Τρίτη 2 Μαρτίου 2021

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΙΑΤΡΙΚΗ – ΗΘΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ


Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α
Ι
ΙΑΤΡΙΚΗ – ΗΘΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ COVID-19

Α. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ COVID-19

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πύλη Πληροφοριών Εμβολιασμού: «Προτού ένα εμβόλιο εγκριθεί στην ΕΕ, πρέπει να υποβληθεί σε αυστηρές δοκιμές από τον παρασκευαστή του και στη συνέχεια να υποβληθεί σε επιστημονική αξιολόγηση από τις ρυθμιστικές αρχές. Στις αρχές αυτές συμπεριλαμβάνονται ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων και άλλες ρυθμιστικές αρχές, οι οποίες εδρεύουν στις χώρες της ΕΕ/του ΕΟΧ. Αυτό το στάδιο απαιτεί 10-15 έτη από τη στιγμή της αρχικής σύλληψης έως την έγκριση του εμβολίου"[1].

Όμως αν και το στάδιο προπαρασκευής απαιτεί το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη «Στρατηγική για τα εμβόλια κατά του κορωνοϊού» αναφέρει ότι: «Στις 17 Ιουνίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τα εμβόλια με σκοπό την επιτάχυνση της ανάπτυξης, της παρασκευής και της διάθεσης εμβολίων κατά της νόσου COVID-19. Ένα ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο είναι το σπουδαιότερο όπλο μας για την αντιμετώπιση της πανδημίας... Η ανάπτυξη εμβολίων είναι μια πολύπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία που διαρκεί συνήθως 10-15 έτη περίπου. Με τη στρατηγική για τα εμβόλια, η Επιτροπή στηρίζει τις προσπάθειες και θα συμβάλει στην επιτάχυνση της ανάπτυξης και της διαθεσιμότητας ασφαλών και αποτελεσματικών εμβολίων σε χρονικό διάστημα μεταξύ 12 και 18 μηνών, ίσως και νωρίτερα»[2].

Επομένως μας λένε ξεκάθαρα ότι ενώ οι μελέτες για να αναπτυχθεί ένα ασφαλές εμβόλιο για τους ανθρώπους απαιτούνται 10-15 έτη, σε αυτή την περίπτωση έχουν μία «στρατηγική» αμφιβόλου διαδικασίας ανάπτυξης των εμβολίων σε διάστημα 12- 18 μηνών και λιγότερο, προς διάθεση των εμβολίων!

Σε άρθρο που δημοσιεύθηκε στο ιστολόγιο 'BioSpace' γίνεται ανάλυση των εμβολίων, που αφορούν στον COVID-19. Στο άρθρο αυτό αναφέρεται για το συγκεκριμένο εμβόλιο ότι: «Το εμβόλιο Pfizer-BioNTech COVID-19 στάλθηκε στη FDΑ για πιθανή Εξουσιοδότηση Επείγουσας Χρήσης την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου και εξουσιοδοτήθηκε στις 11 Δεκεμβρίου. Είναι ένα mRNA εμβόλιο, το οποίο κωδικοποιεί την πρωτεΐνη ακίδα του ιού και είναι ενθυλακωμένο σε ένα λιπώδες νανοσωματίδιο...»[3].

Όσον αφορά στην ασφάλεια του εμβολίου ο "Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων" ΕΜΑ (European Medicines Agency) «υποστηρίζει την ανάπτυξη φαρμάκων, που καλύπτουν ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες. Προς το συμφέρον της δημόσιας υγείας, στους αιτούντες μπορεί να χορηγηθεί υπό όρους άδεια κυκλοφορίας για τέτοια φάρμακα με λιγότερο περιεκτικά κλινικά δεδομένα από ό,τι συνήθως απαιτείται, όπου το όφελος της άμεσης διαθεσιμότητας του φαρμάκου υπερτερεί του κινδύνου που ενέχει το γεγονός ότι απαιτούνται επιπλέον δεδομένα»[4].

Επομένως, σαφώς ο (ΕΜΑ) τονίζει ξεκάθαρα ότι οι κλινικές δοκιμές για κάποια εμβόλια, εν προκειμένω για τo εμβόλιο για τον COVID-19, δεν είναι ολοκληρωμένες!

Στην επίσημη ιστοσελίδα της Pfizer, αναφέρεται ότι: «Το εμβόλιο της Pfizer-BioNTech COVID-19 δεν έχει εγκριθεί ή αδειοδοτηθεί από την Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA), αλλά έχει εξουσιοδοτηθεί για επείγουσα χρήση από την FDA στα πλαίσια Εξουσιοδοτήσεως Επείγουσας Χρήσης προς παρεμπόδιση της ασθένειας του Κορωνοϊού (SARS-CoV-2) για χρήση σε άτομα 16 ετών και άνω…»[5].

Γίνεται φανερό ότι το συγκεκριμένο εμβόλιο δεν έχει περατώσει τις κλινικές δοκιμές του, βάσει των όρων παρασκευής και έγκρισης εμβολίων, διαφορετικά θα είχε λάβει αδειοδότηση/ έγκριση από την FDA και δεν θα είχε απλώς εξουσιοδότηση προς επείγουσα χρήση! Από την κήρυξη της πανδημίας τον Μάρτιο του 2020 έως και τις 27 Δεκεμβρίου του 2020 που άρχισαν οι πρώτοι εμβολιασμοί, δεν έκλεισαν ούτε 10 μήνες και τα εμβόλια έχουν διατεθεί στους ανθρώπους,

Περαιτέρω, στην περιγραφή του συγκεκριμένου εμβολίου, ως φαρμακευτικού προϊόντος, όπως περιέχεται στην επίσημη ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκου, τονίζεται στην αρχή της περιγραφής ότι: «Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση». Ζητείται δε από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. Παράγραφο 4.8 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.” (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ[6]. Η παραπάνω περιγραφή αφορά στο συγκεκριμένο εμβόλιο, το οποίο κατονομάζεται ως: “Εμβόλιο mRNA COVID-19 (τροποποιημένων νουκλεοσιδίων)”[7].

Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι το συγκεκριμένο εμβόλιο βρίσκεται στην ουσία σε πειραματικό στάδιο, για τον λόγο αυτό και τελεί υπό παρακολούθηση.

Σε σχετική επιστημονική μελέτη τονίζεται ότι: «Τώρα, τόσο η Pfizer όσο και η Moderna δοκιμάζουν τα ξεχωριστά υποψήφια εμβόλια που χρησιμοποιούν το Messenger RNA ή mRNA για να διεγείρουν το ανοσιακό σύστημα να παράγει προστατευτικά αντισώματα, χωρίς να χρησιμοποιούν πραγματικά τμήματα του ιού. Εάν τα πειραματικά εμβόλια για τον κορωνοϊό λάβουν έγκριση από την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων, θα είναι τα πρώτα εγκεκριμένα εμβόλια που χρησιμοποιούν mRNA.»[8]

Στην παραπάνω μελέτη, επίσης, επιβεβαιώνεται ότι τα συγκεκριμένα εμβόλια βρίσκονται σε πειραματικό στάδιο και ότι η τεχνολογία στην οποία βασίζονται δεν έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν για μαζικό εμβολιασμό!

Σε πρόσφατη δημοσίευση της Γαλλικής Εφημερίδας 'Le Monde', όπως η σχετική δημοσίευση έχει αναπαραχθεί από Κυπριακή Εφημερίδα, τονίζεται ότι η διαδικασία αδειοδότησης του εμβολίου της Pfizer-BioNTech Covid-19 δεν ακολούθησε τους κανόνες και τα χρονοδιαγράμματα, που απαιτούνται για την έγκριση εμβολίων για τον μαζικό εμβολιασμό του πληθυσμού. Σχετικά αναφέρεται ότι: «Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων δέχτηκε πιέσεις προκειμένου να προχωρήσει σε γρήγορη έγκριση του εμβολίου της Pfizer. Η γαλλική εφημερίδα Le Monde, έφερε στο φως μέσω δημοσιεύματός της, αποκαλυπτικά μηνύματα που αφορούν την έγκριση των εμβολίωνγια τον κορωνοϊό από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ)». Όπως αναφέρει η εφημερίδα, πρόκειται για μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα οποία διέρρευσαν στο dark web, έπειτα από τον σάλο που είχε προκληθεί μετά το «χακάρισμα» στις 9 Δεκεμβρίου, το οποίο είχε παραδεχτεί και ο ίδιος ο οργανισμός”[9].


Β. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Τα σοβαρά ζητήματα ασφάλειας των εμβολίων για τον κορωνοϊό επιβεβαιώνονται από πρόσφατα δημοσιεύματα, σύμφωνα με τα οποία οι φαρμακευτικές εταιρείες που εμπλέκονται στην παραγωγή εμβολίων για τον COVID – 19 ζητούν από την ΕE αποποίηση των νομικών ευθυνών τους σε περίπτωση εμφάνισης παρενεργειών του εμβολίου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα γνωστής ιστοσελίδας ειδήσεων, το σχετικό αίτημα διατυπώθηκε προς την Ευρωπαϊκή Ένωση από την Vaccines Europe, η οποία “αντιπροσωπεύει τις φαρμακευτικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των AstraZeneca, GlaxoSmithKline, Janssen (που ανήκει στην Johnson & Johnson), Merck, Novavax, Pfizer, Sanofi, Takeda, Abbott & CureVac”[10].

Συγκεκριμένα στην Ελλάδα, κυκλοφορεί το εμβόλιο της Pfizer, η οποία ζήτησε αποποίηση της ευθύνης της για τυχόν παρενέργειες και θανάτους στους ανθρώπους, όπως και η ΑstraΖeneca και οι λοιπές εταιρείες[11].

Σε άλλο δημοσίευμα τονίζεται ότι το Περού βρίσκεται σε «διένεξη» με την Pfizer, λόγω της ρήτρας αποποίησης ευθυνών για τα εμβόλια” και πως «Η υπουργός Υγείας του Περού ανέφερε πως η διένεξη με την Pfizer σχετίζεται με την «αποποίηση σημαντικών στοιχείων», ιδίως με την «ασυλία» της αμερικανικής φαρμακοβιομηχανίας από νομική σκοπιά».[12].

Επίσης, σύμφωνα με άλλο δημοσίευμα: «Νίπτει τας χείρας» της η AstraZeneca για τυχόν παρενέργειες από εμβόλιο κατά του Covid-19”[13].

Γ. ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ

Οι πολίτες θα πρέπει υποχρεωτικά να δώσουν τη συναίνεσή τους γραπτώς, γεγονός που θα διασφαλίζει ότι έχουν ενημερωθεί πλήρως για τη διαδικασία αλλά και για τις πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες. Επομένως αν ασθενήσουν, ή πεθάνουν δεν φέρει κανείς ευθύνη, εκτός από τον εμβολιαζόμενο![14]

Και όλα αυτά την στιγμή που οι φαρμακευτικές εταιρείες και οι ιατροί μέσω του Πανελληνίου ιατρικού συλλόγου ζήτησαν αποποίηση-απαλλαγή των ευθυνών της ιατρικής τους ευθύνης για τα εμβόλια![15]

Δ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ KAI ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΤOY ΕΜΒΟΛΙΟΥ COVID-19 – ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ

Οι κίνδυνοι και οι παρενέργειες του εμβολίου, οι οποίοι συνεπάγονται ελλιπή αποτελεσματικότητα και δυσμενείς παθολογίες του ανθρώπινου οργανισμού, έχουν επηρεάσει μία εκτιμητή αναλογία των εμβολιασθέντων με ήπιες ή/ και σοβαρότερες βλάβες σε πολλά κράτη. Γι’ αυτόν τον λόγο και υπάρχουν και ανάλογες αντιδράσεις, όπως ενδεικτικά αυτές των πολιτών της Γαλλίας και της Τσεχίας[16].

Οι προβληματισμοί διεθνώς για τις τυχόν επιπτώσεις του εμβολίου φαίνεται de facto ότι είναι βάσιμες. Ειδικότερα καταγράφηκαν θάνατοι ατόμων που είχαν εμβολιασθεί για τον Covid-19 (10 θάνατοι στη Γερμανία, 23 θάνατοι στη Νορβηγία και 181 θάνατοι στις ΗΠΑ μέχρι στιγμής).[17] Επίσης, στο Ισραήλ αναφέρθηκαν αρκετές περιπτώσεις, 13 μέχρι στιγμής, πάρεσης (παράλυσης) προσώπου σε άτομα που είχαν εμβολιασθεί για τον Covid-19[18].

Το ζήτημα αυτό προκάλεσε την παρέμβαση του πρώην Ευρωβουλευτή και Καθηγητή Θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, κ. Νότη Μαριά, ο οποίος σε άρθρο του με τίτλο «Να ερευνηθούν οι θάνατοι μετά το εμβόλιο – Καμία νομική ασυλία για τις πολυεθνικές», στις 16/1/2021, τόνισε ότι: «Η ανακοίνωση της Γερμανίας ότι διεξάγει έρευνα για τον θάνατο 10 ατόμων που εμβολιάσθηκαν με το νέο τύπου εμβολίου κατά του κορωνοϊού έχει θορυβήσει την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη. Το ίδιο ισχύει και για το γεγονός ότι διεξάγεται επίσης έρευνα στη Νορβηγία για τον θάνατο 23 ατόμων που επίσης εμβολιάσθηκαν με το ίδιο τύπου εμβόλιο. Σε όλες τις περιπτώσεις οι εμβολιασθέντες κατέληξαν λίγες ώρες ή/ και ημέρες μετά τη χορήγηση του εμβολίου».[19]

Στην ανωτέρω μελέτη αναφέρεται επίσης ότι: «ερωτηματικά παραμένουν σε σχέση με το ζήτημα αυτό ιδίως μετά την αποκάλυψη του ευρωβουλευτή και προέδρου της Επιτροπής Υγείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Pascal Canfin ότι ενώ ζήτησε πρόσβαση στα συμβόλαια που υπέγραψε η Κομισιόν με συγκεκριμένη πολυεθνική του κορωνοεμβολίου, η πρόσβαση του επετράπη με όρους εμπιστευτικότητας, δηλαδή χωρίς να δικαιούται να πάρει αντίγραφα ή να κρατήσει σημειώσεις και υπό τον όρο ότι δεν θα δημοσιοποιήσει όλα όσα θα διάβαζε. Και σαν να μην έφτανε αυτό, τελικά 2 από τις 6 παραγράφους σε σχέση με την νομική ευθύνη των πολυεθνικών του κορωνοεμβολίου ήταν διαγραμμένες, προκειμένου να μην μπορεί να τις διαβάσει. Επομένως τα ερωτήματα σε σχέση με τη νομική ασυλία των πολυεθνικών εταιρειών συνεχίζουν να αυξάνονται»[20].

Η Φαρμακολόγος-Μικροβιολόγος και Διδάκτωρ Ιατρικών Επιστημών κ. Μαυρίδου Ελευθερία σε πρόσφατη τηλεδιάσκεψη της 6ης ιατρικής Σύναξης με τον π. Εφραίμ ηγούμενο της ιεράς μονής Βατοπαιδίου Αγίου όρους, εκτός των άλλων είπε για τα συγκεκριμένα εμβόλια των εταιριών Pfizer, Moderna κ.λπ. ότι δεν έχουν έγκριση, αλλά επείγουσα εξουσιοδότηση και ως εκ τούτου, τα εμβόλια αυτά δεν μπορούν να πουληθούν, ακόμα και αν πέρασαν τις φάσεις 1, 2 και 3. Διότι κανείς δεν γνωρίζει τις μεσοπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες σοβαρές επιπτώσεις που μπορεί να έχουν αυτά τα εμβόλια στον άνθρωπο με τη νέα άγνωστη εν πολλοίς τεχνολογία.

Η Δρ. Μαυρίδου τόνισε, επίσης, το σημαντικό θέμα που αφορά στην έλλειψη δεδομένων φαρμακοκινητικής και φαρμακοδυναμικής αυτών των εμβολίων, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά σε προϊόντα που διατίθενται στον άνθρωπο. Τα συστατικά του εμβολίου μπορεί να διοχετευθούν μέσω του αίματος σε όλο τον οργανισμό και έτσι να δοθεί η ευκαιρία στο ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού να επιτεθεί παντού συμπεριλαμβανομένων και των νευρικών μας κυττάρων. Έτσι λοιπόν, μπορεί να αναπτυχθούν διάφορα αυτοάνοσα νοσήματα, νευρολογικές διαταραχές ή και αναφυλακτικές αντιδράσεις. Ερωτήματα παραμένουν επίσης αναπάντητα σχετικά με την γονιμότητα. Για αυτό όπως είπε χαρακτηριστικά αυτά τα εμβόλια δεν πρέπει να δοθούν μαζικά στον πληθυσμό[21].

Στην εκπομπή «MEGA Σαββατοκύριακο» στις 07/01/21 μίλησε α. η Πρόεδρος Ελλήνων γιατρών Λονδίνου, Κυριακή Σονίδου για το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού και για τους εμβολιασμούς που άρχισαν στην Βρετανία. Δήλωσε ρητά και συγκεκριμένα: «Δεν θέλω να κάνω το εμβόλιο, δεν έχω επαρκείς πληροφορίες».[22] β. Επίσης η Δρ. Ανδρειανή Οδυσσέως, επιστημονική διευθύντρια Νανοβιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης EPOS-lasis εξηγεί ότι «όποιος θέλει, μπορεί να εμφυτεύσει στους ανθρώπους μικριτσίπ, ή νανοτσίπ ως ταυτότητα. Τα νανοσωματίδια στα εμβόλια είναι εντελώς διαφορετικά από τα νανοτσίπ και τις νανοαντένες που μπορεί να οδηγήσουν σε πόλεμο νέας γενιάς, καθοδήγηση, ποδηγέτηση..»[23].

Σε παρέμβαση για τα εμβόλια τεχνολογίας mRNA προχώρησε ο Robert F. Kennedy, Jr, γιός του δολοφονημένου Robert F. Kennedy πρώην Yπουργού Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και ανιψιός του επίσης δολοφονημένου πρώην προέδρου John F. Kennedy. Ο Robert F. Kennedy απεύθυνε μήνυμα προς την παγκόσμια κοινότητα κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για τα εμβόλια mRNA λέγοντας το εξής απλό: «Αποφύγετε τους εμβολιασμούς πάση θυσία και με κάθε κόστος... Για πρώτη φορά στην ιστορία των εμβολιασμών η χρησιμοποιούμενη τεχνολογία mRNA παρεμβαίνει ευθέως στο γενετικό υλικό του δέκτη και κατά συνέπεια αυτό σημαίνει γενετική τροποποίηση, κάτι που έχει ήδη απαγορευθεί διεθνώς και θεωρείται εγκληματικό. Η επέμβαση αυτή μπορεί να συγκριθεί με τα γενετικά μεταλλαγμένα τρόφιμα, μια πρακτική η οποία είναι επίσης αμφιλεγόμενη. Επίσης όμως είναι προβληματικό ως προς την γενετική ζημιά, η οποία σε αντίθεση με τη ζημιά που προκαλούν άλλα εμβόλια, αυτή θα είναι μη αναστρέψιμη και ανεπανόρθωτη. Αγαπητοί υποψήφιοι λήπτες θα πρέπει να ξέρετε ότι μετά τη λήψη του εμβολίου, δεν θα είστε πλέον σε θέση να διαχειριστείτε τα συμπτώματα του εμβολίου με κάποιο αποτελεσματικό τρόπο»[24].

Επίσης, ο Δρ Mike Yeadon, πρώην Αντιπρόεδρος της Pfizer και Επικεφαλής Επιστήμονας για την αλλεργία και τις αναπνευστικές παθήσεις, αναφέρει ότι η προσπάθεια για ένα καθολικό εμβόλιο έχει τη «μυρωδιά του κακού», και ότι ο ίδιος «θα αντιταχθεί… έντονα» σ' αυτήν την προσπάθεια[25].

Κι ενώ οι αντιδράσεις είναι έντονες, ήδη ξεκίνησε ο εμβολιασμός ακόμη και σε μαθητές άνω των 16 ετών[26] και σχεδιάζεται να φέρουν εμβόλια ακόμη και για μικρότερα παιδιά[27].


Δ. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΚΑΙ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ mRNA

MODERNA – Το λειτουργικό Σύστημα mRNA

Στην επίσημη ιστοσελίδα της Moderna αναφέρεται: «Αναγνωρίζοντας το ευρύ δυναμικό της επιστήμης mRNA, ξεκινήσαμε να δημιουργούμε μία πλατφόρμα τεχνολογίας mRNA, που λειτουργεί σαν ένα λειτουργικό σύστημα σε έναν υπολογιστή!!! Είναι σχεδιασμένο έτσι, ώστε να μπορεί να συνδέεται και να παίζει εναλλακτικά με διαφορετικά προγράμματα! Στην περίπτωσή μας, το «πρόγραμμα» ή η «εφαρμογή» είναι το φάρμακο mRNA που κωδικοποιεί μία πρωτεΐνη. Η χρήση αυτών των συνόλων οδηγιών δίνει στα ερευνητικά μας φάρμακα mRNA μία ποιότητα που μοιάζει με λογισμικό!!!». [28]

Εδώ η Moderna μας ανακοινώνει ευθέως, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της, ότι αν πάρουμε το εμβόλιό της, θα βάλουμε εντός μας ένα λειτουργικό σύστημα που μοιάζει με λογισμικό και που θα μπορεί να συνδέεται με διάφορα προγράμματα!!! Και γιατί να μη μπορεί να ελεγχθεί και από απόσταση θα ρωτήσουμε εμείς!... Και γιατί αυτό να μη μας αρρωσταίνει εξίσου ή πολύ χειρότερα από τον κάθε ιό!

Για το προηγούμενο σύστημα, βάσει του οποίου παρασκευάζονται τα εν λόγω εμβόλια, παραθέτουμε τις παρακάτω μελέτες:

1η μελέτη: «Έρευνα και κλινικές δοκιμές: απαιτείται περαιτέρω έρευνα για την αντιμετώπιση τεχνικών εμποδίων, όπως η σταθερότητα και η παράδοση εμβολίων. Δεν είναι ακόμη βέβαιο ποιες μέθοδοι παραγωγής είναι οι καλύτερες σήμερα. Τα δεδομένα κλινικών δοκιμών είναι περιορισμένα – χρειάζονται περισσότερες μακροπρόθεσμες μελέτες για τον προσδιορισμό της αποτελεσματικότητας των εμβολίων RNA. Ασφάλεια: απαιτείται καλύτερη κατανόηση των ανεπιθύμητων ενεργειών του εμβολίου – που είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν φλεγμονή ή αυτοάνοσες αντιδράσεις».[29]

2η μελέτη: «Εντούτοις, παρά τις δεκαετίες έρευνας και ανάπτυξης, δεν υπάρχει ακόμη εγκεκριμένο εμβόλιο με βάση το νουκλεϊκό οξύ για ανθρώπινη χρήση Οι τεχνολογίες ανασυνδυασμένου ιού φορέα παρέχουν αποτελεσματικά νουκλεϊνικά οξέα, αλλά η χρησιμότητά τους συχνά παρεμποδίζεται από την αντιγονική ανοσία, τους περιορισμούς παραγωγής και τις ανησυχίες για την ασφάλεια».[30]

3η μελέτη: «Τοξικότητες του mRNA. Οι κλινικές ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβάνουν μυοπάθεια (προκαλούμενη από μιτοχονδριακή τοξικότητα), γαλακτική οξέωση, παγκρεατίτιδα, λιποδυστροφία, στεάτωση του ήπατος, βλάβη των νεύρων και περιπτώσεις θανάτων»[31].

4η μελέτη: «Ενώ πολλοί φορείς ανταποκρίνονται στη χορήγηση εμβολίων mRNA σε προκλινικές μελέτες και κλινικές δοκιμές, εξακολουθούν να υπάρχουν προκλήσεις, που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Η πρώτη πρόκληση είναι η αποτελεσματικότητα παράδοσης. Η δεύτερη πρόκληση είναι η στόχευση συγκεκριμένων τύπων κυττάρων στους ζωντανούς οργανισμούς (in vivo). Η τρίτη πρόκληση είναι η ασφάλεια των μεταφερόμενων/ μέσων παράδοσης. Η τέταρτη πρόκληση είναι η δυνατότητα εφαρμογής στον άνθρωπο. Η αποτελεσματική ανοσιακή απάντηση που παρατηρήθηκε σε προκλινικές μελέτες σε ζώα μπορεί ή δεν μπορεί να εφαρμοστεί στον άνθρωπο. Η δόση mRNA που είναι απαραίτητη για την επαγωγή επαρκούς ανοσοαπόκρισης σε ποντίκια και άλλα ζώα μπορεί να μην σχετίζεται άμεσα με τον άνθρωπο».[32] Να σημειωθεί ότι η τελευταία αυτή επιστημονική μελέτη δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 2020, γεγονός που υποδηλώνει ότι σημαντικές αδυναμίες της τεχνολογίας στις οποίες βασίζεται το εμβόλιο παραμένουν μέχρι και σήμερα.

5η μελέτη: «Παρά την άνευ προηγουμένου ταχύτητα, τα εμβόλια mRNA είναι κλινικά μη αποδεδειγμένα. Κανένα εμπορικά διαθέσιμο εμβόλιο δεν χρησιμοποιεί την πλατφόρμα και, έως τώρα, δεν έχει δοκιμαστεί σε δοκιμές μεγάλης κλίμακας σε ανθρώπους»[33].

6η μελέτη: Σε επιστολή του Αιδεσιμότατου Πρωτοπρεσβύτερου Στυλιανού Καρπαθίου, Θεολόγου-Ψυχιάτρου, Διδάκτορος Βιοηθικής του Πανεπιστημίου Αθηνών προς την Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, τονίζεται ότι: «δ. Στο διακινούμενο ερώτημα, για το εάν μπορεί το εμβόλιο να επηρεάσει το DNA, η απάντηση είναι, ότι αυτή είναι δυνητικά εφικτή. Μπορεί να συμβεί, μέσα από την διαδικασία της αντίστροφης μεταγραφάσης, η οποία είναι δυνατόν να μετατρέψει το m-RNA σε τμήμα του DNA, να συνθέσει δηλαδὴ DNA χρησιμοποιώντας RNA του ιού ως καλούπι»[34]. Το ίδιο παραδέχεται και ο Γάλλος λοιμωξιολόγος Christian Perrone[35].

7η μελέτη: «Δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη μεγάλες δοκιμές οποιουδήποτε εμβολίου mRNA. Τα μόνα στοιχεία για την ασφάλεια των εμβολίων mRNA προέρχονται από δοκιμές μικρής φάσης Ι και φάσης II εμβολίων SARS-CoV-2, με παρακολούθηση συνήθως λιγότερο από δύο μήνες. Εκτός από μία εκτενέστερη μελέτη, η οποία ήδη έγινε και αφορά στην κλινική φάση ΙΙΙ. Μεγαλύτερες δοκιμές εμβολίων SARS-CoV-2 βρίσκονται σε εξέλιξη, με τα αποτελέσματα να αναμένονται στα μέσα του 2021[36].

Ερώτημα: Ο εμβολιασμός του γενικού πληθυσμού μέσω του εμβολίου αποτελεί το τρίτο μέρος των κλινικών δοκιμών του εμβολίου;

Με βάση τα παραπάνω, η τεχνολογία mRNA, ως βάση εμβολίου, δεν έχει εφαρμοσθεί στον άνθρωπο – πρώτη φορά που έγινε τέτοια εφαρμογή είναι μέσω των εμβολίων Covid-19 στα πλαίσια της παρούσης πανδημίας. Την ίδια στιγμή, τα αποτελέσματα και οι παρενέργειες της τεχνολογίας αυτής είναι σημαντικά και με πιθανές σοβαρότατες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. Μπορεί το εμβόλιο να επηρεάσει ακόμα και το DNA, ενώ, όπως τονίζεται στις ανωτέρω μελέτες, οι παρενέργειες αυτές μπορεί να είναι και θανατηφόρες.

Να τονισθεί στο σημείο αυτό πως και τα άλλα εμβόλια COVID-19 έχουν συσχετισθεί με προβλήματα στη διαδικασία παραγωγής τους και την ακρίβεια των αποτελεσμάτων των κλινικών δοκιμών τους. Το ζήτημα αυτό φαίνεται, ως παράδειγμα, στην περίπτωση ενός άλλου εμβολίου Covid-19, της AstraZeneca. Σύμφωνα με δημοσίευση του γνωστού και έγκυρου ειδησεογραφικού πρακτορείου Bloomberg: «Η παρουσίαση των δοκιμαστικών δεδομένων στα τέλη της εβδομάδας έχει γίνει πρόβλημα. Οι AstraZeneca και Oxford παρουσίασαν αποτελέσματα που διέφεραν για δύο ξεχωριστές δόσεις. Η σωστή απάντηση είναι η διεξαγωγή περισσότερων δοκιμών, όπως υποστήριξε ο αναλυτής του Bloomberg Intelligence, Sam Fazeli. Αυτό είναι πιθανό να συμβεί, δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της AstraZeneca, Pascal Soriot, στο Bloomberg News την Πέμπτη»[37]. Επίσης, στην Καλιφόρνια παρατηρήθηκαν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις σε υγειονομικούς υπαλλήλους μετά τον εμβολιασμό τους με το εμβόλιο της Moderna, με αποτέλεσμα να διαταχθεί από τις Υγειονομικές Αρχές της Πολιτείας η προσωρινή διακοπή του εμβολιασμού του τοπικού πληθυσμού μέχρι την πλήρη διερεύνηση του θέματος[38].

Να σημειωθεί ότι η εταιρεία Johnson & Johnson, η οποία και αυτή είναι παρασκευάστρια εταιρεία εμβολίου, τονίζει στην ιστοσελίδα της τα εξής: «Μπορεί να χρειαστεί έως και μια δεκαετία από την ανακάλυψη και την ανάπτυξη εμβολίων μέχρι την έγκριση, αλλά οι επιστήμονες των Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson στοχεύουν να το ολοκληρώσουν τις μελέτες σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα»[39].

Σχετικά με την ασφάλεια του εμβολίου της AstraZeneca

1. Μπορούν τα άτομα που έχουν ήδη προσβληθεί από COVID-19 να εμβολιαστούν με το εμβόλιο COVID-19 AstraZeneca;

Απάντηση: Δεν υπήρχαν αρκετά δεδομένα από τη δοκιμή για να καταλήξουμε στο πόσο καλά λειτουργεί το εμβόλιο COVID-19 AstraZeneca για άτομα που έχουν ήδη προσβληθεί με COVID-19.

2. Μπορεί το εμβόλιο COVID-19 AstraZeneca να μειώσει τη μετάδοση του ιού από το ένα άτομο στο άλλο;

Απάντηση: Η επίδραση του εμβολιασμού με το εμβόλιο COVID-19 AstraZeneca στην εξάπλωση του ιού SARS-CoV-2 στην κοινότητα δεν είναι ακόμη γνωστή. Δεν είναι ακόμη γνωστό πόσο εμβολιασμένα άτομα μπορεί ακόμη να είναι σε θέση να μεταφέρουν και να διαδώσουν τον ιό.

3. Πόσο διαρκεί η προστασία από το εμβόλιο COVID-19 AstraZeneca;

Απάντηση: Προς το παρόν δεν είναι γνωστό πόσο διαρκεί η προστασία που παρέχεται από το εμβόλιο COVID-19 AstraZeneca. Τα άτομα που εμβολιάστηκαν στις κλινικές δοκιμές θα συνεχίσουν να παρακολουθούνται για 1 έτος για να συλλέξουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια της προστασίας.

4. Μπορούν τα παιδιά να εμβολιαστούν με το εμβόλιο COVID-19 AstraZeneca;

Aπάντηση: Το εμβόλιο COVID-19 AstraZeneca δεν συνιστάται προς το παρόν για χρήση σε παιδιά. Ο EMA συμφώνησε με την εταιρεία για ένα σχέδιο διεξαγωγής δοκιμών με συμμετοχή παιδιών σε μεταγενέστερο στάδιο[40].

Επιπλέον τι λέει ο ΕΟΔΥ; Κανένα εμβόλιο δεν είναι 100% αποτελεσματικό. Άρα μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να ασθενήσει κάποιος από το νέο κορωνοϊό, παρόλο που έκανε το εμβόλιο. Επομένως θα πρέπει οι πολίτες να συνεχίσουν να λαμβάνουν τις συνιστώμενες προφυλάξεις για την αποφυγή μόλυνσης. Δηλαδή οι εμβολιασμένοι απαιτείται να συνεχίσουν τη χρήση μάσκας, να λαμβάνουν την τήρηση κοινωνικής απόστασης, την τακτική και σχολαστική υγιεινή των χεριών και την καθαριότητα του χώρου όπου ζουν ή εργάζονται[41].


Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΗ PFIZER ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΓΙΑ COVID-19 ΑΠΟ ΚΥΤΤΑΡΑ ΕΚΤΡΩΜΕΝΩΝ ΕΜΒΡΥΩΝ

Αναφορά θα πρέπει επίσης να γίνει στη στρατηγική, που ακολουθεί η Pfizer όσον αφορά στην έρευνα σχετικά με τη χρήση βλαστοκυττάρων. Όπως τονίζεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας: «Όταν οι άνθρωποι σκέφτονται τα ανθρώπινα εμβρυακά βλαστοκύτταρα, συνήθως δεν φαντάζονται τη δύναμη αυτών των κυττάρων στην ανακάλυψη φαρμάκων. Για παραπάνω από μία δεκαετία, η Pfizer χρησιμοποιεί βλαστοκύτταρα ανθρώπων ή ζώων στα εργαστήριά της»[42].

Τα εμβρυικά βλαστοκύτταρα (κύτταρα ES) είναι βλαστοκύτταρα, που παράγονται από τα έμβρυα στα πρώιμα στάδια της ανάπτυξης, όταν το έμβρυο είναι μια πολύ μικρή συστάδα κυττάρων που δημιουργούνται σε ένα εργαστήριο. Τα κύτταρα ES μπορούν να εξελιχθούν σε οποιονδήποτε τύπο κυττάρου του σώματος. Τα έμβρυα που χρησιμοποιούνται για να καλλιεργηθούν ανθρώπινα κύτταρα ES προέρχονται από άτομα που είχαν υποβληθεί σε θεραπείες γονιμότητας (εξωσωματική γονιμοποίηση ή IVF) προκειμένου να αποκτήσουν παιδί. Μετά τη θεραπεία, ορισμένα άτομα επιλέγουν να δωρίσουν τα υπόλοιπα έμβρυα για τη διεξαγωγή ερευνών. Εάν ένα έμβρυο χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία μιας γραμμής βλαστοκυττάρων, δεν θα μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί για θεραπείες γονιμότητας[43].

Εκτός όμως από τη χρήση βλαστοκυττάρων, εκ των οποίων πολλά είναι αμφιβόλου προελεύσεως, το τελευταίο διάστημα υπήρξαν δημοσιεύσεις/ άρθρα από οργανισμούς, ειδησεογραφικά πρακτορεία και εφημερίδες, βάσει των οποίων στη διαδικασία παραγωγής των εμβολίων Pfizer, BioNTech, Moderna όπως και άλλων εμβολίων κατά του Covid-19, έχουν χρησιμοποιηθεί κύτταρα εμβρύων από εκτρώσεις.

Σε άρθρο που έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του οργανισμού «ΑΦΗΣΤΕ ΜΕ ΝΑ ΖΗΣΩ» και που έχει τίτλο «Η χρήση εκτρωμένων εμβρύων στην ανάπτυξη εμβολίων…» τονίζεται ότι: «Δυστυχώς για τα περισσότερα εμβόλια Covid–19, που ελέγχονται αυτή τη στιγμή, ισχύει η χρήση κυτταρικών σειρών από εκτρωθέντα έμβρυα κατά την παραγωγή ή τον έλεγχό τους». Σύμφωνα με δημοσιευμένα επιστημονικά δεδομένα για τα εν λόγω εμβόλια, έχουν χρησιμοποιηθεί τα κύτταρα HEK 293 (νεφρικά κύτταρα εκτρωθέντος εμβρύου) (3,4),E.C7 κύτταρα, (παράγωγα των HEK 293)(4), 293T (παράγωγα των HEK 293) (4,5), και PER.C6 (κύτταρα αμφιβληστροειδούς εκτρωθέντος εμβρύου) (6)[44].

Σε άρθρο/ μελέτη, που έχει δημοσιευθεί σε ιστολόγιο γνωστού Αμερικανικού Οργανισμού, παρουσιάζονται οι εταιρείες, οι οποίες χρησιμοποιούν κύτταρα εκτρωμένων εμβρύων στην έρευνα και στη γραμμή παραγωγής τους. Σύμφωνα με το άρθρο, οι εταιρείες αυτές είναι: Pfizer, Moderna, Sanofi, AstraZeneca, Johnson and Johnson[45].

Το εμβόλιο COVID-19 AstraZeneca περιέχει μία δόση (0,5 mL) Adenovirus από Χιμπατζή που κωδικοποιεί SARS-CoV-2 ChAdOx1-S spike γλυκοπρωτεΐνη*, όχι λιγότερο από 2,5 x 108 μολυσματικές μονάδες* Παράγεται σε κύτταρα γενετικά τροποποιημένου ανθρώπινου εμβρυϊκού νεφρού (HEK) 293 και με τεχνολογία ανασυνδυασμένου DNA. Αυτό το προϊόν περιέχει γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ). Τα άλλα συστατικά είναι L-ιστιδίνη, μονοϋδρική υδροχλωρική L-ιστιδίνη, εξαένυδρο χλωριούχο μαγνήσιο, πολυσορβικό 80 (E 433), σακχαρόζη, εδετικό νάτριο (διένυδρο), ενέσιμο νερό (βλ. Παράγραφο 2 "COVID-19 Vaccine AstraZeneca περιέχει νάτριο και αλκοόλη)"[46].

Διάφορες επίσημες-επιστημονικές πηγές πιστοποιούν ότι χρησιμοποιήθηκαν κύτταρα εκτρωμένων εμβρύων είτε κατά τις δοκιμές, είτε κατά την παραγωγή των εμβολίων. Φάρμακα που παράγονται από βιολογικές πηγές, όπως τα κύτταρα, δυνατόν να περιέχουν DNA. Είναι επομένως πιθανό τέτοιο υπολειμματικό DNA να κωδικοποιεί ή να φιλοξενεί ογκογόνα και μολυσματικούς παράγοντες και να μεταδίδει σε παραλήπτες προϊόντος, οδηγώντας σε πιθανά ογκογόνα ή μολυσματικά συμβάντα[47].

Ιδιαίτερης ανησυχίας είναι τα εμβόλια που έγιναν, χρησιμοποιώντας μερικώς εμβρυϊκό ιστό προερχόμενο από αποβολές πριν από δεκαετίες και φέρουν τα ονόματα MRC-5 και WI-38. Τα στελέχη των κυττάρων που χρησιμοποιήθηκαν για τα MRC-5 και WI-38 προέρχονται από παιδιά που εκτρώθηκαν το 1961. Τα κύτταρά τους αναπαράχθηκαν από τη Merck και άλλες εταιρείες στο εργαστήριο. Αυτά τα κυτταρικά στελέχη είναι τεχνικά «αθάνατα», επειδή οι τεχνικοί μπορούν να τα αποθηκεύσουν επ’ 'αόριστον υπό τις κατάλληλες συνθήκες. Ωστόσο ορισμένοι ερευνητές παίρνουν τον ιστό που χρειάζονται, από συγκεκριμένες πηγές όπου πραγματοποιούνται οι εκτρώσεις, ώστε να είναι σε θέση να συσκευάζουν και να αποθηκεύουν αμέσως τους ιστούς όταν γίνονται οι εκτρώσεις[48].

Χαρακτηριστική είναι η δημοσίευση του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ (NCBC) Ίδρυση 1972:

«Τι σημαίνει όταν τονίζουμε ότι αυτά τα προϊόντα (δηλαδή τα εμβόλια) κατασκευάζονται σε «κελιά καταγωγής»;

α. Τα φθίνοντα κύτταρα είναι το μέσο στο οποίο παρασκευάζονται αυτά τα εμβόλια. Δύο από τις παλαιότερες και πιο γνωστές κυτταρικές σειρές, το WI-38 και το MRC-5, άρχισαν να χρησιμοποιούν κύτταρα, που έχουν ληφθεί από ένα ή περισσότερα έμβρυα που εκτρώθηκαν πριν από χρόνια.[49]

Πώς ξέρει κανείς πότε ένα συγκεκριμένο εμβόλιο σχετίζεται με την άμβλωση;

β. Κυτταρικές σειρές όπως WI-38, MRC-5, HEK-293, PER C6, WI-26 VA4 και Walvax-2 προέρχονται από ιστό από εκτρωμένα έμβρυα. Επομένως κάθε προϊόν που αναπτύσσεται σε αυτές ή σε άλλες κυτταρικές σειρές που προέρχονται από αμβλώσεις, έχει μακρινή σχέση με την άμβλωση»[50].

ΣΤ. ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ

Έχει παρατηρηθεί ότι ο covid-19 μεταλλάχθηκε πολύ γρήγορα σε Αγγλία, Γερμανία και ακολούθως εντοπίστηκε η μετάλλαξή του στην Ελλάδα. Κατά συνέπεια αναδύεται το εύλογο ερώτημα κατά πόσο το υπάρχον εμβόλιο για τον COVID-19 μπορεί να καλύπτει και τις μεταλλάξεις. Έως και άχρηστο μπορεί να καταστεί, εάν δούμε τι έγινε στο Ισραήλ μετά τον εμβολιασμό πάνω από το 50% του πληθυσμού. Ώστε το εμβόλιο για όσους το έκαναν και για όσους το κάνουν στην πορεία δεν μπορεί κανείς να βεβαιώσει ότι θα καλύπτει τις νέες μεταλλάξεις. Δεδομένου του γεγονότος ότι η Ελλάδα παρήγγειλε 25 εκατ. δόσεις, δηλαδή 15 εκατ. εμβόλια από όλες τις εταιρείες, καταλαβαίνουμε ότι δημιουργείται ένα κενό με τις νέες μεταλλάξεις, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

«Ο κόσμος δίνει αγώνα με έναν κορωνοϊό που προσπαθεί να μεταλλαχθεί και οι νέες παραλλαγές χρειάζονται γρήγορη και εντατική έρευνα», δήλωσε σε διαδικτυακή ενημέρωση στη Γενεύη στις 16/01/21 ο Ντιντιέ Χουσίν, επικεφαλής της Επιτροπής Έκτακτης Ανάγκης ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων για την COVID-19 του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. «Η κατάσταση είναι προς το παρόν σαν να είμαστε λίγο παράλυτοι, λίγο μπερδεμένοι», είπε.

Η Επιτροπή Έκτακτης Ανάγκης του Π.Ο.Υ. κάλεσε στις 16/01/21 τη διεθνή κοινότητα να επεκτείνει τις αναλύσεις για την αλληλουχία του γονιδιώματος των παραλλαγών του νέου κορωναϊού, οι οποίες είναι πιο μεταδοτικές και προκαλούν φόβους για αναζωπύρωση της πανδημίας.

"Ο επικεφαλής επιστήμονας του ECDC Μάικ Κάτσπολ δήλωσε ότι «μολονότι δεν υπάρχουν στοιχεία ότι οι νέες μεταλλάξεις που ανιχνεύθηκαν προκαλούν πιο σοβαρή νόσο, τα προκαταρκτικά ευρήματα δείχνουν πως μπορεί αυτές να είναι πιο μεταδοτικές. Ο κίνδυνος είναι μεγάλος ότι θα υπάρξει περαιτέρω εξάπλωση αυτών των νέων μεταλλάξεων στην Ευρώπη, οδηγώντας σε περισσότερες νοσηλείες και θανάτους, καθώς και σε αυξημένη πίεση στα συστήματα υγείας. Είναι συνεπώς ουσιώδη τα μέτρα, όπως η συνέχιση των μη φαρμακευτικών παρεμβάσεων, καθώς και οι βελτιωμένοι μηχανισμοί επιτήρησης, διάγνωσης, ιχνηλάτησης και ανίχνευσης"[51].

Σε πανικό βρίσκεται η παγκόσμια κοινότητα, καθώς βλέπει ότι στο Ισραήλ, το οποίο έχει εμβολιάσει το 53% του πληθυσμού του με το εμβόλιο της Pfizer/ BioNTech, τα κρούσματα όχι μόνο δεν πέφτουν αλλά αυξάνονται, κάτι που δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα του εμβολίου![52]

Επιπλέον και λόγω της υποχωρητικότητας του κόσμου, υπάρχει πιθανότητα στο προσεχές μέλλον να πουν ότι για σιγουριά πρέπει οι πληθυσμοί να κάνουν όλα τα διαθέσιμα εμβόλια όλων των εταιρειών ( Pfizer, Moderna, Astrazeneca, Johnson & Johnson, Ρωσικό, Κινέζικο, Ισραηλίτικο) και ό,τι άλλο προκύψει στο μέλλον. Ήδη στην Ελλάδα εφαρμόστηκαν τα εμβόλια της Pfizer, της Moderna και της Astrazeneca[53], που ξεκίνησε στις 10- 12 Φεβρουαρίου και από Μάρτιο έρχεται της Johnson & Johnson[54]. Δύο δόσεις για τον καθένα (ή μήπως περισσότερες[55]), αλλά από διαφορετική εταιρεία και τεχνολογία, ώστε να είναι όλοι ικανοποιημένοι!

Από όλες τις παραπάνω δημόσιες δηλώσεις μπορούμε δικαίως να συμπεράνουμε το εξής: Το πιθανότερο είναι, ότι προϊόντος του χρόνου, ένας παγκόσμιος εμβολιασμός πιθανό να εξελιχθεί σε τακτικούς ατέρμονους παγκόσμιους εμβολιασμούς, λόγω των μεταλλάξεων του κορωναϊού για το ‘’καλό’’ μας.

[1] ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΥΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ, “Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ”, παρ.1, 6, https://vaccination-info.eu/el/stoiheia-shetika-me-ta-embolia/i-egkrisi-ton- embolion-stin-eyropaiki-enosi


[2] ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, “Στρατηγική για τα εμβόλια κατά του κορονοϊού”, παρ.1, 2, https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/public-health/coronavirus-vaccines- strategy_el.


[3] ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ 'BIOSPACE', “UPDATED Comparing COVID-19 Vaccines: Timelines, Types and Prices”, 13/1/2021, https://www.biospace.com/article/comparing-covid-19-vaccines-pfizer-biontech-moderna- astrazeneca-oxford-j-and-j-russia-s-sputnik-v/, 3η παράγραφος.


[4] ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, “Conditional marketing authorisation”, 2021, https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/marketing-authorisation/conditional-marketing- authorisation.


[5] ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ PFIZER, “Coronavirus Scientific Resources”, 2021, https://www.pfizer.com/science/coronavirus.


[6] ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, “Comirnaty πυκνό σκεύασμα για παρασκευή ενέσιμης διασποράς Εμβόλιο mRNA COVID-19 (τροποποιημένων νουκλεοσιδίων)”, https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_el.pdf.


[7] Όπ. π.


[8] Chow, D. (2020) What is mRNA? How Pfizer and Moderna tapped new tech to make coronavirus vaccines - If the experimental coronavirus vaccines win approval from the Food and Drug Administration, they will be the first-ever authorized vaccines that use mRNA. NBC News, 18 Νοεμβρίου 2020, https://www.nbcnews.com/science/science-news/what-mrna-how-pfizer-moderna-tapped-new-tech-make- coronavirus-n1248054.


[9] ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ 'NATIONAL POST', 18/1/2021, “Σκάνδαλο” από Le Monde για εμβόλια: Χακαρισμένα έγγραφα δείχνουν πιέσεις στον ΕΜΑ για γρήγορη έγκριση”, παρ.1-4, https://nationalpost.com.cy/quot-skandalo-quot-apo-le-monde-gia-emvolia-chakarismena-eggrafa- deichnoyn-pieseis-ston-ema-gia-grigori-egkrisi/.


[10] ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 'BANKING NEWS', 26/8/2020, “Αποποίηση νομικών ευθυνών από τυχόν παρενέργειες από το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού ζητούν οι φαρμακευτικές εταιρίες από την ΕΕ”, https://www.bankingnews.gr/index.php?id=514809.
[12] ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 'IN.GR', 6/1/2021, “Περού : «Διένεξη» με την Pfizer λόγω της ρήτρας αποποίησης ευθυνών για τα εμβόλια”, εισαγωγή, παρ.1, https://www.in.gr/2021/01/06/world/perou-dieneksi-tin-pfizer-logo-tis-ritras-apopoiisis-eythynon-gia-ta-emvolia/ .


[13] ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 'ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ', 22/8/2020, “«Νίπτει τας χείρας» της η AstraZeneca για τυχόν παρενέργειες από εμβόλιο κατά του Covid-19”, εισαγωγή, https://www.naftemporiki.gr/story/1630518/niptei-tas-xeiras-tis-i-astrazeneca-gia-tuxon-parenergeies-apo- embolio-kata-tou-covid-19.
[15] Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος ζητά απαλλαγή ή περιορισμό της ιατρικής ευθύνης εν μέσω κορωνοϊού! https://enromiosini.gr/arthrografia/epikair/ο-πανελλήνιος-ιατρικός-σύλλογος-ζητά (23/01/2021).


[16] ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ 'MEDICAL EXPRESS', “In vaccine-sceptic France, some medics also hesitate”, 8/1/2021, https://medicalxpress.com/news/2021-01-vaccine-sceptic-france-medics-hesitate.html ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 'EURONEWS', “Coronavirus: Why are Czechs among Europe’s most sceptical when it comes to vaccines?”, 6/1/2021, https://www.euronews.com/2021/01/06/coronavirus-why-are-czechs- among-europe-s-most-sceptical-when-it-comes-to-vaccines.


[17] ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 'BUSINESS STANDARD', “German specialists probing 10 deaths of people vaccinated against Covid-19”, 25/1/2021, https://www.business-standard.com/article/current-affairs/german-specialists-probing-10-deaths-of-people-vaccinated-against-covid-19-121011500088_1.html.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 'EUROWEEKLY NEWS', “Norway Changes Vaccine Guidelines After 23 Deaths”, 15/1/2021, α.https://www.euroweeklynews.com/2021/01/15/norway-changes-vaccine-guidelines-after-23-deaths/ β.https://greatgameindia.com/181-americans-died-covid-19-vaccine/.


[18] ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ 'JERUSALEM POST', “13 Israelis suffer facial paralysis after coronavirus vaccine – report”, 16/1/2021, https://www.jpost.com/health-science/13-people-suffered-face-paralysis-after- corona-vaccine-655542.


[19] Νότης Μαριάς: “Να ερευνηθούν οι θάνατοι μετά το εμβόλιο-Καμία νομική ασυλία για τις πολυεθνικές”. 16/1/2021, Προσωπική Ιστοσελίδα, παράγραφος 2, https://www.notismarias.gr/


[20] Όπ.π, παράγραφος 5.


[21] α. Τράπεζα Ιδεών, «Έλληνες επιστήμονες από ΗΠΑ μιλούν για τα RΝΑ εμβόλια», https://www.tideon.org/vioithiki-iatriki/413-pandimies-koronoios/16900-eleftheria-mavridou-farmakologos-mikroviologos-ta-emvolio-gia-ton-covid19, 28-01-2021. β. Τράπεζα Ιδεών, Ελευθερία Μαυρίδου, Φαρμακολόγος, Μικροβιολόγος «Τα εμβόλια για τον COVID19», https://www.youtube.com/watch?v=bGCLTP9O5IA&feature=youtu.be, 29 -01-2021. Βλ. επίσης, «To Mέλλον των εμβολίων», https://www.brighteon.com/61d79caa-3296-4c0e-bed2-895c74cce202


[22] Πρόεδρος Ελλήνων Γιατρών Ην. Βασιλείου: Δεν θα κάνω το εμβόλιο, δεν έχω επαρκείς πληροφορίες!https://www.youtube.com/watch?v=lg6V2Ha9dXM&feature=share&fbclid=IwAR0ACESZVrHGzYGRtPTB-xiFahMMC0eNBbN9Qz2omgtLikFmm35L5-IP7js, 09-12-2020.


[23] «Ορθόδοξη Βιοηθική»: Εμφύτευση Νανοτσίπ-Ταυτότητας! Ελληνίδα Διευθύντρια Νανοτεχνολογίας Αποκαλύπτει», http://trelogiannis.blogspot.com/2021/02/blog-post_836.html?m=1 (10/02/21)


[24] Robert F. Kennedy Jr. Explains to Theo Von, «The Problem With the COVID Vaccine» | https://www.youtube.com/watch?v=9sW0OmzcmL0, 14-11-2020. ROB. KENNEDY: ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ mRNA ΠΑΣΗ ΘΥΣΙΑ http://www.grivas.info/emvolia/412-rob-kennedy-apofygete-ta-emvolia-mrna-pasi-thysia-4, 13-12-2020.


[25] «Πρώην αντιπρόεδρος της Pfizer: Δεν χρειάζεται εμβόλιο για την COVID-19», https://mandataapoekso.blogspot.com/2020/11/pfizer-covid-19.html?m=1, 27-11-2020.


[26] Υπουργείο Παιδείας: 15-02-21 Ξεκινά ο εμβολιασμός στα ειδικά σχολεία, https://www.minedu.gov.gr/news/47839-15-02-21-ksekina-i-emvoliastiki-periodos-gia-ta-eidika-sxoleia.


[27] Κορονοϊός: Πότε θα εμβολιαστεί το παιδί μου; Έρχονται εμβόλια για εφήβους και παιδιά - iPaidia.gr , https://www.ipaidia.gr/igeia/koronoios-pote-tha-emvoliastei-to-paidi-mou-erxontai-emvolia-gia-efivous-kai-paidia?fbclid=IwAR1_3Gw8610jJaI25r7ZElIfeX3d-Kv-sKgcQcseU_RORmDPiN0lK-wUKZI, 13-02-2021.


[28] α. mRNA Platform: Enabling Drug Discovery & Development https://www.modernatx.com/mrna-technology/mrna-platform-enabling-drug-discoverydevelopment. β. «Τα νέα εμβόλια mRNA Covid εγχέουν ένα λειτουργικό σύστημα στο σώμα σας» https://seferou.blogspot.com/2021/01/the-new-mrna-covid-vaccines-inject-an-operating-system-into-your-body.html?m=1


[29] Blackburn, L. (2018) RNA vaccines: an introduction. PHG Foundation – University of Cambridge. σ. 4, https://www.phgfoundation.org/documents/rna-vaccines-an-introduction-briefing-note.pdf


[30] α. Brito, L. et al. (2014) A Cationic Nanoemulsion for the Delivery of Next-generation RNA Vaccines. β. Molecular Therapy, 22 (12), σσ. .2118-2129.


[31] Liu, M. (2019) A Comparison of Plasmid DNA and mRNA as Vaccine Technologies. Vaccines, 7, σσ. 1-20.


[32] Zeng C., Zhang C., Walker P.G., Dong Y. (2020) Formulation and Delivery Technologies for mRNA Vaccines. In: . Current Topics in Microbiology and Immunology. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/82_2020_217.


[33] Abbasi, J. (2020) COVID-19 and mRNA Vaccines—First Large Test for a New Approach. JAMA, 324(12):1125-1127. doi:10.1001/jama.2020.16866,


[34] “Συγκλονιστική Ανοικτή Επιστολή του πατρός Στυλιανού Καρπαθίου προς την Αγία και Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος”, 15/1/2021, υποκεφάλαιο 2: 'Ἡ ασφάλεια του εμβολίου με την χρήση γενετικού υλικού», στοιχείο δ'). https://www.ekklisiaonline.gr/nea/anikti-epistoli-pros-tin-agia-ke-iera-synodo-tis-ierarchias-tis-ekklisias-tis-ellados-p-stylianou-emm-karpathiou/


[35] Σάλο προκαλεί Γάλλος λοιμωξιολόγος: Το εμβόλιο του κοροναϊού αλλοιώνει το DNA. Ο Louis Pasteur θα γυρίσει πλευρό στον τάφο του: http://www.newsnowgr.com/article/1370859/salo-prokalei-gallos-loimoxiologos--to-emvolio-tou-koronaiou-alloionei-to-DNA-o-Louis-Pasteur-tha-gyrisei-plevro-ston-tafo-tou.html (επιστολή του καθηγητή Perronne) 07/12/2020.


[36] Nikhil K. Mull, Matthew D. Mitchell and Patrick J. Brennan (2020) An Evidence Reviewfrom the Penn Medicine Center for Evidence-based Practice, December 2020. σ. 1, http://www.uphs.upenn.edu/cep/COVID/mRNA%20vaccine%20review%20final.pdf


[37] Hughes, C. (2020) Vaccine Muddle Is Reputational Risk for AstraZeneca, 26/11/2020. BLOOMBERG, https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2020-11-26/astrazeneca-oxford-vaccine-muddle-holds- reputational-risk


[38] ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ DAILY MAIL, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, 18/1/2021,[39] ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ JOHNSON & JOHNSON, “The 5 Stages of COVID-19 Vaccine Development: What You Need to Know About How a Clinical Trial Works”, 23/9/2021, παρ.4, https://www.jnj.com/innovation/the-5-stages-of-covid-19-vaccine-development-what-you-need-to-know- about-how-a-clinical-trial-works


[40] «COVID-19: Τι πρέπει να γνωρίζετε για το εμβόλιο της AstraZeneca», https://gr.euronews.com/2021/02/05/covid-19-ti-prepei-na-gnorizete-gia-to-emvolio-tis-astrazenca-oxford-entypo, 05-02-2021.


[41] ΕΟΔΥ, «Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τον εμβολιασμό για τον κορωνοϊό SARS-CoV-2», https://eody.gov.gr/erotiseis-kai-apantiseis-schetika-me-ton-emvoliasmo-gia-ton-koronoio-sars-cov-2/


[42] ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ PFIZER, “Pfizer's Stem Cell Research Policysave.”, 15/1/2021, παρ.1 & 2, https://www.pfizer.com/science/clinical-trials/integrity-transparency/stem-cellresearch
[44] ΚΙΝΗΜΑ “ΑΦΗΣΤΕ ΜΕ ΝΑ ΖΗΣΩ”, “Η χρήση εκτρωμένων εμβρύων στην ανάπτυξη εμβολίων”, 10/1/2021, παρ. 6, https://afistemenaziso.gr/texts/medical/gynecology/i-xrisi-ektromenon-emvryon-stin-anaptyksi- emvolion.


[45] α. «Guidance on Getting the COVID-19 Vaccine», Children o God for Life, https://cogforlife.org/guidance/ β. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ LIVEACTION, 24/12/2020, “What you need to know about the COVID-19 vaccines”, https://www.liveaction.org/news/what-you-need-know-covid-19-vaccines γ. CHARLOTE LOZIER INSTITUTE, Update: COVID-19 Vaccine Candidates and Abortion-Derived Cell Lines https://s27589.pcdn.co/wp-content/uploads/2020/12/COVID-19-Vaccine-Candidates-and-Abortion-Derived-Cell-Lines.pdf δ. Creative Biolabs: https://www.gmp-creativebiolabs.com/per-c6-cell-lines_74.htm ε. David Prentice, Ph.D, «Update: COVID-19 Vaccine Candidates and Abortion-Derived Cell Lines», September 30, 2020. https://lozierinstitute.org/update-covid-19-vaccine-candidates-and-abortion-derived-cell-lines/.
[47] α. CHARLOTE LOZIER INSTITUTE, Update: COVID-19 Vaccine Candidates and Abortion-Derived Cell Lines, https://s27589.pcdn.co/wp-content/uploads/2020/12/COVID-19-Vaccine-Candidates-and-Abortion-Derived-Cell-Lines.pdf. β. CHARLOTE LOZIER INSTITUTE, On ScienceIssue1|June 2020, A Visual Aid to Viral Infection and Vaccine Production, https://s27589.pcdn.co/wp-content/uploads/2020/06/Viral-Infection-and-Vaccine-Production_On-Science_1_FINAL1.pdf. γ. CHARLOTE LOZIER INSTITUTE, James L. Sherley, M.D., Ph.D., David Prentice, Ph.D. «An Ethics Assessment of COVID-19 Vaccine Programs», https://lozierinstitute.org/an-ethics-assessment-of-covid-19-vaccine-programs/. δ. John Paul II Medical Research Institute, Alan Moy, MD, «How can one tell whether a COVID-19 vaccine was derived from an aborted fetal cell line?», https://www.jp2mri.org/how-can-one-tell-whether-covid19. ε. National Library of Medicine - National Center for Biotechnology Information, W W Nichols, D G Murphy, V J Cristofalo, L H Toji, A E Greene, S A Dwight «Characterization of a new human diploid cell strain, IMR-90», https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/841339/ στ. Springer L;ink, Warren W. Nichols, Vincent J. Cristofalo, Lorraine H. Toji, Arthur E. Greene, Margaret M. Aronson, Selena Dwight, Roberta Charpentier & Elizabeth Hoffman, «Characterization of a new human diploid cell line—IMR-91», Pub.: October 1983, https://link.springer.com/article/10.1007/BF02618099. ζ. M.G.Pau, C. Ophorst, M.H.Koldijk, G.Schouten, M.Mehtali, F.Uytdehaag «The human cell line PER.C6 provides a new manufacturing system for the production of influenza vaccines», Vaccine 19/ 17–19, 21 March 2001, Pages 2716-2721, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X00005089?via%3Dihub. η. Bo Ma, Li-Fang He, Yi-Li Zhang, Min Chen, Li-Li Wang, Hong-Wei Yang «Characteristics and viral propagation properties of a new human diploid cell line, walvax-2, and its suitability as a candidate cell substrate for vaccine production» Human Vaccines & Immunotherapeutic,s Volume 11, 2015 Issue 4 (Ανάπτυξη ενός νέου HDCS, Walvax-2, το οποίο προήλθε από τον πνευμονικό ιστό ενός εμβρύου 3 μηνών), https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21645515.2015.1009811. θ. PDA J Pharm Sci Technol, «Establishing acceptable limits of residual DNA», Mar-Apr 2013; 67(2):155-63, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23569076/ ι. «Guidance for Industry Characterization and Qualification of Cell Substrates and Other Biological Materials Used in the Production of Viral Vaccines for Infectious Disease Indications», https://www.fda.gov/media/78428/download ια. PONTIFICIA ACADEMIA PRO VITA, «Μoral reflections on vaccines prepared from cells derived from aborted human foetuses», https://www.immunize.org/talking-about-vaccines/vaticandocument.htm. ιβ. Pontifical Academy for Life, «Note on Italian vaccine issue», http://www.academyforlife.va/content/pav/en/the-academy/activity-academy/note-vaccini.html. ιγ. Σχετικά με την εμπορία ανθρώπινων εμβρυικών κυττάρων από εκτρώσεις, SBC, «On Human Fetal Tissue Trafficking», https://www.sbc.net/resource-library/resolutions/on-human-fetal-tissue-trafficking/, 01-06-2000. ιδ. Carole Novielli, «A guide to human fetal cell lines from aborted children used in vaccine development», https://www.liveaction.org/news/guide-fetal-cell-lines-aborted-vaccine-development, 30-12-2020. ιε. Newsroom, «What you need to know about the COVID-19 vaccines», https://www.liveaction.org/news/what-you-need-know-covid-19-vaccines/, 24-12-2020. ιστ. Creative Biolabs, «PER.C6 Cell Lines», https://www.gmp-creativebiolabs.com/per-c6-cell-lines_74.htm. ιζ. Personhood Alliance, «Personhood Alliance responds to dismissals of COVID vaccine-abortion link», https://personhood.org/media/press-releases/personhood-alliance-responds-to-dismissals-of-covid-vaccine-abortion-link/, 16-12-2020. ιη. Tra scienza e salvezza, «Vaccini: Riflessioni morali per i cristiani ortodossi circa i preparati a partire da cellule provenienti da feti umani abortiti» http://www.ortodoxia.it/Riflessioni_morali_sui_vaccini_per_%20infanzia.htm. ιθ. «Guidance on Getting the COVID-19 Vaccine», Children o God for Life, https://cogforlife.org/guidance/.

κ. David Prentice, Ph.D, «Update: COVID-19 Vaccine Candidates and Abortion-Derived Cell Lines», September 30, 2020. https://lozierinstitute.org/update-covid-19-vaccine-candidates-and-abortion-derived-cell-lines/


[48] Tra scienza e salvezza, «Vaccini: Riflessioni morali per i cristiani ortodossi circa i preparati

a partire da cellule provenienti da feti umani abortiti», http://www.ortodoxia.it/Riflessioni_morali_sui_vaccini_per_%20infanzia.htm.


[49] Defending the Dignity of the Human Person in Health Care and the Life Sciences since 1972, https://www.ncbcenter.org/resources-and-statements-cms/faq-on-the-use-of-vaccines, παρ.2


[50] όπ.π., παρ.3.


[51] α. «Η νέα μετάλλαξη του κορονοϊού δεν προκαλεί πιο σοβαρή Covid-19, καθησυχάζει βρετανική έρευνα», https://www.capital.gr/diethni/3505738/i-nea-metallaxi-tou-koronoiou-den-prokalei-pio-sobari-covid-19-kathisuxazei-bretaniki-ereuna, 30-12-2021. β. «Στη Γερμανία εντοπίστηκε νέα μετάλλαξη του κορονοϊού μεταξύ 35 ασθενών σε νοσοκομείο», https://www.capital.gr/diethni/3519593/sti-germania-entopistike-nea-metallaxi-tou-koronoiou-metaxu-35-asthenon-se-nosokomeio, 19-01-2021. γ. «Κορονοϊός: Τι προκαλεί η νέα μετάλλαξη που πρωτοεμφανίσθηκε στη Μ. Βρετανία», https://www.onmed.gr/ygeia-eidhseis/story/388922/koronoios-ti-prokalei-i-nea-metallaxi-poy-protoemfanisthike-sti-m-vretania, 30-12-2021.


[52] «Εφιαλτικά στοιχεία από το Ισραήλ: Έχει εμβολιάσει το 50% του πληθυσμού και τα κρούσματα ανεβαίνουν!», https://www.pronews.gr/ygeia/958977_efialtika-stoiheia-apo-israil-ehei-emvoliasei-50-toy-plithysmoy-kai-ta-kroysmata, 31-01-2021.


[53] Ξεκίνησε ο εμβολιασμός της Astrazeneca


[54] Έρχεται από Μάρτιο το εμβόλιο της Johnson & Johnson
https://www.kathimerini.gr/society/561254500/xekinaei-i-astrazeneca-erchetai-i-johnson-amp-johnson/


[55] Σε ετήσια βάση η χορήγηση του εμβολίου;
https://eody.gov.gr/erotiseis-kai-apantiseis-schetika-me-ton-emvoliasmo-gia-ton-koronoio-sars-cov-2/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις