Τρίτη, 22 Ιουνίου 2021

Ὁ Άθωνας μὲ τοὺς κεραυνοὺς ὀμορφαίνει...

Άθωνας μὲ τοὺς κεραυνοὺς ὀμορφαίνει. Οὔτε μιλᾶ, οὔτε ἀντιμιλᾶ, μόνο τοὺς δέχεται. Ἔτσι κι ὁ καλόγερος μὲ τὶς κατηγορίες, λένε. Ἅμα ἔλθεις πρέπει νὰ' χεις εὐλάβεια μέχρι τὴν κορφὴ τοῦ Άθωνα, γιὰ νὰ σοῦ μείνει λίγη στὸ τέλος, ἴσαμε κάτω-κάτω στὴν Αγιάννα, λένε.  Μιχαὴλ εἶπε πὼς αὐτὰ εἶναι κουβεντοῦλες τῶν Ἁγιορειτῶν. Μὰ οἱ Ἁγιορεῖτες ποτὲ δὲν μιλᾶνε στὸν βρόντο.
Ἀγρυπνία στὸ Ἅγιον Ὄρος 
μοναχοῦ Μωυσέως Αγιοτείτου 
Ἐκδόσεις ΑΚΡΙΤΑΣ


Ένα πέρασμα από την Ενωμένη Ρωμιοσύνη εδώ 
έγινε αφορμή για την δημιουργία αυτής της ανάρτησης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Follow by Email