίζεται αριστερά, με αντίθετη κατεύθυνση του σώματος. Πρόκειται για κυνηγό, ο οποίος κρατεί με το αριστερό χέρι ράβδο, απ' όπου κρέμεται λαγός. Δύο σκύλοι, κάτω, συνοδεύουν τον κυνηγό. Στο κέντρο παριστάνεται ψηλό δένδρο και στην άκρη αριστερά χαμηλό δενδρύλλιο. Δεξιά εικονίζεται σε γκριζογραφία το ζώδιο του Σκορπιού, με αντιστοιχία στον μήνα Οκτώβριο. Βάθος χρυσό.
 
 Νοεμβρίου εδώ
Το μεγαλύτερο μέρος της παράστασης καλύπτει ο γεωργός - μορφή όμοια με τις προηγούμενες, με κάλυμμα στο κεφάλι - που οργώνει με το αλέτρι και τα δύο ζεμένα σ' αυτό βόδια. Στο βάθος διακρίνεται δένδρο. Κάτω δεξιά, σε γκριζογραφία, παριστάνεται το σύμβολο του Τοξότη με τη μορφή Κενταύρου, του οποίου τα δύο μπροστινά πόδια βγαίνουν έξω από το πλαίσιο τής μικρογραφίας. Βάθος χρυσό.
 
Δεκεμβρίου εδώ
Σε φυσικό τοπίο με δένδρα και φυτά εικονίζεται η γνωστή ανδρική μορφή, στραμμένη δεξιά, με το σώμα σκυμμένο εμπρός. Κρατεί στο δεξιό χέρι κλαδευτήρι και κλαδεύει δένδρο στο κέντρο της παράστασης. Στην άκρη δεξιά παριστάνεται με όμοια απόδοση με τα προηγούμενα το σύμβολο του Αιγόκερω, που αντιστοιχεί στον μήνα Δεκέμβριο. Βάθος χρυσό.
 
 Ιανουαρίου εδώ
Στην παράσταση αριστερά εικονίζονται δύο ώριμες ανδρικές μορφές με κοντούς ζωστούς χιτώνες. Ο εικονιζόμενος αριστερά φορεί καπέλο με γείσο και κρατεί δυσδιάκριτο αντικείμενο στο αριστερό του χέρι, ενώ ο εικονιζόμενος δεξιά, με σκυφωτό κάλυμμα στο κεφάλι, κρατεί αγγείο, το οποίο αδειάζει σε μεγάλους πίθους. Στην άκρη δεξιά παριστάνεται το σύμβολο του Υδροχόου: μορφή σε γκριζογραφία αδειάζει από αμφορέα νερό σε κυκλικό πηγάδι με πολυγωνική βάση. Στο βάθος διακρίνεται φυσικό τοπίο. Βάθος χρυσό.
 
 Φεβρουαρίου εδώ
Το μεγαλύτερο μέρος της παράστασης καλύπτει σκηνή δείπνου με ορθογώνια τράπεζα τοποθετημένη διαγώνια και επάνω σ’ αυτήν εδέσματα. Σε πρώτο επίπεδο δεξιά, εικονίζεται γεροντική ανδρική μορφή με λευκά μαλλιά και διχαλωτό γένι. Φορεί σκυφωτό γούνινο κάλυμμα στο κεφάλι και έχει στους ώμους του χοντρή κάπα. Κάθεται σε χαμηλό κάθισμα με ημικυκλικό ερεισίνωτο και ζεσταίνει τα γυμνά διπλωμένα πόδια του μπροστά από ζωηρή φωτιά. Πίσω από την τράπεζα, στο κέντρο, άλλη ανδρική μορφή σε ώριμη ηλικία φέρει αγγείο (οινοχόη) στην τράπεζα. Στην αριστερή άκρη αποδίδεται το σύμβολο των Ιχθύων και στο βάθος δύο δένδρα. Βάθος χρυσό. 
 
 Μαρτίου εδώ
Στην παράσταση δεσπόζει η μορφή ιππέα - πολεμιστή με το άλογό του σε φυσικό τοπίο. Ο ιππέας έχει κατεύθυνση προς τα δεξιά. Φορεί πολεμική στολή και κρατεί στο αριστερό χέρι ασπίδα και στο δεξιό δόρυ (ίσως πρόκειται για τον θεό Άρη που συνδέεται με το ζώδιο του Κριού). Δεξιά εικονίζεται το σύμβολο του Κριού σε γκριζογραφία. Βάθος χρυσό.
 
 Απριλίου εδώ
Προς το κέντρο της παράστασης εικονίζεται νεαρή ανδρική μορφή κατά μέτωπο με κοντό ζωστό χιτώνα και χλαμύδα που πορπώνεται στον δεξιό ώμο. Η μορφή κρατεί στο υψωμένο δεξί χέρι στεφάνι και στο αριστερό μικρό ζώο. Δεξιά, με τα πόδια και την ούρα έξω από τη μικρογραφία, παριστάνεται το σύμβολο του ζωδίου, ο Ταύρος. Βάθος χρυσό.
 
 Μαΐου εδώ
Ανάμεσα σε φυσικό τοπίο με δένδρα και άνθη προβάλλεται νεαρή ανδρική μορφή κατά μέτωπο. Φορεί κοντό ζωστό χιτώνα, άνθινο στεφάνι στο κεφάλι και κρατεί στα χέρια ύφασμα με ποικίλα λουλούδια, χαρακτηριστικό του μήνα Μαΐου. Δεξιά παριστάνεται σε γκριζογραφία το ζώδιο αυτού του μήνα, οι Δίδυμοι. Βάθος χρυσό.
 
 Ιουνίου εδώ
Στο κέντρο της μικρογραφίας εικονίζεται ανδρική νεαρή μορφή κατά μέτωπο με κοντό, ζωστό χειριδωτό χιτώνα και σκυφωτό κάλυμμα στο κεφάλι. Κρατεί στο δεξί χέρι ανθοδέσμη και στο αριστερό καλάθι με άνθη. Δεξιά παριστάνεται ο Καρκίνος, το σύμβολο του ζωδίου του μήνα Ιουνίου. Βάθος χρυσό.

 Ιουλίου εδώ
Αριστερά εικονίζεται νέος, με έντονη κίνηση δεξιά, μέσα σε χωράφι με σιτάρι. Κρατεί στο δεξί του χέρι δρεπάνι και θερίζει δέσμη σιταριού. Δεξιά παριστάνεται ο Λέων, το σύμβολο του ζωδίου του μήνα Ιουλίου. Βάθος χρυσό.

 

 Αυγούστου εδώ
Αριστερά εικονίζεται ανδρική γεροντική μορφή με ετερομάσχαλο χιτώνα, ξαπλωμένη σε στρωμνή με προσκεφάλαιο. Με το αριστερό χέρι κρατεί το κάλυμμα, ενώ με το δεξί στηρίζει το κεφάλι, που είναι στραμμένο σε νέον άνδρα κοντά του με μακρύ ζωστό χιτώνα. Ο νέος κρατεί στο αριστερό χέρι δυσδιάκριτο αντικείμενο και στο δεξιό υδρία. Δεξιά παριστάνεται ή ζωδιακή μορφή της Παρθένου, που αντιστοιχεί στον μήνα Αύγουστο. Βάθος χρυσό. 
Παραπομπές 
Η φωτογραφία του Αγίου Ευγενίου στην εισαγωγή είναι από το βιβλίο του Μητροπολίτη Τραπεζούντας Χρύσανθου, 1933, Η εκκλησία Τραπεζούντος, Αθήνα: Επιτροπή Ποντιακών Μελετών. 
Το κείμενο της εισαγωγής είναι από την περίληψη της εισήγησης της Στέφαν-Καΐση Χριστίνα, 1989, «Ένα Τραπεζούντιο χειρόγραφο του 1346», στο Ένατο Συμπόσιο Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης, Αθήνα: Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία, σ. 76-77 και από το βιβλίο του Ioannis Spatharakis, 1976, The portrait in Byzantine illuminated manuscripts, Leiden: E.J. Brill, σ. 206-207. 
Στις καρτέλες των μηνών, οι εικόνες και τα κείμενα που τις συνοδεύουν προέρχονται από το Συλλογικό, 1990, Οι θησαυροί του Αγίου Όρους - Εικονογραφημένα Χειρόγραφα, τ. 4, Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, σ. 166-167, 322-324 
Τα σκίτσα των εικόνων κάθε καρτέλας προέρχονται από το Strzygowski, Josef, 1890, «Eine trapezuntische Bilderhandschrift vom Jahre 1346», Repertorium für Kunstwissenschaft, τ. 13, σ. 241-263.

Δευτέρα 29 Αυγούστου 2022

Όσιος Κύριλλος ο Φιλεώτης. Περί εγκρατείας.


Όσιος Κύριλλος ο Φιλεώτης. 
Περί εγκρατείας.

Εγκράτεια εἶναι τὸ νὰ δαμάζεις τὴν σωματικὴ ἡδονή. Τὴν φωτιὰ φουντώνει ὁ ἄνεμος καὶ τὸν ἔρωτα ἡ συνήθεια. Γι᾿ αὐτὸ, ἄς μὴ θελήσουμε νὰ διαθέσουμε τὰ μέλη μας ὡς ὅπλα γιὰ τὴν ἁμαρτία καὶ τὴν ἡδυπάθεια· ἀλλὰ καλύτερα ὡς ἀναστηθέντες ἐκ νεκρῶν, νὰ κάνουμε τὰ μέλη μας ὅπλα δικαιοσύνης καὶ ἁγιασμοῦ, διότι ὁ Θεὸς εἶναι ῞Αγιος καὶ εὐχαριστεῖται σέ ῾Αγίους.

῞Αγιος εἶναι αὐτὸς ποὺ εἶναι καθαρὸς ἀπὸ κακία καὶ ἔφυγε μακριὰ ἀπὸ τίς ἁμαρτίες. Κανένα κακὸ δὲν φυτρώνει στὸν ἄνθρωπο, ποὺ ἔβαλε θεμέλια τῆς σοφίας τὴν σωφροσύνη καὶ τὴν ἁγνεία.

῾Η σωφροσύνη εἶναι δύναμη τῆς ψυχῆς, διότι σὰν φῶς φωτίζει τὴν ἀπαθῆ ψυχή. Εἶναι ἀδύνατον νὰ εἶναι ἐλεύθερος αὐτὸς ποὺ ὑποδουλώνεται στὰ πάθη καὶ κυριαρχεῖται ἀπὸ τὰ πάθη. Πιὸ φοβερὸ εἶναι νὰ εἶσαι ὑπόδουλος σε πάθη παρὰ σε τυράννους…

Δὲν πρέπει νὰ φοβόμαστε τὸ ὕψος τῆς ἐγκρατείας, ἀλλὰ μᾶλλον νὰ φοβηθούμε τὸ χάος τῆς ἀκρατείας.

᾿Εγκράτεια εἶναι χαλινάρι, ποὺ συγκρατεῖ τὴν ὁρμὴ τοῦ ἐπιθυμητικοῦ γιὰ τροφές ἤ χρήματα ἤ δόξα.

Αἰσθητὴ ἐγκράτεια εἶναι ἡ ἀποφυγὴ ὅλων τῶν παραλόγων πράξεων, ποὺ προέρχονται ἀπὸ τὴν ἐνέργεια τῆς σάρκας. Νοητὴ δὲ ἐγκράτεια εἶναι ἡ ἀποφυγὴ τοῦ νοῦ ἀπὸ τὴν ἡδονή, ποὺ γεννοῦν αἱ ἐμπαθεῖς σκέψεις. Δὲν μπορεῖ νὰ κατορθώσει κανεὶς τὴν αἰσθητὴ ἐγκράτεια, ἐὰν δὲν ὑπάρχει διαρκῶς στὴν ψυχή του ἡ μελέτη καὶ ἡ τήρηση τῆς δεύτερης, ἐπειδὴ συνυπάρχουν ἀχώριστα στὴν ψυχή.

Πρέπει λοιπὸν νὰ μὴ φοβόμαστε τὴν ἐγκράτεια, διότι κανεὶς δὲν ἀπορρίπτει τὰ ἀγαθὰ ἀπὸ τὸν φόβο τῆς στερήσεως τους. Τίποτα ἀπὸ τὰ ἀνθρώπινα δὲν θὰ εἶχαν πραγματοποιηθεῖ, ἄν γιά ὅσα προγραμματίζουμε, σκεπτόμαστε τίς ἀποτυχίες. Διότι κοντὰ στὸν μόχθο τοῦ γεωργοῦ παραστέκει ἡ ἀφορία, κοντὰ στοὺς κόπους τοῦ ἐμπορίου τὰ ναυάγια, κοντὰ στοὺς γάμους αἱ χηρεῖες, κοντὰ στὸ μεγάλωμα τῶν παιδιῶν οἱ στερήσεις τῶν τέκνων.

Παρὰ ταῦτα ὅμως ἐπιχειροῦμε τὰ διάφορα ἔργα, στηριζόμενοι στίς καλυτέρες ἐλπίδες καὶ ἐμπιστευόμενοι τὴν ἐπιτυχία αὐτῶν ποὺ ἐλπίσαμε στὸν Θεό, ὁ ῾Οποῖος φροντίζει γιά μᾶς. Σὺ φρόντιζε πάρα πολὺ νὰ ἀποσύρεις τὸ βλέμμα σου ἀπὸ τὴν παροῦσα ζωή, διότι ἀπ᾿ αὐτὴν ἀναδίδεται καπνός, ποὺ θολώνει τὴν ψυχή…

῎Ελεγε δὲ καὶ τοῦτο ἀκόμα ὁ ῞Οσιος· «῾Η γυναίκα συμβολίζει τὴν πρακτικὴ ψυχή, τὴν ὁποία νυμφεύεται ὁ νοῦς καὶ γεννᾶ τίς ἀρετές». ῾Ο ῞Αγιος ᾿Ιωάννης τῆς Κλίμακος λέει· «Νὰ ἀποκτήσεις σύζυγο ἀχώριστο τὴν μελέτη τοῦ θανάτου· ἄς εἶναι δὲ ἀγαπημένα παιδιά σου, οἱ στεναγμοὶ τῆς καρδιάς· νὰ ἀποκτήσεις δοῦλο τὸ σῶμα σου· νὰ κάνεις φίλους τίς ἅγιες δυνάμεις, ποὺ μποροῦν νὰ σὲ ὠφελήσουν, ὅταν θὰ βγαίνει ἡ ψυχή σου, ἄν σοῦ γίνουν φίλοι. Αὐτὴ εἶναι ἡ γενεὰ αὐτῶν, ποὺ ἀναζητοῦν τὸν Κύριο».

Βλέπεις συζυγία καὶ οἰκογένεια πνευματική; ῾Η σάρκα καὶ τὸ αἷμα δὲν θὰ κληρονομήσουν, κατὰ τὸν ᾿Απόστολο, βασιλεία Θεοῦ [ὅτι σὰρξ καὶ αἷμα βασιλείαν Θεοῦ κληρονομῆσαι οὐ δύνανται] (Α´ Κορ. 15, 50). Διότι μία μόνο φορὰ ἄν κυριευτεῖ ἡ άνθρώπινη φύση ἀπὸ τὴν φιληδονία, μετὰ δυσκολίας ἀποδέχεται πλέον τοὺς κόπους τῆς ἀρετῆς.

Νὰ προτιμᾶς τὸν ἄριστο βίο· διότι ἡ συνήθεια θὰ τὸν κάνει εὐχάριστο. ῞Οπως καὶ τὸ κάθε πάθος, ὅταν ὁ ἄνθρωπος τὸ ἀντιληφθῆ ἀμέσως, μπορεῖ εὔκολα νὰ τὸ θεραπεύσει, ἐνῶ ἐκεῖνο ποὺ χρονίζει, παραμένει, σχεδόν, ἀνίατο.

Περιοδικό Άγιος Κυπριανός. Αριθμός 347, Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2008, σελ. 280.
Βίος καὶ Διδαχαὶ ῾Οσίου Κυρίλλου τοῦ Φιλεώτου, σελ. 27-28, Οἰνόης Ματθαίου Λαγγῆ, ἔκδ. πρώτη, ᾿Αθῆναι 1987.

Κυριακή 28 Αυγούστου 2022

Η αγία μάρτυς Σουσάννικ της Γεωργίας

 

Η αγία μάρτυς Σουσάννικ της Γεωργίας

Η αγία και ένδοξος μάρτυς του Χριστού Σουσάννικ (Σιουσιάνικ) ήταν θυγατέρα του αρχιστράτηγου του αρμενικού στρατού Βαρδάν, που κατήγαγε ένδοξη νίκη κατά του Πέρση βασιλιά Γιασδεγέρδου Β’ (451). Είχε ζήσει με ευσέβεια και φόβο Θεού παιδιόθεν και είχε νυμφευθεί τον Γεωργιανό ηγεμόνα Βάρσκεν που ασκούσε την εξουσία του στην περιοχή Κάρτλι. 
Είχε κι αυτός λάβει χριστιανική ανατροφή, αλλά τον είχε προσελκύσει η αυλή του Πέρση βασιλιά Περόζ στην Κτησιφώντα, οπότε δόθηκε ψυχή τε και σώματι στον μαζδαϊσμό, αποκομίζοντας ως αντάλλαγμα μεγάλες τιμές εκ μέρους του βασιλιά, ο οποίος τον έκανε αντιβασιλέα και του προσέφερε επιπλέον την θυγατέρα του ως δεύτερη σύζυγο. 
Όταν έμαθε το νέο της εξωμοσίας του συζύγου της, η αγία Σουσάννικ έπεσε κατά γης χύνοντας πικρά δάκρυα για τον δύστυχο εκείνο που είχε αρνηθεί τον ζώντα Θεό για να λατρεύει την φωτιά. Παίρνοντας λοιπόν τους τρεις γιους της και την κόρη της μετέβη στην εκκλησία για να προσευχηθεί. Όταν ήρθε το βράδυ, αρνήθηκε να επιστρέψει στο παλάτι και κλείστηκε σε ένα σπιτάκι κοντά στην εκκλησία για να κλάψει και να θρηνήσει. 
Ο Βάρσκεν έφθασε μετά από τρεις ημέρες και εξοργίστηκε μαθαίνοντας ότι η γυναίκα του είχε εγκαταλείψει την οικογενειακή εστία. Έστειλε σ’ αυτήν ιερείς για να της πουν ότι τον είχε ντροπιάσει με την διαγωγή της. 
Η Σουσάννικ του αποκρίθηκε: «Ο πατέρας σου ανήγειρε ιερά προς τιμήν μαρτύρων και ίδρυσε εκκλησίες κι εσύ κατέστρεψες όλο το έργο του. Προσκαλούσε τους αγίους στο τραπέζι του κι εσύ προσκαλείς τους δαίμονες. Να ξέρεις ότι δεν πρόκειται να συμμετέχω στην ασέβειά σου, ακόμη κι αν με υποβάλεις στα χειρότερα μαρτύρια». 
Έξαλλος ο ηγεμόνας έστειλε σε αυτήν τον αδελφό του Γιόγικ και την συμβία του, για να την πιέσουν να επιστρέψει στο παλάτι με την απειλή να την σύρουν με την βία. Εκείνη τους απάντησε: «Νομίζετε πως δεν ήμουν παρά μόνο σύζυγός του; Είχα την ελπίδα να τον οδηγήσω με τον κοινό μας βίο στην γνώση του αληθινού Θεού. Αφού έχουν έτσι τα πράγματα κι εσείς συμμερίζεστε την ασέβειά του, δεν σας θεωρώ πια συγγενείς μου». 
Υποχωρώντας τελικά στις ικεσίες τους δέχτηκε να τους ακολουθήσει, παίρνοντας μαζί της το Ευαγγέλιο που είχε ποτίσει με τα δάκρυά της και τις διηγήσεις για τους άγιους μάρτυρες. Επιστρέφοντας στο παλάτι δεν εγκαταστάθηκε πάλι στα διαμερίσματά της, αλλά διάλεξε ένα μικρό δωμάτιο, παρακαλώντας τον Θεό να έλθει σε βοήθειά της στην ομολογία του Ονόματός του. 
Δύο ημέρες αργότερα, ο σύζυγός της παρέθεσε δείπνο προς τιμήν του Γιόγικ και της γυναίκας του, που ζήτησαν να παρευρίσκεται σ’ αυτό και η αγία. Η Σουσάννικ πήγε, αλλά δεν έδειξε την παραμικρή όρεξη για φαγητό και όταν η κουνιάδα της προσέφερε σ’ αυτήν λίγο κρασί, εκείνη της το πέταξε στο πρόσωπο. 
 
Ο Βάρσκεν, εκτός εαυτού, αφού την καθύβρισε, την έριξε κατά γης και την κτύπησε ανελέητα με ένα σκάλευθρο, πληγώνοντάς την σοβαρά στο μάτι. Εν συνεχεία, έπεσε πάνω της σαν θηρίο γρονθοκοπώντας την και σέρνοντάς της από τα μαλλιά. Μόλις που πρόλαβε ο Γιόγικ να γλυτώσει την αμνάδα του Θεού από τα νύχια αυτού του άγριου λύκου. 
Κείτονταν στην γη μισοπεθαμένη, ενώ ο Βάρσκεν συνέχιζε να την βρίζει κατηγορώντας την ότι είχε ντροπιάσει το σπίτι του. Την έδεσε από το πόδι σε μια βαρειά αλυσίδα και την έκλεισε σε ένα κελλί απαγορεύοντας να την επισκεφθεί οποιοσδήποτε. Ο πνευματικός της ωστόσο κατάφερε να μπει εκεί και βλέποντας τις πληγές της ξέσπασε σε κλάματα. 
Η Σουσάννικ του είπε: «Μην κλαις, Πάτερ, γιατί η νύχτα αυτή είναι η αρχή της χαράς μου!» Αρνήθηκε να της καθαρίσει το ματωμένο πρόσωπο λέγοντας: «Άφησέ το, Πάτερ, γιατί το αίμα αυτό χύθηκε για να ξεπλύνει τις αμαρτίες μου». 
Αρνούμενη κάθε τροφή, δέχτηκε μόνο να γευθεί λίγο κρασί. Εν τω μεταξύ, ο ηγεμόνας κάλεσε τον πνευματικό και τον διέταξε να αφαιρέσει από την Σουσάννικ όλα τα κοσμήματά της, πράγμα που η αγία δέχτηκε με χαρά και ανακούφιση. 
Καθώς πλησίαζε η Μεγάλη Τεσσαρακοστή, κλείστηκε στο σπίτι της κοντά στην εκκλησία και επιδόθηκε στην νηστεία και την προσευχή. Την Μεγάλη Δευτέρα, όταν ο Βάρσκεν επέστρεψε από μία μάχη κατά των Ούννων που απειλούσαν να εισβάλουν από βορρά στην Περσία, ζήτησε να του φέρουν την Σουσάννικ. 
Έσυραν την πριγκίπισσα μέσα στην λάσπη και τ’ αγκάθια, σαν να επρόκειτο για πτώμα, κι όταν την παρουσίασαν στον σύζυγό της που ξεστόμιζε κατάρες και βλασφημίες, εκείνος διέταξε να την υποβάλουν σε τριακόσιους ραβδισμούς. 
Εκείνη υπέμεινε αγόγγυστα το μαρτύριο και μόνο στο τέλος, ενώ το αίμα της έτρεχε ποτάμι, είπε απλά: «Δύστυχε, αν δεν λυπάσαι εμένα, λυπήσου τουλάχιστον τον εαυτό σου». Ο Βάρσκεν πρόσταξε τότε να της δέσουν μια αλυσίδα στον λαιμό και να την κλείσουν σε ένα μπουντρούμι μέχρι να πεθάνει. 
Ένα μεγάλο πλήθος ανδρών και γυναικών που θρηνούσε, ακολούθησε την πομπή που οδηγούσε την πριγκίπισσα στο φρούριο, ενώ ο Βάρσκεν έφιππος συνέχιζε να την καθυβρίζει. Η Σουσάννικ τους είπε: «Μην κλαίτε, αδελφοί και αδελφές μου, αλλά προσευχηθείτε για μένα, αφού δεν πρόκειται να με δείτε ξανά ζωντανή». 
Την έκλεισαν σε ένα φοβερό, σκοτεινό κελλί και την άφησαν δίχως τροφή. Την τρίτη Κυριακή μετά το Πάσχα, ο ηγεμόνας έστειλε έναν δεσμοφύλακα να δει αν ζούσε ακόμη, κι εκείνος τον πληροφόρησε ότι ήταν περισσότερο νεκρή παρά ζωντανή, αφού δεν έτρωγε τίποτε. Αδυσώπητος ο Βάρσκεν απάντησε: «Αδιάφορο, αφήστε την να πεθάνει από την πείνα». 
Ο Γιόγικ κατάφερε τον αδελφό του να επιτρέψει να της λύσουν τα δεσμά που έσφιγγαν τον λαιμό, αλλά η Σουσάννικ δεν άφησε να σπάσουν την αλυσίδα που είχε στα πόδια. Έμεινε έτσι αλυσοδεμένη για έξι χρόνια στο φρούριο, φωτίζοντας τον ολέθριο εκείνο τόπο με την προσευχή της, τις νηστείες και τις αγρυπνίες της και επιτελώντας πολλά θαύματα προς όφελος του λαού, που ερχόταν από παντού να ζητήσει τις προσευχές της. 
Όταν ανήγγειλαν στην μακαρία ότι τα παιδιά της είχαν κι αυτά μεταστραφεί στον μαζδαϊσμό, απευθύνθηκε στον Θεό χύνοντας άφθονα δάκρυα: «Κύριε, δεν ήσαν δικά μου, αλλά δώρα προερχόμενα από σένα. Ας γίνει το θέλημά σου». 
Στο τέλος του έκτου χρόνου, ο Βάρσκεν προσπάθησε να την φέρει πίσω στο παλάτι, αλλά εκείνη αρνήθηκε όπως και την πρώτη φορά. Υπενθυμίζοντάς του ότι δεν επρόκειτο να βγει ζωντανή από το φρούριο, προσέθεσε: «Αν μπορείς να ανασταίνεις τους νεκρούς, τότε βγάλε με». 
Οι φοβερές συνθήκες του εγκλεισμού της, όπως και το ανθυγιεινό κλίμα της περιοχής εκείνης, που δεν επέτρεπε στους κατοίκους να ζούνε πολλά χρόνια, κατέστρεψαν την υγεία της πριγκίπισσας, τα πόδια της οποίας επιπλέον, λόγω της μακράς ορθοστασίας, ήσαν γεμάτα σκουληκιασμένες πληγές. Μία ημέρα πήρε ένα σκουλήκι στο χέρι της και δείχνοντάς το στον πνευματικό της είπε: «Δεν είναι προτιμότερο να φαγωθεί κανείς εδώ κάτω από θνητά σκουλήκια, παρά να γίνει λεία του ακοίμητου σκώληκα στην αιωνιότητα;» 
Καθώς πλησίαζαν οι τελευταίες ημέρες της, έστερξε να δεχθεί τον κουνιάδο της Γιόγικ και την οικογένειά του, την οποία και ευλόγησε. Κατόπιν αποχαιρέτησε συγκινητικά τους επισκόπους, τους αξιωματούχους και τους ανθρώπους του λαού που είχαν συγκεντρωθεί γύρω της. 
Αφού κοινώνησε, παρήγγειλε στον πνευματικό της να ενταφιασθεί στο μέρος εκείνο όπου είχε υποστεί τις πρώτες δοκιμασίες της και, ευχαριστώντας τον Θεό που αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους εν τη φιλευσπλαχνία του, εκοιμήθη για να βασιλεύσει μαζί με τον Χριστό εν τη Βασιλεία του εις τους αιώνας (17 Οκτωβρίου 466 ή 472). 
Λίγο αργότερα, ο βασιλιάς της Ιβηρίας διεξήγαγε νικηφόρα εκστρατεία εναντίον του ασεβούς Βάρσκεν και έβαλε να τον κρεμάσουν. 
Μία εκκλησία προς τιμήν της αγίας Σουσάννικ κτίσθηκε στο Τσούρταγκ ενώ, όταν η πόλη αυτή πέρασε στα χέρια των Αρμενίων (586), τα τίμια λείψανα της πριγκίπισσας-μάρτυρος μεταφέρθηκαν στην Τιφλίδα, όπου τιμώνται ακόμη.

Νέος Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας, Τόμος 12ος, Αύγουστος,  Ίνδικτος, 

Τρίτη 23 Αυγούστου 2022

Τιμές του Αλή Πασά στον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό

 

Τιμές του Αλή Πασά στον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό

Ενδιαφέρον και σημαντικό είναι ένα περιστατικό, που δείχνει το μεγάλο σεβασμό και την ευγνωμοσύνη του Αλή πασά στον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό. Όταν κάποτε έφεραν την κάρα του Αγίου στο σεράγι του Αλή, εκείνος σηκώθηκε με πολύ σεβασμό, άνοιξε τη θήκη και την ασπάστηκε. Τότε ο Σέχης Χατζή Σεχρής, θεώρησε όλα αυτά ως αμαρτία και φώναξε στον Αλή, «Κριματίστηκες!».

Αλλά ο Αλή πασάς ατάραχος απάντησε: «Πω, πω, είσαι ζουρλό, καϋμένε Σέχη. Να ήξερες, δεν έλεες έτζι. Τούτο το καλόγερο, ωρέ Χατζή, ήτον αληθινό προφήτη. Ήρθε σπίτι μου στο Τεπελένι και με ευχήθηκε, ωρέ, και μου είπε όλα όσα έκαμα, σαν να τάχε γραμμένα στο κιτάπι. Πω, ένα λησμόνησα να το ρωτήξω, καϋμένε, και αν το είχα ζωντανό να το ρώταγα έδινα δέκα χιλιάδες τζακούλες. Δεν τόχω!» 
Και αφού ξαναφίλησε την κάρα του Αγίου μπροστά στο Σέχη, στους Μουσουλμάνους και Χριστιανούς, την έδωσε στους καλογήρους, δίνοντας μαζί και μία χούφτα ρουμπιέδες. 
Και κάποια άλλη φορά, όταν ένας φανατικός Μουσουλμάνος τον ειρωνεύτηκε για την ευλάβειά του σ’ έναν άπιστο, ο Αλή πασάς του απάντησε: «Φέρετέ μου έναν Μουσουλμάνο σαν κι αυτόν τον Χριστιανό και να του φιλήσω και τα πόδια». 
Ενδιαφέρουσα είναι και η πληροφορία που διασώζει ο Άγγελος Παπακώστας, σχετικά με την προστασία που απολάμβαναν από τον Αλή πασά όσοι τιμούσαν και επικαλούνταν το όνομα του Αγίου: «Ο ηγούμενος εις το μοναστήρι όπου έπιασαν τον Κατσαντώνη είπε του Αλή πασά: “Είμαι ανεψιός του Αγίου Κοσμά”, έδειξε κάτι κομμάτια ράσα που είχε μαζί του, και ο Αλής αντί να τον σκοτώση, τον άφησε ελεύθερο, του έδωσε τρία φορτία λάδι για το μοναστήρι του και Αλβανούς ενόπλους, για να τον συνοδεύσουν». 
Και δεν έμεινε μόνο σ’ αυτά ο Αλής. Τόση ήταν η αφοσίωση και η τιμή που απέδιδε στο «γέρο Κοσμά», ώστε φρόντισε και «για τη σύνταξη της Ακολουθίας του Κοσμά», αφού εξουσιοδότησε τους γραμματείς του Γεώργιο Τουρτούρη και Μάνθο Οικονόμου να δαπανήσουν από το θησαυροφυλάκιό του όσα χρήματα ήταν απαραίτητα.

Ο Αλή πασάς είχε ανακηρύξει Άγιο τον Κοσμά, πολύ πριν η ελληνική Εκκλησία το κάνει. Και αυτό το δέχονται και το ομολογούν Έλληνες και ξένοι περιηγητές, φίλοι και εχθροί του Αλή. Πολλοί ξένοι περιηγητές και διπλωμάτες, που παρακολουθούσαν όλες τις κινήσεις του Αλή μιλάνε για τα έργα του και τις τιμές που απέδιδε στον Άγιο. «Η εορτή του Αγίου Κοσμά ήρξατο από του 1815 δια βεζυρικής διαταγής του Αλή Πασά, όστις έγραψε διαταγήν εις όλους τούς Αρχιερείς, ίνα διατάξωσι τον λαόν να κλείη η αγορά την ημέραν ταύτην». 
Για τον Άγιο Κοσμά, «Τούρκος ήταν εκείνος που διέταξε το χαμό του και τον κρέμασε, μα πάλι Τούρκος ήταν αυτός που του απέδωσε τις πρώτες επίσημες τιμές μ’ αφάνταστη μεγαλοπρέπεια». 
Ο Αλή πασάς χρησιμοποίησε κάθε μέσο για να δείξη την απεριόριστη αγάπη και αφοσίωση στο «γέρο Κοσμά», όπως συνήθιζε να τον αποκαλή. Κάνει κατάπληξη η πίστη και η ευλάβεια ενός αλλόθρησκου και φοβερού τυράννου προς τον ταπεινό ρασοφόρο. 
Μπορεί η αφοσίωση του Αλή στον Άγιο να βασίζεται και στη γνωστή του δεισιδαιμονία, χωρίς να αποκλείεται και η σκοπιμότητα, να κάνη φίλους του όλους εκείνους, Χριστιανούς και Τούρκους, που θαύμαζαν και λάτρευαν τον Πατροκοσμά, τους οποίους ο θάνατός του τους έκανε να μισήσουν τον Κουρτ πασά και το περιβάλλον του. 
Μαρία Αλ. Μαμασούλα, Ο Εθναπόστολος Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Έκδοση «Ενωμένη Ρωμηοσύνη», 2016, σελ. 127.

Όσιος Χαράλαμπος ο εν τη Καλυβιανή


Όσιος Χαράλαμπος ο εν τη Καλυβιανή

Κατά τη διάρκεια εργασιών στον αύλειο χώρο της Μονής της Παναγίας Καλυβιανής, δίπλα στον παλιό ναό, βρέθηκε ένας τάφος με διάφορα λείψανα. Όταν τον άνοιξαν, μια ευωδία ξεχύθηκε σε όλη την περιοχή. Ο Όσιος αποκαλύφθηκε σε πολλούς πιστούς, αναφέροντας ότι κατάγονταν από το χωριό Δαφνές και ότι είχε αφιερωθεί στην Παναγία της Καλυβιανής. 
Είχε ζήσει ζωή ασκητική και έλαβε από την Παναγία το χάρισμα να κάνει θαύματα. Μεταξύ των θαυμάτων που έκανε, ήταν να θεραπεύσει από μια ύπουλη αρρώστια τη γυναίκα του Τούρκου αγά από τα Καλύβια, με αποτέλεσμα να βαπτιστεί όλη η οικογένεια χριστιανοί.

Η μνήμη του τιμάται στις 23 Αυγούστου.


 

Ὀκτώηχοι Κανόνες - ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΙΤΙΣΣΗΣ, ΗΧΟΣ Α΄,Ὀκτώηχοι Κανόνες 
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΙΤΙΣΣΗΣ, 
Ἱερομ. Εὐφροσύνου ΣαββαΐτουΗΧΟΣ Α΄
Κανών, οὗ ἡ ἀκροστιχίς· Σέ τήν Μητέρα τοῦ Φωτός ἐν Σιών γεραίρω. 
ᾨδή α΄. 
Ἦχος α΄. Σοῦ ἡ τροπαιοῦχος δεξιά.
Σέ τήν ἀνατείλασαν τό Φῶς, τό ἐκ Φωτός ἀπαστράψαν, Θεόνυμφε, ἅγνισον τά χείλη μου ἐκδυσωπῶ, καί πλήρωσον αἰνέσεως, τῆς ἀδιαλείπτου, καί ἀκορέστου Σου, Δέσποινα. 
στησας τήν ῥεῦσιν τῆς φθορᾶς, τῇ Σῇ ἀφθόρῳ λοχείᾳ Πανάμωμε· ὅθεν ἱκετεύω Σε διαρροήν, τήν τῶν παθῶν μου ξήρανον, Ἱεροσολύμων τό ἀκραιφνές ἀγαλλίαμα. 
Τάγματα Ἀγγέλων ἐν Σιών, περικυκλοῦντα τό Μνῆμα Σου Ἄχραντε, ὕμνοις ἀσιγήτοις Σου τήν ἱεράν, μορφήν καταγεραίρουσι, τήν ἠγλαϊσμένην, ταῖς καλλοναῖς τῆς Θεότητος. 
νοιξας Παράδεισον ἡμῖν, παρακοῇ κεκλεισμένον τό πρότερον, καί ἐν τῷ χωρίῳ Σου Γεθσημανῇ, σημαίνεις τά ἀπόρρητα, τῆς ἀθανασίας, τῇ πανενδόξῳ Εἰκόνι Σου.  
ᾨδή γ΄. Ὁ μόνος εἰδώς.
Νενίκηνται φύσεως ἐν Σοί, οἱ ὅροι Μητροπάρθενε· παρθένος ἔτεκες Ἀπειρόγαμε, καί μετά τόκον ἔμεινας ἄφθορος· διό νῦν τήν ἄνευθεν χειρῶν γενομένην Σου, θεοτύπωτον ὄψιν δοξάζομεν. 
Μυστήριον μέγα καθορῶ, ἐν Σοί Θεοχαρίτωτε· πῶς τόν Ἀχώρητον ἐν τῇ μήτρᾳ Σου, ἀσπόρως Κόρη ἐκυοφόρησας, καί ὡς βρέφος νήπιον, χερσί Σου ἐβάστασας, τῆς Σιών πολυφίλητε Ἄνασσα. 
λίου σελήνη νοητοῦ, ὡς οὖσα Κόρη Δέσποινα, τό σκότος λῦσον τῆς ἀθυμίας μου, καί πρός ἀνέσπερον φῶς ὁδήγησον, τόν δεινῶς τυφλώττοντα ἀχρεῖον ἱκέτην Σου, τῆς Σιών φωτοφόρον παλλάδιον. 
Τά πάθη τῆς ψυχῆς μου τά στυγνά, θεράπευσον ὡς εὔσπλαγχνος, καί τάς ὀδύνας πᾶσας μετέστρεψον, εἰς εὐφροσύνην καί ἀγαλλίασιν· μητρικάς ὠδίνας γάρ ὡς φυγοῦσα Πάναγνε, τῆς Σιών χαριέστατον θέαμα.  
ᾨδή δ΄. Ὄρος Σε τῇ χάριτι.
ργοις καί ἐννοίαις πονηραῖς κατηχρείωσα, τό κατ’ εἰκόνα τῆς ψυχῆς μου αὐτοθελήτως ὁ αἰσχρός· διό ἱκετεύω Σε, τήν ὑπέρ χοίρων βορβορώδη καρδίαν μου, ὡς Σιωνίτις πηγή ἀποκάθαρον. 
ήματί Σου θείῳ δι’ ἐμέ ἐξιλέωσαι, τόν ἐλεήμονα Θεόν, Μῆτερ Σιών ἐκδυσωπῶ· ταχύ μοι βοήθησον, τό δυσαπόσβεστον χρέος διαγράψαι, ταῖς σωστικαῖς τῷ Υἱῷ Σου ἐντεύξεσιν. 
νωθεν καί σκέποις καί φυλάττοις τήν ποίμνην Σου, τήν ἐξ ἀπίστων ἐμμανῶς κατεχομένην, Ἀγαθή· καί τήν ἀδελφότητα, τόν Σόν Πανάγιον Τάφον φυλάττουσαν, ἐν ὁμονοίᾳ Ἁγνή διατήρησον. 
Τήν περικαλλῆ προσκυνοῦμεν Εἰκόνα Σου, Γεθσημανῆ ἐν τῷ ναῶ Θεοκυῆτορ εὐλαβῶς, τήν τοῦ θείου ἔρωτος φωτοειδῆ ὡς παστάδα αὐγάζουσαν, τάς διανοίας τῶν πίστει ὑμνούντων Σε.  
ᾨδή ε΄. Ὁ φωτίσας τῆ ἑλλάμψει.
Οἱ Προφῆται καί ὁ Νόμος διά Σοῦ ἐδοξάσθησαν, καί αἰνίγμασι πλείστοις Σέ τρανῶς διεχάραξαν· Σύ καί νῦν Πανάχραντε, πόλιν τῶν Ἱεροσολύμων, καταλαμπρύνεις Εἰκόνι Σου. 
πέρ φύσιν ἡ βλαστήσασα ῥάβδος ἐτύπου Σε, καί λυχνία Παρθένε χρυσῆ ἡ ἑπτάφωτος, τήν ἐν ὡραιότητι τῆς χάριτος ἐλλαμπομένην, Μῆτερ Σιών Παναμώμητε. 
Φωτοφόρον Σε Κυρίαν ἀληθῶς καθορῶμεν Σε, καθημένην πλησίον τοῦ Τάφου τῆς δόξης Σου. Πάντας οὖν καταύγασον ἐσκοτισμένους διανοίᾳ, Νύμφη Σιών ἀγλαόμορφε. 
ἀρρήτου φωταυγείας τῆς μορφῆς τοῦ προσώπου Σου, καί πολλῆς εὐλογίας, ἥν παρέχεις τοῖς δούλοις Σου, τοῖς πιστῶς προστρέχουσι Γεθσημανῆ ἐν τῷ χωρίῳ, Σοῦ τήν μορφήν κατασπάσασθαι.  
ᾨδή στ΄. Ἐκύκλωσεν ἡμᾶς.
Τῶν θλίψεων τοῦ βίου με ἀπάλλαξον, καί τῆς ἐχθρῶν κακώσεως, ἐν ἐξόδῳ τῆς ψυχῆς μου δυσωπῶ, Ἱεροσολύμων ἐγκαλλώπισμα, Μῆτερ Θεοῦ, τό καταθύμιον τῶν ὑμνούντων Σε. 
Οἰήσεως ἰῷ φαρμακευθέντα με, ἰάτρευσόν με Δέσποινα, ἀποπλύνουσα τῷ αἵματι Χριστοῦ, ῥύπον ὑπερήφανον καρδίας μου, μόνη Ἁγνή, Σιών Πριγκίπισσα ἡ ἀμόλυντος. 
Σοῦ μόνη ἡ επίκλησις χαρίζεται, εἰρήνην τοῖς γεραίρουσιν, ὀρθοδόξως τήν Μετάστασιν τήν Σήν, καί τοῖς σωτηρίας ἱκετεύουσιν ἐπιτυχεῖν, Σιών νεᾶνις ἡ πανυπέρλαμπρος. 
κ Σοῦ ἡμῖν ἀπάτωρ ἐπεδήμησεν, ὁ Λόγος Μητροπάρθενε, ὁ ἀμήτωρ πρό αἰώνων γεννηθείς, ἐκ τῆς τοῦ Πατρός ἀρρεύστως φύσεως, πύλη φωτός, Σιών ἁγίας βολίς ἡ ἄδυτος.   
Κάθισμα. Τον τάφον Σου, Σωτήρ.
Θεοῦ Μῆτερ Ἁγνή, ὡς Σιών Βασιλίδα, χειμάρρουν τῆς τρυφῆς, σωτηρίας ἐλπίδα, ἀκτῖνα τε τῆς κτίσεως, τῆς καινῆς ἐπουράνιον, τήν Εἰκόνα Σου, ἐπεγνωκότες τήν θείαν, φωτιζόμεθα, κατά ψυχήν καί καρδίαν, βοῶντες τό χαῖρε Σοι.  
ᾨδή ζ΄. Σέ νοητήν.
Νέου Ἀδάμ Μήτηρ ἀναδέδειξαι, τοῦ Παντοκράτορος Θεοῦ, δοξαστή καί ἐπεραστή· νέον γάρ κειμήλιον, Ἄχραντε ἐγνώρισας, τοῖς ἐν Σιών τήν Εἰκόνα Σου, ὡς ἁγιάσματος σκῆνος, καί σκεῦος θείας χάριτος. 
Σέ ἀνυμνῶ ὡς παστάδα ἄφθορον, καί πόλιν ἔμψυχον Θεοῦ, ἥν εὐφραίνουσι ποταμοῦ, πάντα τά ὁρμήματα, Ἁγνή ἀσπαζόμενος, τήν ὡραιόθετον ὄψιν Σου, τήν ἐν Σιών καθηλοῦσαν, ἀνθρώπων τά συστήματα. 
να τήν Σήν εἰς αἰῶνας δόξαν Σου, καί θεωρῶ καί ἀνυμνῶ, Σοί προσῆλθον ἐκδυσωπῶν, νῦν τε προγευόμενος τῆς ἀγαθωσύνης Σου, Φωτογεννῆτορ Παντάνασσα, ἡ ἐκ Σιών ὡς σαγήνη, καθέλκουσα τά πέρατα. 
ς ἐκ μαζοῦ θηλάζει τό νήπιον, Παρθενομῆτορ ἐν χαρᾷ, Σοί προσπίπτω τῇ καθαρᾷ, ἔκδιψος γενόμενος, τῆς Σῆς οἰκειώσεως, πανυπερπόθητε Δέσποινα, ἡ ἐν Σιών ἀμβροσίᾳ, μεθύσκουσα τούς ψάλλοντας.  
ᾨδή η΄. Αὕτη ἡ κλητή.
Νόμοι φυσικοί καί δεσμοί καταργοῦνται, ἐπάν προσατενίζω, τόν χαρακτῆρα τόν θεῖον, τοῦ προώπου τοῦ Σοῦ, ἐν Σιών Θεοκυῆτορ Πανάμωμε, τῆς κτίσεως πάσης, τό ἀπαράμιλλον κάλλος. 
Γέρας καί τιμήν τῆς Σιών Ἐκκλησίας, τήν ἄχραντον μορφήν Σου, κατανοοῦμεν Παρθένε, εὐωδίας Χριστοῦ, ἐμπιπλῶσαν τήν γῆν, τόν ἀέρα τε, καί θείας ἀγάπης, τούς ταπεινούς τῇ καρδίᾳ. 
γειρον Ἁγνή τήν πεσοῦσαν ψυχήν μου, διόρθωσιν μοι δοῦσα, καί τήν καλήν προθυμίαν, ἡ τό γένος ἡμῶν, ἀνυψώσασα μόνη τῷ Τόκῳ Σου, Σιών ἡ Κυρία, εὐλογημένη Μαρία. 
ύπον ἐμπαθῆ τῆς καρδίας μου πάντα, ἀμόλυντε Παρθένε, ἐναποκάθαρον τάχει, ἡ τεκοῦσα σαρκί, τόν Χριστόν ἀδιαφθόρως ἀπείρανδρε, Σιών θεῖον χάρμα, καί τῶν δαιμόνων τό τραῦμα.  
ᾨδή θ΄. Τύπον τῆς ἁγνῆς.
σμα τί Σοί προσενέγκωμεν, τῆ κιβωτῷ τοῦ θεϊκοῦ ἀπαυγάσματος, εἰ μή τήν φωνήν τοῦ Γαβριήλ τήν χαρμόσυνον, ἀνακράζοντες· χαῖρε Πανάμωμε, τῶν Ἱεροσολύμων, τό ἀποστίλβον Χριστοπήγιον. 
να εἰς αἰῶνας ἅπαντας, ἐκ τοῦ πλησίον μεγαλύνω Σε Δέσποινα, δέξαι μου τό πνεῦμα ἀκηράταις παλάμαις Σου, τῷ γλυκεῖ με Νυμφίῳ προσάγουσα, Σιών τῆς ἄνω μόνη, μετανοούντων προαπόλαυσις. 
όδον ἀληθῶς ἀμάραντον, εὐωδιάζον Παλαιστίνης τήν ἄρουραν, καί μοσχοβολοῦν τοῦ Παραδείσου τό ἄρωμα, ἡ Εἰκών Σου τοῖς πᾶσιν ἐπέφανεν, ὦ Σιωνίτης Νύμφη, ἡ πανωραία καί θελκτήριος. 
τῆς ὑπέρ νοῦν ἐλλάμψεως, τοῦ Σοῦ προσώπου Κόρη καί καθαρότητος, τόν νοῦν συγκινεῖ, καί τήν καρδίαν εἰς αἴνεσιν, ἀλαλήτοις ᾠδαῖς τῆς Σῆς χάριτος· χαῖρε Σιών Αὐγούστα, καί οἰκουμένης Αὐτοκράτειρα.  
Προσόμοια. 
Ἦχος ὁ αὐτός. Πανεύφημοι Μάρτυρες.
Πανάμωμε, Μήτηρ τοῦ Χριστοῦ, Νύμφη μυροβλύζουσα, τῆς παναγνείας τό ἄρωμα, τό ὑπερκόσμιον, χαῖρε δι’ Ἧς ὤφθη, ὁμωνύμῳ χάριτι, Χριστός, ὥσπερ φησίν ἐν τῷ Ἄσματι· Σοῦ γάρ τό ὄνομα, μύρον θεῖον ἐκκενούμενον, ὑπέρ πάντα, ὄντως τά ἀρώματα. 
Παρθένε ἀκήρατε Σιών, πάνσεπτον κειμήλιον, τήν Σήν Εἰκόνα τήν ἄχραντον, ἡμῖν ἐγνώρισας, ὡς σκηνήν ἁγίαν, καί πηγήν ἰάσεων, ὡς πέλαγος θαυμάτων καί χάριτος, ὡς καταφύγιον, τῶν ἐν πίστει ἐκβοώντων Σοι· χαῖρε Μήτηρ, Θεοῦ Ἀπειρόγαμε. 
ς πάνυ ὡραία ἡ μορφή, Σοῦ Θεογεννήτρια, ὡς ἱλαρόν Σου τό πρόσωπον, καί ἀγλαόφωτον, τήν παρθενικήν Σου, ἐκφαῖνον λαμπρότητα, δι’ ἧς καταφαιδρύνεις τά σύμπαντα, καί τόν Χριστόν ἡμῖν, ἐνδεικνύεις χαριέστατα, ὡς τοῦ κόσμου, Σωτῆρα καί Κύριον. 
Πανένδοξε Κόρη τῆς Σιών, Κυρία καί Δέσποινα, ἁμαρτωλῶν ἡ ἀντίληψις, καί ἡ παράκλησις, τῶν ἀπηλπισμένων, δέξαι τῆς καρδίας μου, τήν πόθῳ προσαχθεῖσάν Σοι αἴνεσιν, καί μή ἀπώσῃ με, τοῦ προσώπου Σου τόν δείλαιον, ἐν τῇ ὥρᾳ, τῆς Κρίσεως δέομαι.  
Δίστιχον·
Τούς ψάλλοντας Σοι πρῶτον ἐν Σιών Μῆτερ,
πρώτην στολήν ἔνδυσον ἐν δεξιοῖς Σου.

 

Δευτέρα 22 Αυγούστου 2022

Εύρεση της Αγίας κάρας του Οσίου Συμεών του ηγούμενου της Ιεράς μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους του Μονοχίτων και Ανυπόδητου

 

Εύρεση της Αγίας κάρας του Οσίου Συμεών του ηγούμενου της Ιεράς μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους του Μονοχίτων και Ανυπόδητου

 

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΔΩ  

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΔΩ

Στις 19 Απριλίου του 1594 μ.Χ. ο Όσιος Συμεών παρέδωσε το πνεύμα του, σε ηλικία υπεράνω των 100 ετών. Ο Πατριάρχης Ιερεμίας ο Β' (1586 - 1595 μ.Χ.), κλήρος και λαός, τον κήδευσαν στον ναό της Θεοτόκου της Χάλκης και ο τάφος του έγινε πηγή θαυμάτων. 
Δύο χρόνια μετά τον θάνατό του, μοναχοί από το μοναστήρι του Οσίου επισκέφτηκαν την Κωνσταντινούπολη για να κάνουν εκταφή και να μεταφέρουν τα ιερά του λείψανα στον τόπο της ασκήσεώς του. Τα κόκκαλά του ευωδίαζαν. Τα έπλυναν με κρασί και τα έβαλαν σε λάρνακα ενώ την αγία του κάρα την έθεσαν σε ειδικό πολύτιμο κουβούκλιο. Μετέφεραν τα λείψανα στο μοναστήρι, όπου και έγιναν μεγάλο προσκύνημα από τους σκλαβωμένους Έλληνες. 
Κατά την διάρκεια του εμφυλίου πολέμου (1945 - 1949 μ.Χ.), δύο αντάρτες έκλεψαν το πολύτιμο κουβούκλιο με την κάρα του Οσίου καθώς και πολύτιμα κειμήλια. Τα έκρυψαν προσωρινά μέσα σε ένα βαρέλι κοντά στο μοναστήρι. 
Τον Αύγουστο του 1952 μ.Χ., οι δυο αντάρτες-κλέφτες, πήγαν να πάρουν τα κλοπιμαία. Για κακή τους τύχη, ένα σμήνος από σφήκες, που είχε μπει στο βαρέλι και έκανε φωλιά, όρμησε πάνω τους, τους τσίμπησε και τους δηλητηρίασε. Ο ένας κλέφτης, πέθανε σχεδόν ακαριαία. Ο άλλος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αλλά δεν βρήκε γιατρειά και πέθανε και αυτός. Λίγο πριν πεθάνει όμως, εξομολογήθηκε στον ηγούμενο του μοναστηριού, ιερομόναχο Δοσίθεο Μαχαιρίτσα, αναφέροντας και το σχετικό περιστατικο. 
Στις 22 Αυγούστου του 1952 μ.Χ., ημέρα Τρίτη, η κάρα του Οσίου, ξανατοποθετήθηκε στο μοναστήρι. 
Η μέρα αυτή τιμάται ιδιαιτέρως στην μονή. 
Τα θαύματα του Αγίου είναι πάμπολλα. Ενδεικτικά αναφέρουμε δύο. 
Στην Κωνσταντινούπολη, κατά την εκταφή του, ένας σχοινοποιός, έπασχε από βαρειά ασθένεια. Ένεκα της ασθένείας του, καθε φορά που έβηχε, έβγαζε φλέγματα που βρώμιζε ο τόπος. Έτρεξε και προσκύνησε την κάρα του Οσίου και ευθύς γιατρεύθηκε. Ο πρώην άρρωστος, εις ένδειξη ευχαριστίας του προς τον Όσιο, δώρησε το πολύτιμο κουβούκλιο που έθεσαν την κάρα του θαυματουργού Οσίου. 
Μια άλλη φορά, οι πατέρες της μονής, πήραν το δάκτυλο του Αγίου και επισκέφτηκαν την Εύβοια. Πήγαν και στην κωμόπολη Ωρεών, όπου ήταν ένας βαρειά άρρωστος που δεν μπορούσε να χωνέψει το φαγητό που έτρωγε. Και φούσκωσε, πρήσθηκε ολόκληρος· πρόσωπο, κοιλιά, χέρια, πόδια. Δεν φαινόταν αν ήταν άνθρωπος. Με όλες του τις δυνάμεις έτρεξε και προσκύνησε το λείψανο του Αγίου, ικετεύοντας τους πατέρες της μονής, να πάνε με το άγιο λείψανο στο φτωχικό του και να του κάνουν αγιασμό. Οι πατέρες του έκαναν την χάρη. Στο νερό του αγιασμού έβαλαν και το λείψανο. Ο άρρωστος ήπιε αγιασμό και προσκύνησε το λείψανο. Και ευθύς έγινε το θαύμα. Από το σώμα του αρρώστου έτρεχε νερό ποτάμι, που μύριζε ανυπόφορα. Το πρόσωπό του, η κοιλιά του, τα πόδια του ξεφούσκωσαν, ξαναποκτώντας την κανονική τους όψη. Ο θεραπευμένος, έδωσε, όχι μόνο όλη του την περιουσία στο μοναστήρι, αλλά και τον ίδιο του τον εαυτό γενόμενος μοναχός στο μοναστήρι. Εις ανάμνηση του θαύματος αυτού, ιδρύθηκε στην πόλη Ωρεών, μετόχι της Ιεράς Μονής Φλαμουρίου που σώζεται μέχρι σήμερα. 

Κυριακή 21 Αυγούστου 2022

Δέν έχει κουδούνι η αρετή να την γνωρίζεις με το κουδούνισμα.

 


Δεν έχει κουδούνι η αρετή να την γνωρίζεις με το κουδούνισμα. Το κουδούνι της αρετής είναι η ανοχή, η μακροθυμία, η υπομονή. Αυτά είναι τα στολίδια του μοναχού και παντός χριστιανού. 

 

ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ Ο ΗΣΥΧΑΣΤΗΣ  

ΕΚΦΡΑΣΙΣ ΜΟΝΑΧΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

Επιστολή Ζ΄ 

σελ.67

Δημοφιλείς αναρτήσεις