Τρίτη 24 Μαΐου 2022

Ὦ, τί ὀμορφιά καί κάλλος Θεοῦ!10 Ἰουλίου 1980

Τά δάκρυα πέφτουν σάν διαμάντια ἀπό τήν αἴσθησι τῆς ὀμορφιᾶς τοῦ Θεοῦ καί Πατέρα μου.

Ἀπόψε ἡ πάλη μέ τόν διάβολο ἦτο στῆθος μέ στῆθος. Πόσον ὄμορφα κτίζεται ἡ ἐπίγνωσις τῆς ἀνθρωπίνης ἀδυναμίας μέ τήν ἐπίγνωση τῆς διαβολικῆς ἰσχύος, παραχωρήσει τοῦ Θεοῦ! Κουράστηκα στόν πόλεμο. Θαῦμα, ἡ ἐπίγνωσις Θεοῦ καί δαίμονος.

Μετά τόν πόλεμο ἦλθε ἡ χάρις καί τό ἔλεος τοῦ Οὐρανίου Πατέρα μέ ὅλη τήν ὀμορφιά της. Ὅσον ἀνάγεται κανείς στήν ἐπίγνωσι τῆς ἀδυναμίας του, τόσον ἀνάλογα γίνεται καί ἡ ἀποκάλυψις τοῦ Θεοῦ.

Ὦ, τί ὀμορφιά καί κάλλος Θεοῦ! Τά δάκρυα πέφτουν σάν διαμάντια ἀπό τήν αἴσθησι τῆς ὀμορφιᾶς τοῦ Θεοῦ καί Πατέρα μου. Τρελλαίνομαι ἀπό τήν φανέρωσι τοῦ Θεοῦ.

Θεέ μου! Πόσο τυφλώνομαι ἐνίοτε, καί δέν Σέ βλέπω καθόλου καί πράττω σάν νά μήν ὑπάρχης! Καί μετά πώς Σέ βλέπω καί θαμπώνομαι ἀπό τό Φῶς τῆς ἀκαταλήπτου δόξης Σου! Ἀπορῶ μέ τίς ἐναλλαγές τῆς ψυχῆς μου.

Σ' εὐχαριστῶ μέ ὅλη μου τήν καρδιά γιά ὅ,τι ἐπεξεργάζεσαι γιά τήν κατάρτισι τήν πνευματική τῆς ψυχῆς μου.

Σέ φιλῶ νοερά, Χρυσέ μου Πατέρα.

 Απόσπασμα από το Ημερολόγιο του Γέροντα Εφραίμ

 ΠΗΓΗ:ΕΔΩ

ΜΕΘΕΞΙΣ ΘΕΟΥ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΦΙΛΟΘΕΟΥ 
ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ
2022

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις