Σάββατο, 18 Σεπτεμβρίου 2021

«Τήν χάρη τοῦ Θεοῦ, ἀπομακρύνουν κυρίως τέσσερις κακίες ( Ἁγίου Θεοφάνη)»πηγή:εδώ 
«Τήν χάρη τοῦ Θεοῦ, ἀπομακρύνουν κυρίως τέσσερις κακίες ( Ἁγίου Θεοφάνη)»

Ἀρχιμανδρίτου Σάββα Ἁγιορείτου 

Ἀπόσπασμα ὁμιλίας 22/08/21
Τήν χάρη τοῦ Θεοῦ ἀπομακρύνουν κυρίως τέσσερις κακίες, λέει ὁ Ἅγιος Θεοφάνης.

Πρῶτον, ἡ ὀργὴ.

Δεύτερον, ἡ ἀδικία. Αὐτὸ τὸ τόνιζε καὶ ὁ Ἅγιος Παΐσιος. Ἄν ἀδικήσεις ἕνα ἄνθρωπο, μὴν περιμένεις μετὰ νὰ ἔχεις ἐμπειρία Θεοῦ, νὰ ἔχεις εὐλογία Θεοῦ.

Τρίτον, ἡ κατάκριση ἀπομακρύνει τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ.

Καὶ τέταρτον, ἡ ὑπερηφάνεια.

Καί τὶ ἑλκύει τὴν χάρη; Οἱ ἀντίθετες σ’αὐτὲς ἀρετὲς. Ἡ πραότητα, ποὺ εἶναι τὸ ἀντίθετο τῆς ὀργῆς, ἡ δικαιοσύνη ποὺ εἶναι τὸ ἀντίθετο τῆς ἀδικίας, τὸ ἀκατάκριτο, τὸ ἀντίθετο τῆς κατάκρισης καὶ ἡ ταπεινοφροσύνη, τὸ ἀντίθετο τῆς ὑπερηφανείας.

Ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ εἶναι αὐτὴ ποὺ οὐσιαστικὰ μᾶς δίνει ὀντότητα καὶ ἀξία. Χωρὶς τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ, λέει ὁ Ἅγιος Δημήτριος τοῦ Ροστὼφ, δὲν εἶσαι τίποτα περισσότερο ἀπὸ ἕνα ξερὸ καλάμι, ἕνα ἄκαρπο δένδρο, ἕνα ἄχρηστο κουρελόπανο, σκεῦος ἁμαρτίας, δοχεῖο παθῶν. Ὅλα τὰ καλὰ ποὺ ἔχεις μέσα σου, εἶναι τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ. Δικά σου εἶναι μόνο τὰ πάθη καὶ οἱ ἁμαρτίες. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος τὸ συνειδητοποιήσει αὐτὸ, τότε διαφυλάσσεται ταπεινῶς.

Σκοπός τῆς Χριστιανικῆς ζωῆς, θὰ μᾶς πεῖ καὶ ὁ περίφημος Ὅσιος Σεραφεὶμ τοῦ Σάρωφ, εἶναι νὰ λάβουμε τὴ χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Οἱ ἀρετὲς εἶναι τὸ μέσο γιὰ νὰ λάβουμε τὴν χάρη. Ἔτσι, ὅσο κανεὶς ἀσκεῖ, καλλιεργεῖ τὶς ἀρετὲς, τόσο γεμίζει μὲ χάρη Θεοῦ. Ὅσο κανεὶς προσεύχεται, νηστεύει, μελετᾶ πνευματικὰ, σιωπᾶ, τόσο καὶ πληροῦται ἀπὸ τὴν χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Καί λέει ὁ Ἅγιος Σεραφεὶμ, αὐτὸς εἶναι ὁ σκοπὸς τῆς ζωῆς μας. Νὰ λάβουμε τὴν χάρη, μὲ τὴν ἔννοια νὰ ἐνεργοποιήσουμε τὴν χάρη καὶ νὰ τὴν φανερώσουμε ὅσο γίνεται περισσότερο ἔντονα. Γιατὶ ὅπως μᾶς λέει καὶ ἕνας ἄλλος ἀσκητικὸς Πατέρας, ὁ Ἅγιος Μᾶρκος ὁ Ἀσκητὴς, κατὰ τὸ μέτρο ποὺ θὰ ἐργαστοῦμε τὶς ἐντολὲς, θὰ φανερώσουμε τὴν κρυμμένη χάρη ποὺ πήραμε ἀπὸ τὸ Ἅγιο Βάπτισμα.

Ὅλοι θὰ μπορούσαμε νὰ γίνουμε Ἅγιοι, καὶ μεγάλοι Ἅγιοι, ἄν ἐργαζόμαστε σωστὰ πνευματικὰ, καλλιεργῶντας τὶς ἀρετές.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις