Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2024

Αίνιγμα ασωτίας και γρίφος παθών...


Άλλοι, απο κείνους ράτσα πολύ χειρότερη,
πετώντας απο πάνω τους τη δόξα των ανδρών,
με τα λυγίσματα των μελών κατατσακίζοντας τη φύση, 
ανδρες-γυναίκες, αρσενικοί-γυναικωτοί,
όχι ανδρες, όχι γυναίκες, αυτός είναι ο αληθεινός λόγος,
στο πρώτο δεν παραμένουν στο δεύτερο δεν έφτασαν,
δε μένουν σ΄αυτό που είναι με τη συμπεριφορά τους,
και αυτό που άπρεπα επιθυμούν, δεν είναι η φύση τους.
Αίνιγμα ασωτίας και γρίφος παθών
άντρες με τις γυναίκες και γυναίκες για τους άνδρες.

***
λλοι δ', ἐκείνων ἔθνος ἀθλιώτερον, 
τῶν ἀρρένων τὴν δόξαν ἐξορχούμενοι, 
μελῶν λυγισμοῖς συγκατακλῶντες φύσιν
ἄνδρες γυναῖκες, ἄρρενες θηλυδρίαι.
οὐκ ἄνδρες, οὐ γυναῖκες ἀψευδεῖ λόγῳ.
τὸ μὲν γὰρ οὐ μένουσι, τὸ δ' οὐκ ἔφθασαν.
ὃ μὲν γάρ εἰσιν, οὐ μένουσι τῷ τρόπῳ, 
ὃ δ' αὖ κακῶς θέλουσιν, οὔκ εἰσιν φύσει, 
ἀσωτίας αἴνιγμα καὶ γρῖφος παθῶν, 
ἄνδρες γυναιξὶ καὶ γυναῖκες ἀνδράσιν.
ΕΡΓΑ Γρηγορίου του Θεολόγου
ΠΟΙΗΜΑ Η΄ Πρός Σέλευκον σελ.136-157 ΕΠΕ ΤΟΜΟΣ 11ος 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις