Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2023

Έβαλα μέσα στην ψυχή μου τέτοια υπόσχεση…


Μικρό απόσπασμα
από την αυτοβιογραφία του Παϊσίου Βελιτσκόφσκι
Έχοντας απόλυτη ελευθερία, δεν ασχολούμουν με τίποτε άλλο παρά με την ανάγνωση των ιερών βιβλίων, από την όποια όλο και περισσότερο βεβαι­ωνόμουν για την αμετάβλητη πρόθεση μου να γίνω μοναχός. Επίσης κα­τανόησα τελείως ότι χωρίς καλά έργα, δηλαδή χωρίς την ακριβή τήρηση των εντολών του Χριστού, με μόνη την ορθόδοξη πίστη, είναι αδύνατο να σωθεί κανείς. Και τότε έβαλα μέσα στην ψυχή μου τέτοια υπόσχεση: με τη βοήθεια της χάριτος του Θεού, να μην κατακρίνω τον πλησίον μου, και αν ακόμη με τα ίδια μου τα μάτια τον έβλεπα να αμαρτάνει, γνωρίζοντας καλά ότι ένας μόνο υπάρχει δίκαιος και αληθινός κριτής ζωντανών και νεκρών, ό αληθινός Θεός ημών ό Χριστός, ό όποιος θα αποδώσει στον κα­θένα κατά τα έργα του. Αυτός πού κατακρίνει τον πλησίον του ιδιοποι­είται για τον εαυτό του το θείο τούτο αξίωμα, και γίνεται ό ίδιος κριτής ζωντανών και νεκρών τί υπάρχει τρομερότερο από αυτό; Ακόμη υποσχέθηκα να μην έχω μίσος μέσα στην ψυχή μου, το όποιο, κατά τη μαρ­τυρία των άγιων Γραφών, είναι το μεγαλύτερο από όλα τα αμαρτήματα. Επίσης, από όλη μου την καρδιά και την ψυχή να συγχωρώ στον πλησίον μου τα αμαρτήματα του, με την ελπίδα της άφεσης και των δικών μου από τον Θεό. Διότι αυτός πού δεν χαρίζει στον πλησίον τα αμαρτήματα του, δεν πρόκειται να έχει άφεση και των δικών του αμαρτιών από τον ουρά­νιο Πατέρα. Ακολούθησα λοιπόν αύτη την υπόσχεση μου ενώπιον του Θεού για την τήρηση αυτών των εντολών, έστω και αν εξαιτίας της αμέ­λειας μου δεν αξιώθηκα στην πράξη να την εφαρμόσω. Εντούτοις, με τη θεία βοήθεια, στο μέτρο της δύναμης μου, ακολουθώ με σωστή γνώση αυτές τις εντολές του Θεού, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Αγίας Γραφής, ως την ευθετότερη και ευκολότερη οδό για τη σωτηρία· άλλος, σωστότε­ρος δρόμος, προς τη σωτηρία δεν υπάρχει.

Ο ΟΣΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ ΒΕΛΙΤΣΚΟΦΣΚΙ Αντώνιος-Αιμίλιος Ταχιάος UNIVERSITY STUDIO PRESS


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις