Τρίτη 2 Μαρτίου 2021

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ι Ι Ι ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ – ΗΘΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ


Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α
Ι Ι Ι
ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ – ΗΘΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Α. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΜΒΟΛΙΩΝ COVID-19 - ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΕΚΤΡΩΜΕΝΩΝ ΕΜΒΡΥΩΝ

Όσον αφορά στον εμβολιασμό για τον Covid-19, ο οποίος μάλιστα επιχειρείται να επιβληθεί έμμεσα και ως υποχρεωτικός, αυτός εκτός από τους αναφερθέντες κανόνες εφαρμογής του, που αναλύονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, έρχεται σε αντίθεση με τη συνείδησή μας, καθόσον η παραγωγή των εμβολίων έχει συσχετισθεί με τη χρήση κυττάρων εκτρωμένων εμβρύων και η διαδικασία του εμβολιασμού επίκειται να συσχετισθεί στη συνέχεια με ένα ηλεκτρονικό πιστοποιητικό, το οποίο θα φέρει σήμανση - σύμβολο τύπου barcode, γεγονός που, αναπόφευκτα, φέρει στον νου μας το σχετικό χωρίο της Αποκαλύψεως περί του σφραγίσματος - χαράγματος των ανθρώπων.

1. Χρήση εκτρωμένων εμβρύων:

Η χρήση εκτρωμένων εμβρύων στις δοκιμές και στην παραγωγή εμβολίων είναι γεγονός επιβεβαιωμένο (όπως εκτενώς αναλύθηκε στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) και αποκλείει τον ισχυρισμό της ΔΙΣ ότι το εμβόλιο της Pfizer-BioNTech Covid-19 (που χρησιμοποιείται επί του παρόντος στη χώρα μας για τον κορωνοϊό) δεν έχει βασισθεί, ως προς την παραγωγή του, στη χρήση καλλιεργειών εμβρυικών κυττάρων.

Το θέμα αυτό έλαβε τέτοιες διαστάσεις, ώστε το Βατικανό υποχρεώθηκε να εκδώσει σχετική ανακοίνωση – ύστερα από τις σφοδρές αντιδράσεις των Ρωμαιοκαθολικών - σε όλον τον κόσμο. Η ανακοίνωση αυτή δημοσιεύθηκε σε ειδησεογραφικά πρακτορεία και εφημερίδες διεθνώς. Για παράδειγμα: Στην εφημερίδα 'ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ' (21/12/2020: «Είναι ηθικά αποδεκτό να λαμβάνουμε εμβόλια κατά της Covid-19 που έχουν χρησιμοποιήσει κυτταρικές σειρές από αποβλημένα έμβρυα στη διαδικασία έρευνας και παραγωγής τους», εξηγεί το σημείωμα που ενέκρινε ο Πάπας και δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα από τη Συνέλευση..»[1]. Στην ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ» (23/12/2020): «Βατικανό: Βάλτε το εμβόλιο, έστω και εάν προέρχεται από κυτταρική σειρά εκτρώσεων»,[2]. Στην ιστοσελίδα του ειδησεογραφικού πρακτορείου ABC News: «Το Βατικανό κατέληξε ότι είναι ηθικά αποδεκτό να λαμβάνει κανείς Covid-19 εμβόλια που έχουν χρησιμοποιήσει κυτταρικές σειρές από εκτρωμένα έμβρυα' στη διαδικασία έρευνας και παραγωγής..»[3]. Στην Ιστοσελίδα του Ειδησεογραφικού Πρακτορείου 'CNN News': «Είναι ηθικά αποδεκτό να λαμβάνουμε εμβόλια Covid-19 που έχουν χρησιμοποιήσει κυτταρικές σειρές από εκτρωμένα έμβρυα στη διαδικασία έρευνας και παραγωγής τους»[4].

Καλούμε την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος να διαφοροποιηθεί από τη Βατικάνεια εκδοχή αποδοχής των εμβολίων, που χρησιμοποιούν εκτρωμένα έμβρυα ως προς την ηθική διάσταση του θέματος και να ευθυγραμμιστεί με την Ορθόδοξη Παράδοση, όπως αυτή εκφράστηκε διαχρονικά δια των Κανόνων της Εκκλησίας.

Ήδη υπάρχει ο Κανὼν η´ τοῦ Μεγάλου Βασιλείου. Περὶ φόνου καὶ φονέων «Καὶ αἱ τοίνυν τὰ ἀμβλωθρίδια διδοῦσαι φάρμακα, φονεύτριαί εἰσι καὶ αὐταί, καὶ αἱ δεχόμεναι τὰ ἐμβρυοκτόνα δηλητήρια. Ταῦτα μὲν εἰς τοσοῦτον» και ο

Κανὼν νζ´ τοῦ Μεγάλου Βασιλείου. Περὶ τοῦ ἀκουσίως φονεύσαντος, ο οποίος ορίζει ότι αυτός που φονεύει χωρίς τη θέλησή του, χωρίς δηλαδή να το έχει προμελετήσει, να μένει ακοινώνητος για δέκα έτη («Ὁ ἀκουσίως φονεύσας ἐν δέκα ἔτεσιν ἀκοινώνητος ἔσται τῶν ἁγιασμάτων, οἰκονομηθήσεται δὲ τὰ δέκα ἔτη ἐπ᾿ αὐτῷ οὕτω· δύο μὲν ἔτη προσκλαύσει, τρία δὲ ἔτη ἐν ἀκροωμένοις διατελέσει· ἐν τέσσαρσιν ὑποπίπτων· καὶ ἐν ἐνιαυτῷ συσταθήσεται μόνον, καὶ τῷ ἑξῆς εἰς τὰ ἅγια δεχθήσεται»)[5].

Να τονισθεί, επίσης, ότι έχει ήδη θεσπισθεί από την Ιερά Σύνοδο, το έτος 2019, η «Ημέρα του 'Αγέννητου Παιδιού» η οποία έχει ορισθεί να εορτάζεται κάθε χρόνο την πρώτη Κυριακή μετά τα Χριστούγεννα[6].

Επίσης, σε απόφαση της ΔΙΣ για τον μήνα Φεβρουάριο 2020 τονίζεται ότι: «..Η Ιερά Σύνοδος λαβούσα υπ’ όψιν της τα εσχάτως ανακύψαντα επί του θέματος των εκτρώσεων και βασιζομένη επί της Αγίας Γραφής και της Ιεράς Παραδόσεως της Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού εκφράζει την θεολογικήν αυτής θέσιν περί του εμβρύου ως πλήρους και ακεραίου ανθρώπου από της στιγμής της συλλήψεώς του γι’ αυτό και θεωρεί την εκουσία έκτρωση ως φόνο και δεν την αποδέχεται..»[7].

Ως εκ τούτου, η αποδοχή των εμβολίων και η συμμετοχή σε αυτά τα συγκεκριμένα εμβόλια που περιέχουν κύτταρα εκτρωμένων εμβρύων, είναι συμμετοχή στην έκτρωση-φόνο.

2. Η θέση της Εκκλησίας στην υποχρεωτική επιβολή - ηλεκτρονικό πιστοποιητικό

Η δικτατορική επιβολή δια νόμου της εξέτασης και του εμβολίου για τον covid-19 και με τίμημα όσοι δεν υπακούσουν να διώκονται σύμφωνα με το άρθρο 285 Π.Κ. και να υπόκεινται σε χρηματική ποινή ή και ποινή φυλάκισης δύο χρόνων, καταργεί την ελευθερία, την ελεύθερη βούληση και το αυτεξούσιο του να αποφασίζω δηλαδή ως ελεύθερος άνθρωπος, ιδιότητα που μας έχει χαρίσει ο Θεός. Ως εκ τούτου, καθώς καταργείται από την πολιτεία αυτή η ελευθερία του ανθρώπου, ζητούμε από τους εκκλησιαστικούς Ποιμένες να αντιδράσουν και να προστατέψουν τα λογικά πρόβατα του Χριστού από μία σκλαβιά άνευ προηγουμένου ενημερώνοντάς τα, όπως έκανε ο Χριστός μας και οι Άγιοί του ανά τους αιώνες.

Όπως έκανε δια Αγίου Πνεύματος ο Άγιος Παΐσιος που μας προφητεύει χαρακτηριστικά και με σαφήνεια ότι: «Τώρα πάλι παρουσιάσθηκε μια αρρώστια, για την οποία βρήκαν ένα εμβόλιο που θα είναι υποχρεωτικό και για να το κάνη κανείς, θα τον σφραγίζουν»[8].

Θα ακούσουμε την άσχετη πολιτεία και τους συνοδοιπόρους της σε αυτό το σημείο ή την Εκκλησία με τους Αγίους συνοδοιπόρους της όπως τον Άγιό μας Παΐσιο;

Ακόμα και αν δεν υπήρχαν κυτταρικές σειρές εκτρωμένων εμβρύων από παλαιότερη έκτρωση αναπαραγόμενων κυττάρων έως τις ημέρες μας, πώς θα μπορούσαμε να δεχθούμε ένα εμβόλιο για το οποίο παραδέχονται ακόμα και αυτοί που το παρήγαγαν ότι δεν γνωρίζουν τις αρνητικές μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων; Εμβόλιο που υπό κανονικές συνθήκες θα χρειαζόταν 10-15 χρόνια δοκιμών, τώρα το παρήγαγαν με συνοπτικές διαδικασίες και το έχουν διαθέσει μέσα σε ελάχιστους μήνες στους ανθρώπους προς εμβολιασμό.

-Ελέχθη προσφάτως από τον επισκοπικό χώρο ότι «το θέμα των εμβολιασμών δεν είναι θεολογικό και ηθικό ούτε εκκλησιαστικό και ότι δεν υπάρχει αρμοδιότητα στη Σύνοδο, αλλά είναι καθαρά επιστημονικό θέμα. Διότι δεν υπάρχουν τέτοια παράγωγα κυτταρικών σειρών στα εμβόλια της Pfizer και της Moderna».

- Απαντούμε λοιπόν, ότι εφόσον υπάρχει καλή προαίρεση από την πλευρά της Ιεραρχίας, ας εξετάσει με προσοχή αυτό το πόνημα για να λάβει γνώση ότι τα στοιχεία που παραθέτουμε σε αυτή την επιστολή είναι πραγματικά και αληθή και θα διαπιστώσει ότι υπάρχουν παράγωγα κυτταρικών σειρών από παλαιότερες εκτρώσεις, αναπαραγόμενες και διατηρούμενες έως και σήμερα σε πολλές εταιρείες και μεταξύ αυτών η Pfizer και η Moderna και επομένως το θέμα είναι εξόχως θεολογικό, εκκλησιαστικό και ηθικό!

Επιπλέον η διατάραξη του οργανισμού του ανθρώπου από τις τοξικές παρενέργειες του εμβολίου (σε όλον τον κόσμο ήδη), ο οποίος οργανισμός-σώμα του ανθρώπου είναι ο ναός του Αγίου Πνεύματος, δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Εκκλησίας και δη της Ιεραρχίας;

- Ελέχθη επίσης από τον ίδιο χώρο ότι «δεν είναι υποχρεωτικός ο εμβολιασμός»!

- Απαντούμε και πάλι: Να γίνει προσεκτική προσέγγιση από την Ιεραρχία στα στοιχεία της ΠΝΠ /2020 και των συγκεκριμένων νόμων, που παραθέτουμε στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ και θα λάβει γνώση, ότι είναι 100% υποχρεωτικός ο εμβολιασμός και το τεστ και μάλιστα με ποινή φυλάκισης 2 χρόνων σε περίπτωση άρνησης. Δεδομένου τούτου και εφόσον καταλύεται το αυτεξούσιο και η ελευθερία που είναι δωρεά Θεού στον άνθρωπο, αυτό δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα της διοικούσης Εκκλησίας;

- Ελέχθη ότι: «δεν μπορεί να βγει η Εκκλησία με σημαία αντι-εμβολιαστική».

- Θα ρωτήσουμε: Μπορεί αντιθέτως η Εκκλησία να βγει με σημαία εμβολιαστική όπως ήδη έγινε;

-Ελέχθη ότι: «δεν έχουν λόγο να μας ξεγελάσουν»!

- Μα είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι μας έχουν ήδη ξεγελάσει και μας έκλεισαν τους ιερούς ναούς, πράγμα φοβερό και εμείς τους πιστέψαμε και υποταχθήκαμε για το καλό μας! Τα Άγια Μυστήρια δεν μπορούν να τελεστούν και δεν μπορούν οι πιστοί να λειτουργηθούν, να εξομολογηθούν και να Κοινωνήσουν Σώμα και Αίμα Κυρίου. Οι Ιερές Ακολουθίες γίνονται κεκλεισμένων των θυρών χωρίς εκκλησίασμα. Ήδη μας προ-ανακοίνωσαν και πάλι ότι Πάσχα δεν θα κάνουμε και εφέτος για δεύτερη χρονιά! Και αφού μας ξεγέλασαν και συνεχίζουν να μας ξεγελούν σε αυτά, γιατί να μη μας ξεγελάσουν και με τα εμβόλια!

Και επιπλέον: Η Εκκλησία δια των Αγίων της, όπως του Αγίου Παϊσίου, τονίζει από το 1980 ότι «ζούμε σε χρόνια Αποκάλυψης. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς Προφήτης για να το καταλάβει».

- Ελέχθη ότι: «Το μεγαλύτερο τσιπάκι είναι το κινητό μας και όλα γίνονται καλύτερα μέσω των εφαρμογών, παρά με νανοσφαιρίδιο, το οποίο ενδεχομένως θα μπορούσε να μπει με το εμβόλιο μέσα στο σώμα μου».

- Θα απαντήσουμε πάλι με τα λόγια του Αγίου μας Παϊσίου: «Τώρα πάλι παρουσιάσθηκε μια αρρώστια, για την οποία βρήκαν ένα εμβόλιο που θα είναι υποχρεωτικό και για να το κάνη κανείς, θα τον σφραγίζουν». Επιπλέον βλέπε αναφορά Δρ. Ανδρειανής Οδυσσέως[9].

- Ωσαύτως ελέχθη από τον επισκοπικό χώρο ότι: «όπου υπάρχουν παράγωγα κυτταρικών σειρών, αυτά προέρχονται από εμβρυικό ιστό ήδη νεκρωμένων εμβρύων. Οπότε δεν προσκρούει σε κάποιο ηθικό εμπόδιο, γιατί δεν υπάρχει η σκοπιμότητα της αμβλώσεως».

-Αυτή η τοποθέτηση όντως μας επιβεβαιώνει! Και επιπλέον υπάρχει μέγιστο ηθικό εμπόδιο, διότι ο νεκρωμένος εμβρυικός ιστός προέρχεται από εκτρώσεις εμβρύων!

- Τέλος ελέχθη με άκομψο και αντιεπιστημονικό τρόπο, ότι «κάποια μέλη της Εκκλησίας διακατέχονται από διάφορες προκαταλήψεις έχοντας μονομερή ενημέρωση».

- Απαντούμε ρωτώντας: Είναι προκατάληψη να ερευνά κάποιος την αντίθετη άποψη από σοβαρές πηγές; Μία σοβαρή πηγή μεταξύ άλλων είναι η ενδεικτική αναφορά στα αρχεία του Βατικανού από έρευνα που πραγματοποίησε με ομάδα επιστημόνων του το 2003 και δημοσιοποίησε το 2005, υπό τον προηγούμενο Πάπα Βενέδικτο, ότι εντός των εμβολίων υπάρχουν κύτταρα από εκτρωμένα έμβρυα. Είναι παλιά ιστορία το εμπόριο εκτρωμένων εμβρύων για τα εμβόλια (και για άλλες χρήσεις) παγκοσμίως! Υπάρχουν εκτεταμένες αναφορές για αυτή την τραγική πραγματικότητα.

Η μονομερής λοιπόν ενημέρωση, σεβαστοί Ιεράρχες, είναι αυτή που δέχονται αλύπητα οι άνθρωποι από τα ΜΜΕ, που τους βομβαρδίζουν από το πρωί έως το βράδυ με την κρατική προπαγάνδα, εκφοβίζοντάς τους και δημιουργώντας κλίμα πανικού και τρόμου, με απώτερο σκοπό να εμβολιαστούν οικειοθελώς, προ των πυλών της αυστηρής εφαρμογής των αντισυνταγματικών νόμων. Διαπιστώνουμε φευ(!) ότι το υπερέχον ιερατείο της Εκκλησίας δεν υπερασπίζεται το διωκόμενο με μύριους τρόπους ποίμνιο, για το οποίο είναι υπεύθυνο και ταγμένο να υπερασπίζεται με τη ζωή του, ανοίγοντας τις εκκλησιές, που είναι η μόνη παρηγορία και στήριγμα τούτες τις δύσκολες ώρες του διωγμού.

Β. Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΣΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΝΑΟΥΣ

Η υποχρεωτική χρήση μάσκας εντός του ναού, όπως επιβάλλεται από την Ιεραρχία έμμεσα μέσω της από 4/1/2021 απόφασής της και άμεσα μέσω της από 16/1/2021 απόφασής της έχει το εξής αποτέλεσμα: ο πιστός καλείται να συναινέσει στην υποχρεωτική χρήση μάσκας εντός του ναού, μία συναίνεση, η οποία δηλώνει ότι αρνούμαστε και δεν πιστεύουμε στην αγιαστική και θεραπευτική χάρη του Αγίου Πνεύματος εντός του ναού και χρειαζόμαστε μάσκα για να προστατευτούμε από τον κορωνοϊό.

Η μάσκα εντός του Ιερού Ναού δεν είναι ένα απλό ύφασμα όπως η ζακέτα. Καλύπτει το πρόσωπό μας, που δεν πρέπει να καλύπτεται ποτέ, γιατί αυτό είναι ο καθρέφτης της ψυχής, είμαστε φτιαγμένοι να δούμε τον Θεό «πρόσωπο προς πρόσωπο»! Είναι αλλοίωση της εικόνας του Θεού και μας παραπέμπει σε μεταμφίεση– καρναβάλι[10]. Μας γελοιοποιεί και μας καθιστά κλόουν[11].

Καθοριστικός είναι για μας ο 62ος κανόνας τῆς ἐν Τρούλλῳ Πενθέκτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ο οποίος καταδικάζει τις μεταμφιέσεις και τις μάσκες, όπως και τους χορούς και τους αστεϊσμούς, που ελάμβαναν χώρα σε παρόμοιες καρναβαλικές εορτές του παρελθόντος και επιβάλλει στους κληρικούς που μετέχουν, την ποινή της καθαιρέσεως, στους δε λαϊκούς την ποινή του αφορισμού. «Τάς οὔτω λεγομένας Καλάνδας, καί τά λεγόμενα Βοτά, καί τά καλούμενα Βουμάλια…κατά τι ἔθος παλαιόν καί άλλότριον τοῦ τῶν Χριστιανῶν βίου, ἀποπεμπόμεθα, ὁρίζοντες μηδένα ἄνδρα γυναικεῖαν στολήν ἐνδιδύσκεσθαι ἤ γυναῖκα τήν ἀνδράσιν ἀρμόδιον, ἀλλά μήτε προσωπεῖα κωμικά ἤ σατυρικά ἤ τραγικά ὑποδύεσθαι· μήτε τό τοῦ βδελυκτοῦ Διονύσου ὄνομα τήν σταφυλήν ἐκθλίβοντος ἐν τοῖς ληνοῖς ἐπιβοᾶν…. Τούς οὐν ἀπό τοῦ νῦν τί τῶν προειρημένων ἐπιτελεῖν ἐγχειροῦντας, ἐν γνώσει τούτων καθισταμένους, τούτους, εἰ μέν κληρικοί εἴεν, καθαιρεῖίσθαι προστάσσομεν, εἰ δε λαϊκοί, ἀφορίζεσθαι».

Με το ξέσπασμα της επιδημίας εκφράστηκαν από διάφορους κληρικούς πολλές απόψεις σχετικά με τη χρήση μάσκας μέσα στον ναό. Άλλοι απαγόρευσαν παντελώς τη χρήση της εντός των ναών στους οποίους λειτουργούσαν, άλλοι άφησαν στην κρίση του κάθε πιστού το ζήτημα, χωρίς να λαμβάνουν θέση και άλλοι επέβαλαν τη χρήση μάσκας σε όλους τους πιστούς χωρίς διάθεση συμβιβασμού.

Ο καθένας ακολούθησε την κάθε πρακτική με τις δικές του θεωρητικές προϋποθέσεις. Οι πρώτοι δεν θεώρησαν ότι είναι πιθανό να μεταδοθεί οποιαδήποτε νόσος εντός του ιερού ναού, καθότι σε αυτόν τα πάντα αγιάζονται εξ αιτίας της Χάριτος του Αγίου Πνεύματος και του ίδιου του Ιησού Χριστού που βρίσκεται ανάμεσα στους πιστούς. Οι δεύτεροι δείχνοντας ανοχή στην αδυναμία του ανθρώπου και μη θέλοντας να διχάσουν τους πιστούς, συμβιβάστηκαν με μια μέση λύση. Οι δε τρίτοι πρόβαλλαν την υπακοή στους νόμους του κράτους και την απουσία οποιουδήποτε θέματος πίστεως στη χρήση μάσκας εντός του ιερού ναού.

Η επί του θέματος αρχική σιωπή της Ιεράς Συνόδου όξυνε τις αντιθέσεις, καθότι η ίδια προέκρινε τη χρήση μάσκας εντός των ιερών ναών αλλά δεν διευκρίνισε εάν αυτό το έκανε κατ’ οικονομίαν, από υπακοή δηλαδή στους νόμους του κράτους ή αν το έκανε, επειδή όντως δεχόταν ότι υπάρχει πιθανότητα μετάδοσης νοσημάτων εντός των ιερών χώρων λατρείας της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Εν πάση περιπτώσει, εμείς από την πλευρά μας θα θέλαμε κατ’ αρχάς να επισημάνουμε ότι δεν έχει τεκμηριωθεί επιστημονικά το αν η χρήση μάσκας από τους υγιείς ανθρώπους συνεισφέρει ουσιαστικά στον περιορισμό της μετάδοσης του ιού. Εν συνεχεία, οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε τη θέση μας ότι θεωρούμε τη χρήση μάσκας εντός του Ιερού Ναού βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος[12], καθότι πιστεύουμε ότι η αγιαστική και θεραπευτική Χάρις του Θεού δεν επιτρέπει τη μετάδοση ασθενειών. Με την αποδοχή της στους ιερούς ναούς μας, τις απολυμάνσεις για τον λόγο της μη μετάδοσης του ιού (στη συγκεκριμένη συγκυρία) καθώς και τον μη ασπασμό των εικόνων και της χειρός των ιερέων, εμπίπτουμε στην λογικοκρατούμενη αίρεση του Βαρλαάμ[13].

Ωστόσο, υπάρχουν κι άλλοι λόγοι για τους οποίους η χρήση μάσκας δεν είναι ανεκτή. Πρώτον, η πίστη στον Ιησού Χριστό είναι παντελώς ασυμβίβαστη με τον φόβο του θανάτου[14]. Η πίστη μας δεν θεωρεί ούτε την ασθένεια ούτε τον θάνατο ως κάτι το κακό αλλά ως ευεργεσίες του Θεού προς τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος, που πιστεύει «εἰς ἕνα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα», δέχεται την απόλυτη εξουσία του Θεού στη ζωή και τον θάνατο. Έτσι, η σωματική ασθένεια δεν του δημιουργεί άγχος αλλά αφορμή για άσκηση της υπομονής και της μετάνοιας, ενώ ο θάνατος αποτελεί την αποδημία του προς τον Θεό. Ο σωματικός θάνατος, επίσης, κατά την ορθόδοξο πίστη μας, αποτελεί όντως ευεργεσία του Θεού προς τον άνθρωπο, αφού αυτός δόθηκε για να μην διαιωνίζεται το κακό και η αμαρτία του ανθρώπου επ’ άπειρον.

Ακόμη, η Αγία Εκκλησία μας διαθέτει τα μέσα και στις δύο περιπτώσεις για να τις αντιμετωπίσει. Για τις μεν ασθένειες διαθέτει την ιερή τελετή του Αγίου Ευχελαίου και τις λιτανείες που τόσες φορές στην ιστορία έσωσαν τους ανθρώπους από κάθε είδους ασθένεια και απειλή, για τον δε θάνατο διαθέτει τα μνημόσυνα, την κοινή δηλαδή προσευχή των πιστών υπέρ των κεκοιμημένων αδελφών τους.

Εν ολίγοις, ο πιστός μπροστά σε οποιαδήποτε δοκιμασία κι αν βρεθεί, γνωρίζει καλά μέσα του ότι «τοῖς ἀγαπῶσι τὸν Θεόν, πάντα συνεργεῖ εἰς ἀγαθόν» και έχοντας «θώρακα πίστεως καὶ ἀγάπης καὶ περικεφαλαίαν ἐλπίδα σωτηρίας» μπορεί να αντιμετωπίσει τα πάντα. Η αγάπη προς τον Θεό εκβάλλει τον φόβο από την ψυχή του ανθρώπου.

Τέλος, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι αναμφισβήτητα η χρήση της μάσκας εντός της εκκλησίας ανατρέπει την ορθοπραξία των ιερών τελετών και τη θεολογία τους. Κάθε φορά που το πλήρωμα της Εκκλησίας καλείται να συμμετάσχει στα μυστήρια, αυτό που επιδιώκεται είναι μια προσωπική κοινωνία του ανθρώπου με τον Θεό και με τους συνανθρώπους του. Η μάσκα θεωρούμε ότι εμποδίζει αυτή την κοινωνία προσώπων στην οποία αποσκοπούν τα μυστήρια και κατ’ επέκταση εμποδίζει την ίδια τη συγκρότηση του σώματος της Εκκλησίας καθότι κατά τον Άγιο Νικόλαο Καβάσιλα, η Εκκλησία «ἐν τοῖς μυστηρίοις σημαίνεται» και σε αυτά λαμβάνει πραγματική υπόσταση και ύπαρξη[15].

Για όλους τους πιο πάνω λόγους, με την παρούσα τοποθέτησή μας, εκφράζουμε τη διαμαρτυρία μας για τις αποφάσεις της ΔΙΣ ως ανατρεπτικές τόσο της Ορθοδοξίας όσο και της ορθοπραξίας της Εκκλησίας μας.

Ο φόβος και η μικροπρέπεια δεν έχουν θέση στον χώρο της Εκκλησίας. Ο φόβος δεν αποτελεί ποτέ σύμβολο του πατρικίου ελεύθερου πνεύματος κάθε πιστού. «φόβος οὐκ ἔστιν ἐν τῇ ἀγάπῃ, ἀλλ' ἡ τελεία ἀγάπη ἔξω βάλλει τὸν φόβον, ὅτι ὁ φόβος κόλασιν ἔχει, ὁ δὲ φοβούμενος οὐ τετελείωται ἐν τῇ ἀγάπῃ» (Α΄ Ἰω. 4, 18).

Θα έπρεπε να δοθεί στους ορθόδοξους ναούς μας η πρέπουσα πνευματική αξία και ιδιότητα που αρμόζει στον οίκο του Θεού! Δηλαδή να συνεχίσουν να λειτουργούν, εκτός από το σωστικό μυστήριο του μυστικού Δείπνου και ως θαυματουργικές και θεραπευτικές κολυμπήθρες του Σιλωάμ!

Τα ανωτέρω σας τα αναφέρουμε όχι με πρόθεση υπόδειξης ή ερμηνείας προς εσάς δογματικών - θεολογικών ζητημάτων της πίστης μας, αλλά για να παραθέσουμε τη δική μας προσέγγιση και πίστη σε σχέση με την παρουσία μας στον Ιερό Ναό και τη συμμετοχή στα Ιερά Μυστήρια της Εκκλησίας. Αυτή μας η πίστη θεωρούμε ότι πλήττεται ανεπανόρθωτα με τη στάση της Ιεραρχίας της Εκκλησίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας.


Γ. ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΔΙΩΓΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Εν έτει 2020-2021 είδαμε να κλείνουν εντελώς οι ιεροί ναοί, να τραβολογούν ιερείς και πιστούς στην εισαγγελία και στα Α.Τ., να αστυνομεύουν τους ιερούς ναούς ώστε να μη μπορούν οι πιστοί να λειτουργηθούν, να εξομολογηθούν, να μεταλάβουν.

Είδαμε απαγόρευση των λιτανειών, απαγόρευση της κωδωνοκρουσίας, απαγόρευση του αγιασμού των υδάτων τα Άγια Θεοφάνια, απαγόρευση των Ακολουθιών της Μεγάλης και Αγίας Τεσσαρακοστής και της Μεγάλης Εβδομάδος, της Ταφής και της Ανάστασης του Χριστού μας, απαγόρευση της μεγάλης χαρμοσύνου ακολουθίας της Γέννησης του Χριστού μας, ακόμη και «ποινικοποίηση» του κεντρικού πυρήνα της Ορθοδόξου Πίστεως, της Θείας Μετάληψης[16]. Παρατηρήθηκε, επίσης, το ακόμη θλιβερότερο φαινόμενο, ιερείς που όλο αυτό το διάστημα δεν έχουν καταπατήσει την ιερατική τους συνείδηση να διώκονται από τους Μητροπολίτες τους, με πρόσχημα πάντα το καλό της δημόσιας υγείας, λες και ο ιερός ναός και η Θεία Λειτουργία να είναι πηγή μόλυνσης!

Και όλα αυτά τη στιγμή που οι υπεραγορές, τα μέσα αστικής και υπεραστικής συγκοινωνίας επίγεια και εναέρια λειτουργούσαν και λειτουργούν με τακτική έντονου συγχρωτισμού των ανθρώπων.

Σε όλα αυτά παρατηρήσαμε την σχεδόν αδιαμαρτύρητη συμφωνία της Δ.Ι.Σ. ενώ η Ζ΄ Οἰκουμενική Σύνοδος ἀπαγορεύει στούς Ἐπισκόπους νά δέχονται τό κλείσιμο τῶν Ναῶν ὁποιαδήποτε αἰτία κι ἄν ὑφίσταται! (Κανών Δ’)[17]. «…Εἴ τις οὖν δι΄ ἀπαίτησιν χρυσοῦ, ἤ ἑτέρου τινός εἴδους, εἴτε διά τινα ἰδίαν ἐμπάθειαν, εὐρεθείη ἀπείργων τῆς λειτουργίας, καί ἀφορίζων τινά τῶν ὑπ΄ αὐτόν κληρικῶν, ἤ σεπτόν ναόν κλείων, ὡς μή γίνεσθαι ἐν αὐτῷ τάς τοῦ Θεοῦ λειτουργίας, καί εἰς ἀναίσθητον τήν ἑαυτοῦ μανίαν ἐπιπέμπων, ἀναίσθητος ὄντως ἐστί, καί τῇ ταυτοπαθείᾳ ὑποκείσεται, καί ἐπιστρέψει ὁ πόνος αὐτοῦ ἐπί τήν κεφαλήν αὐτοῦ, ὡς παραβάτης ἐντολῆς Θεοῦ καί τῶν Ἀποστολικῶν διατάξεων…».

Απόδοση του Κανόνος στη νεοελληνική: «…Ἐάν λοιπόν θά μποροῦσε νά εἶχε βρεθεῖ κάποιος ἐπίσκοπος, πού νά ἀπαγορεύσει τήν τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας, ἀπαιτώντας χρυσό ἤ κάποιο ἄλλο εἶδος ἤ ἀκόμη γιά λόγους κάποιου προσωπικοῦ πάθους καί μάλιστα νά ἀφορίσει κάποιον ἀπό τούς κληρικούς, πού ὑπάγονται στήν δική του ἐκκλησιαστική δικαιοδοσία ἤ ἄν κλείσει κάποιον ἱερό ναό, ὥστε νά μήν γίνονται σ΄ αὐτόν οἱ Θεῖες Λειτουργίες τοῦ Θεοῦ καί μέ ἀναισθησία ἐπιρρίψει τήν μανία του μέ τιμωρίες, εἶναι ὄντως ἀναίσθητος καί θά ὑποστεῖ καί αὐτός τά ἴδια πού ἔχει κάνει. Ὁ πόνος πού ἔδωσε, θά ἐπιστρέψει στό δικό του κεφάλι, διότι ὑπῆρξε παραβάτης τῆς ἐντολῆς τοῦ Θεοῦ καί τῶν Ἀποστολικῶν διατάξεων…».

Προσωπικά θα επιλέξουμε να υπακούσουμε στον λόγο του Αποστόλου Πέτρου: «πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἢ ἀνθρώποις» (Πράξ. ε΄, 29).

Χωρίς να επιθυμούμε να κάνουμε τον διδάσκαλο, μη γένοιτο, οφείλουμε όμως να δηλώσουμε και επιθυμούμε να σας μεταφέρουμε την καλή ανησυχία του ποιμνίου σας, το ζωηρό ενδιαφέρον του να μην παρεκκλίνει από τους Αγίους Πατέρες μας και να μείνει πιστό "άχρι θανάτου", αν χρειαστεί, σε όσα παραλάβαμε και με πολλή αγάπη, κόπο αλλά και θυσίες να αγωνιστεί να τηρήσει και να διαφυλάξει. Δεν είμαστε με άλλα λόγια διατεθειμένοι να βάλουμε μέσα στο σώμα μας, παρόλο που δεν είναι άγιο αλλά είναι εν δυνάμει προς αγιασμόν, οποιοδήποτε υλικό προϊόν αποτρόπαιας πράξης του εγκλήματος της έκτρωσης έστω και προγενέστερης, έστω και σε στάδιο δοκιμών, γιατί αυτό δεν αναιρεί το μεμπτό της ηθικής διάστασης που συνεχίζει να υφίσταται. Σε ένα σώμα που μεταλαμβάνει το Άχραντο Σώμα και Αίμα του Κυρίου μας δεν μπορεί να εισέλθει ένα υλικό που δέχθηκε προϊόντα μίας αδόκιμης, ανίερης και εγκληματικής πράξης, τουλάχιστον εν γνώσει μας.

Θα τολμήσουμε στο σημείο αυτό και θα κλείσουμε την παρέμβαση αυτή με την υπενθύμιση του δια κολλύβων θαύματος του Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος που η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει κάθε Α΄ Σάββατο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και αποτελεί ένα λαμπρό και ξεκάθαρο, πανομοιότυπο σχεδόν πρόβλημα που αντιμετώπισε ο Άγιος με τα ειδωλόθυτα και ίσως μπορέσει να μας βοηθήσει όλους στην επόμενη επανεξέταση και ορθή απόφαση, που ελπίζουμε να λάβετε για το ποίμνιο που ο Αρχιθύτης Χριστός σας ενεπιστεύθη, όσον αφορά στα εμβόλια, αλλά και τη λειτουργία των ιερών ναών.

Σε κάθε δε περίπτωση, η όλη πρακτική που ακολουθήθηκε μέχρι στιγμής από την Πολιτεία σχετικά με τις υποχρεώσεις των πιστών κατά τη διάρκεια των Ιερών Ακολουθιών και τη Θεία Λειτουργία αλλά και τους όρους λειτουργίας των Ιερών Ναών οδηγεί αναπόφευκτα σε βλασφημία του Αγίου Πνεύματος αλλά και κίνδυνο οριστικής απώλειας της ψυχής, εάν τελικά επιβληθεί το εμβόλιο Covid-19 ως υποχρεωτική πράξη.

Η Αγία Γραφή μας υπενθυμίζει ότι υπάρχει "καιρός του σιγάν και καιρός του λαλείν" (Εκκλησιαστής 3:3).

''Όποιος υποστηρίζει ένα αντίχριστο σύστημα συντασσόμενος μαζί του, αυτο-προσδιοριζόμενος πλέον μέσα από αυτό...θεωρείται σφραγισμένος, ασχέτως αν δεν έχει λάβει το τελικό σφράγισμα" (Αγίου Ιωάννου της Κροστάνδης).

Επιπλέον εκτός των υπολοίπων, έχουμε κάποιες πολύ βαρύνουσες γνώμες από πατέρες της Εκκλησίας. Είναι ο Σεβασμιότατος μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ, που πολύ σωστά τοποθετήθηκε από Άμβωνος κατά του εμβολίου και της μάσκας, ο Πανιερώτατος μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος, ο π. Παρθένιος ηγούμενος της ιεράς μονής Αγίου Παύλου, ο π. Ευθύμιος από την Καψάλα μαθητής του Αγίου Παϊσίου, ο π. Σάββας ο Αγιορείτης, ο π. Στέφανος Αναγνωστόπουλος και η πρόρρηση του αειμνήστου Οσίου γέροντος Εφραίμ Αριζόνας που προφήτεψε, ότι οι ιερείς θα γίνουν κλόουν εντός των ναών, εννοώντας τις μάσκες. Όλοι αυτοί οι πατέρες της Εκκλησίας μας, μίλησαν καθαρά και τοποθετήθηκαν κατά του εμβολίου, κατά της βλάσφημης μασκοφορίας εντός των ναών, και την χωρίς προηγούμενο απαράδεκτη αποδοχή κλεισίματος των Ιερών Ναών, καθοδηγώντας με ασφάλεια τα λογικά πρόβατα του Χριστού[18].

Σεβαστοί Ιεράρχες, αντιλαμβανόμαστε ως λογικά πρόβατα του Χριστού ότι ίσως να έχετε δεχθεί πιέσεις, ώστε η φωνή της Εκκλησίας να αδυνατίσει έως και να σιωπήσει και ακόμα χειρότερα να συνεργαστεί, υποτασσόμενη στους ανθρώπους που σχεδιάζουν όλα τα παραπάνω για την πατρίδα μας και για όλη την ανθρωπότητα σταματώντας τις όποιες αντιδράσεις και στρώνοντας το χαλί για τον Αντίχριστο. Μία θρησκεία, ένας θεός, ένας παγκόσμιος ηγέτης, μία οικονομία, ένα νόμισμα. Ας δηλώσουμε όλοι ότι «Εάν ο Θεός μεθ’ ημών, ουδείς καθ’ ημών».

Στηρίξτε μας για να είμαστε εις θέση να σας στηρίξουμε, ως ένα σώμα εν Χριστώ!


[1] ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 'ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ', “Το Βατικανό κρίνει 'ηθικά αποδεκτά' τα εμβόλια κατά της Covid-19”, 21/12/2020, παρ. 3, https://www.kathimerini.gr/world/561203191/to-vatikano-krinei-ithika-apodekta-ta-emvolia- kata-tis-covid-19/.

[2] Κυπριακή Εφημερίδα 'Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ', “Βατικανό: Βάλτε το εμβόλιο, έστω και εάν προέρχεται από κυτταρική σειρά εκτρώσεων”, 23/12/2020, https://simerini.sigmalive.com/article/2020/12/23/batikano-balte-to-embolio-esto-kai-an-proerkhetai-apo-kuttarike-seira-ektroseon/.

[3] Ιστοσελίδα Ειδησεογραφικού Πρακτορείου 'ABC News', “Vatican: OK to get virus vaccines using abortion cell lines”, , παρ. 5, https://abcnews.go.com/International/wireStory/vatican-virus- vaccines-abortion-cell-lines-74841735, 21/12/2020.

[4] Ιστοσελίδα Ειδησεογραφικού Πρακτορείου 'CNN News', “Vatican OKs getting Covid-19
vaccines that used cell lines from aborted fetuses παρ.4, ”, 21/12/2020. https://edition.cnn.com/2020/12/21/europe/coronavirus-vaccine-vatican-abortion-intl/index.html

[5] Ἀγάπιος Ἱερομ., Νικόδημος Μοναχός, Πηδάλιον: ἤτοι ἅπαντες οἱ ἱεροί καί θεῖοι κανόνες τῶν ἁγίων καί πανευφήμων Ἀποστόλων, τῶν ἁγίων οἰκουμενικῶν τε καί τοπικῶν συνόδων καί τῶν κατά μέρος θείων Πατέρων, εκδ. Ἀθήναις 1886. σ. 621. Βλ. και Ξεσφύγγης Δ., «Η θέση των Πατέρων της Εκκλησίας για την Άμβλωση», https://www.pemptousia.gr/2014/01/i-thesi-ton-pateron-tis-ekklisias-gia-ti/, 28-01-2014.

[6] Λακασάς Α. «Ημέρα «αγέννητου παιδιού» καθιέρωσε η Ιερά Σύνοδος», Εφημερίδα Καθημερινή, https://www.kathimerini.gr/society/1035602/imera-agennitoy-paidioy-kathierose-i- iera-synodos/, 26-07-2019.

[7] ΔΙΑΡΚΗΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, “Οι αποφάσεις της Δ.Ι.Σ. για τον Φεβρουάριο', http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/holysynod.asp?id=2596&what_sub=d_typou, 4/2/2020.


[9] «”Ορθόδοξη Βιοηθική”: Εμφύτευση Νανοτσίπ-Ταυτότητας! Ελληνίδα Διευθύντρια Νανοτεχνολογίας Αποκαλύπτει» http://trelogiannis.blogspot.com/2021/02/blog-post_836.html?m=1 (10/02/2021).

[10] Γέροντας Βασίλειος Καυσοκαλυβίτης (5-10-2009): «Ὅσοι δὲν θὰ γίνονται καρναβάλια θὰ διώκονται. Ἔχετε νὰ δεῖτε πολλὰ αἴσχη. Θὰ κάνετε χιλιόμετρα γιὰ νὰ βρεῖτε σωστὸ ἱερέα, γιὰ νὰ βρεῖτε σωστὸ πνευματικό» (Διονύσης Μακρῆς, «Και με νόμο τα “καρναβάλια” στην Εκκλησία»), https://www.triklopodia.gr/διονύσης-μακρῆς-και-με-νόμο-τα-καρνα, 08-10-2020. 
Ἁρχιμ. Σάββας Ἁγιορείτης «Ιατρικό εργαλείο, η καρναβάλι η μασκοφορία εντός του ναού;», https://www.youtube.com/watch?v=7g-VoGIpHJo, 20-02-2020.

[11] π. Στέφανος Αναγνωστόπουλος, «Θα σας αναγκάσουν να γίνετε κλόουν..!» Προφητεία Γέρων Εφραίμ της Αριζόνα 2007!, https://www.youtube.com/watch?v=YDoKTjyXHAQ, 20-01-2021. Του ιδίου, Προφητεία γέροντος Εφραίμ Αριζόνας: "θα έρθει κάποιος καιρός που οι ιερείς θα Λειτουργούν σαν Κλόουν και σαν Κλόουν θα τελούν την Θεία Λειτουργία".

[12] Ν. Ξιώνης, «Η βλασφημία του Αγίου Πνεύματος», https://www.youtube.com/watch?v=j_acAH7ByI0&feature=youtu.be

[13] Ἁρχιμ. Σάββας Ἁγιορείτης, «Η βλάσφημη αίρεση περί μολυσμού στο ναό - ένας Νεοβαρλααμισμός», https://www.youtube.com/watch?v=0FZUefWIpcY, 01-09-2020. Βλ. επίσης, π. Στυλιανός Καρπαθίου, «Ἡ ὑγεία ὡς ἀγαθό» (Η μασκοφορία στους ναούς είναι αίρεση), https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=LRoZR5FNnCs&feature=youtu.be, 17-02-2020

[14] Ἁρχιμ. Σάββας Ἁγιορείτου (Κήρυγμα), «Ἡ ἀπαξίωση τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου καί ἡ μάσκα», 31-7-2020, https://www.youtube.com/watch?v=Zc8sY6WzKRw. Αρχιμ. Αντώνιος Στυλιανάκης, «Φοβάσαι, χωρίς μάσκα στην εκκλησία;», https://www.youtube.com/watch?v=6voei6J8WrQ, 18-08-2020.

[15] Νικολάου Καβάσιλα, Ἑρμηνεία τῆς Θείας Λειτουργίας 39, PG 150, 452CD.

[16] Θήρας Επιφάνιος: «Η «ποινικοποίηση» του κεντρικού πυρήνα της Ορθοδόξου Πίστεως προκαλεί την δίκαιη αγανάκτηση», Δελτίο τύπου Ι.Μ. Θήρας Αμοργού & Νήσων για τον ιερέα του Καμαριού, 16-02-21, https://enromiosini.gr/arthrografia/θήρας-επιφάνιος-η-ποινικοποίηση-το


[17] Πηδάλιον, σ. 325.


[18] α. Κυθήρων Σεραφείμ: «Υπάρχει σκοπιμότητα, ἔκλεισαν οἱ Ἐκκλησίες μὲ στυγνὸ τρόπο!» https://www.youtube.com/watch?v=0XPyeKfiq6s, 14-12-2020. β. Επιστολή Μητροπολίτου Κυθήρων κ. Σεραφείμ προς την Ι.Σ. της Εκκλησίας της Ελλάδος https://www.impantokratoros.gr/2CFAFA1A.el.aspx, 13-11-2020. γ. Ὁ Σεβασμιότατος Κυθήρων Σεραφείμ γιά τόν ἰό, Κυριακή μετά τά Χριστούγεννα, 27-12-2020 (Ἀπόσπασμα) (για τα εμβόλια) https://www.youtube.com/watch?v=vD8da5o7lDE, 29-12-20. δ. Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ: «Εντός των Ιερών Ναών δεν μας προστατεύει η μάσκα» https://orthodoxia.online/ekklisia/mitropolitis-kythiron-serafeim-entos-ton-ieron-naon-den-mas-prostateyei-i-maska/, 07-09-2020. ε. Μητρ. Μόρφου Νεόφυτος, «Τι θα κάνω με το εμβόλιο» https://www.youtube.com/watch?v=s9M0IhA2giE στ. Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος, «Η πίστη και η ολιγοπιστία ηγετών και λαού» 26.10.2020 https://www.youtube.com/watch?v=uUCEpPGtw-0, στ. Μόρφου περί εξετάσεων και νέου πληρώματος της εκκλησίας https://www.youtube.com/watch?v=em3n_ONlIBA, 28-12-2020. ζ. Ο Γέροντας Παρθένιος, Καθηγούμενος της Μονής Αγίου Παύλου Αγίου Όρους για τους κλειστούς ναούς, τις λιτανείες, το σφράγισμα. https://www.ekklisiaonline.gr/nea/agio-oros-o-gerontas-parthenios-gia-tous-klistous-naous-tis-litanies-to-sfragisma/ 20-04-2020. η. Γέροντας Παρθένιος -Το εμβόλιο είναι μία απάτη..7/1/21 https://www.youtube.com/watch?v=VJ3MHayQoCQ θ. Επιστολή π. Ευθυμίου, «Κύριε, σῶσον λαόν ἀπεγνωσμένον» (για αντισυνταγματικά μέτρα, λιτανείες, μάσκες, εμβόλιο, τεστ πειθαρχίας, χειραγώγηση ανθρώπων, παγκόσμια διακυβέρνηση, σφράγισμα), https://enromiosini.gr/paratiritirio/κύριε-σῶσον-λαόν-ἀπεγνωσμένον & https://www.youtube.com/watch?v=66iDP3FsY6M ι. π. Σάββας Αγιορείτης Ἡ Ζ΄ Οἰκουμενική Σύνοδος ἀπαγορεύει στούς Ἐπισκόπους νά δέχονται τό κλείσιμο τῶν Ναῶν, https://www.youtube.com/watch?v=42CSAlxFnOc, 10-11-2020. ια. Του ιδίου, «Ἡ καινούρια αἴρεση καί βλάσφημη Θεολογία περί μολυσμοῦ στόν Ἱερό Ναό», https://www.youtube.com/watch?v=xksV9on9P6M&t=36s, 20-07-2020. ιβ. Του ιδίου, «Προσβολή κατά τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ ἡ μάσκα ἐντός τῶν ναῶν», 2-8-2020, https://www.youtube.com/watch?v=_rhKTFBEgIA ιγ. Του ιδίου, «Ἅγιος Παΐσιος καί ἐμβόλιο», 30-11-2020, https://www.youtube.com/watch?v=ZjOgT7EnhLE&t=4s ιδ. Του ιδίου, Εμβόλιο, Παρενέργειες, Χάραγμα; https://www.youtube.com/watch?v=_xUeQ2B6ENI, 19-12-2020, https://www.youtube.com/watch?v=ehxVNIeEvU4, 29-01-2021, ιε. Αντίθετος κι ο π Στέφανος Αναγνωστόπουλος στο εμβόλιο... https://www.youtube.com/watch?v=VJS3vc-GJvI, 29-11-2020.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις