Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2023

Άγιος Ερμηνίγγελδος (Hermenengild) μάρτυς, βασιλεὺς Βησιγότθων ο ἐν Ισπανία.Άγιος Ερμηνίγγελδος (Hermenengild) μάρτυς, βασιλεὺς Βησιγότθων ο ἐν Ισπανία.  
1η Νοεμβρίου.

ρμηνίγγελδος ἐκπλυθεὶς βαφὴν πλάνης,
Σφαγὴν ὑποστάς, βάπτεται λύθρου κόχλῳ.

Ο Άγιος Ερμινίγγελδος (ή Ερμηνιγγίλδος) ήταν γιος του βασιλιά των Βησιγότθων Λιουβιγγέλδου. Ο Βασιλιάς αυτός και όλο το έθνος του, είχαν προσχωρήσει στην αίρεση του Αρείου. Ο Ερμινίγγελδος όμως, διδάχτηκε την ορθόδοξη πίστη από τον Επίσκοπο Σεβίλλης Άγιο Λέανδρο [27 Φεβρουαρίου], σε ένα ταξίδι του. 
Όταν επέστρεψε στο σπίτι του, έγινε γνωστό ότι είχε απαρνηθεί τον Αρειανισμό και είχε γίνει χριστιανός. Αυτό στεναχώρησε τον πατέρα του, ο οποίος προσπάθησε να τον μεταπείσει με παρακάλια και απειλές. Όταν δεν κατόρθωσε τίποτα, τον κατήγγειλε ο ίδιος ως Χριστιανό και έτσι τον φυλάκισαν. Ο Ερμινίγγελδος παρότι βασανίστηκε πολύ, παρέμεινε πιστός στον Κύριο. Έτσι διατάχθηκε ο θάνατός του. Στρατιώτες μπήκαν στο κελί του και τον θανάτωσαν γονατιστό όπως προσευχόταν περί το 585 μ.Χ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις