Τρίτη, 15 Ιουνίου 2021

Γιατὶ καταδικάσθηκαν οἵ ἀπόγονοι τοῦ Ἰσραὴλ τετρακόσια χρόνια νὰ εἶναι ξένοι στὴν Αἴγυπτο, καὶ τότε νὰ ἀπολαύσουν τή γῆ τῆς ἐπαγγελίας;


Ἐρωτήση: Γιατὶ καταδικάσθηκαν οἵ ἀπόγονοι τοῦ Ἰσραὴλ τετρακόσια χρόνια νὰ εἶναι ξένοι στὴν Αἴγυπτο, καὶ τότε νὰ ἀπολαύσουν τή γῆ τῆς ἐπαγγελίας;

Ἀπαντήση: Ἐπειδή, ὅταν ὁ Θεὸς ἔλεγε στὸν Ἀβραάμ, «Γνώρισε καλὰ ὅτι θὰ δώσω αὐτὴ τή γῆ σὲ σένα καὶ στοὺς ἀπογόνους σου» (ΓΕΝ.15,7), ἀντιμίλησε λέγοντας, «Μὲ ποιό τρόπο θὰ τὸ καταλάβω;» (ΓΕΝ.15.8) Ἀντὶ γιὰ τιμωρία Λοιπὸν προσθέτει ὁ Θεὸς λέγοντας 'σ’ αὐτόν, ὅτι «ἐπειδὴ δὲ δέχτηκες πρόθυμα τὴν ὑπόσχεση μου, τὴν ἀναβάλλω αὐτὴ γιὰ κάποιο διάστημα ἐξαιτίας τῆς ἀπιστίας σου, καὶ οι απὸγονοί σου θὰ εἶναι σὲ ξένη χώρα» (ΓΕΝ.17,13)

 


Ἐρώτησις. Διατί τετρακόσια ἔτη κατεδικάσθησαν υἱοὶ Ἰσραὴλ παροικῆσαι ἐν Αἰγύπτῳ, καὶ ἀπολαβεῖν τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας;

Ἀπόκρισις. Ἐπειδή, ὅταν ὁ Θεὸς ἔλεγε τῷ Ἀβραάμ, γινώσκων γνώσῃ ὅτι σοὶ δώσω τὴν γῆν ταύτην καὶ τῷ σπέρματί σου, ἀντεῖπε λέγων, ἐν τίνι γνώσομαι; Ἀντὶ οὖν τιμωρίας ἐπάγει αὐτῷ ὁ Θεὸς λέγων, ὅτι ἀνθ' ὧν προθύμως οὐκ ἐδέξω τὴν ἐπαγγελίαν, ἀναβάλλομαι αὐτὴν τέως διὰ τὴν ἀπιστίαν σου, καὶ ἔσται τὸ σπέρμα σου ἐν γῇ ἀλλοτρίᾳ.
ΟΣΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ
ΕΡΓΑ
ΤΟΜΟΣ ΕΚΤΟΣ
ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Follow by Email