Κυριακή, 13 Ιουνίου 2021

εγώ επαγρυπνώ για να πραγματοποιήσω τα λόγια μου...

ΙΕΡΕΜΙΑΣ Κεφ.1,11-12

11Έπειτα ο Κύριος με ρώτησε: «Τι βλέπεις, Ιερεμία;» «Ένα κλαδί μυγδαλιάς», απάντησα. 12«Καλά είδες», μου λέει, «κι εγώ επαγρυπνώ για να πραγματοποιήσω τα λόγια μου».
11 καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων τί σὺ ὁρᾷς ιερεμια καὶ εἶπα βακτηρίαν καρυΐνην
12 καὶ εἶπεν κύριος πρός με καλῶς ἑώρακας διότι ἐγρήγορα ἐγὼ ἐπὶ τοὺς λόγους μου τοῦ ποιῆσαι αὐτούς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Follow by Email