Δευτέρα 3 Ιουνίου 2024

Παύλα καί Λουκιλιανός μέ τά μικρά παιδιά τους, στεφάνια μέ τό αἷμα τους ἀγόρασαν Μαρτύρων.Τῇ Γ' τοῦ αὐτοῦ μηνός, μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Λουκιλλιανοῦ, Παύλης, καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς νηπίων, Κλαυδίου, Ὑπατίου, Παύλου καὶ Διονυσίου, (3ος αἰών).

Λουκιλλιανὸς σύν τε Παῦλα νηπίοις,
Αἵματι ὠνήσαντο Μαρτύρων στέφη.
Σταυρῷ ἀμφὶ τρίτην Λουκιλλιανὸς τετάνυστο. 
Παύλα καί Λουκιλιανός μέ τά μικρά παιδιά τους,
στεφάνια μέ τό αἷμα τους ἀγόρασαν Μαρτύρων.
Πρῶτα τόν Λουκιλλιανό σέ ξύλο τόν κρεμάσαν,
τρίτη τοῦ μήνα, σέ σταυρό. 
Εἰς τόν Λουκιλλιανόν
Λουκιλλιανῷ πήγνυται σταυρός κάτω,
Οὐχ' ὡς ὁ Χριστοῦ καί τίτλον φέρων ἄνω. 
Κάτω τοῦ Λουκιλιανοῦ καρφώνεται ὁ σταυρός του,
ἀλλ΄ ὄχι ὅπως τοῦ Χριστοῦ μ’ ἐπιγραφή στά πάνω. 
Εἰς τά παιδία.
Τούς παιδαρίσκους ὧν ἀριθμός δίς δύω,
Θεοῦ Πατρός τίθησιν υἱούς ἡ σπάθη. 
Τά παιδαρέλια π΄ ἀριθμοῦν δύο φορές τό δύο,
ἡ σπάθα, τοῦ Θεοῦ Πατρός παιδιά του τά ὁρίζει.

Εἰς τήν Παῦλαν.
Οὐκ ἄξια πρός μέλλον, ὡς Παῦλος, κλέος,
Τά νῦν πάθη φάσκουσα, τέμνεται Παῦλα. 
Στή δόξα τή μελλούμενη, τά τωρινά μου πάθη
τίποτα δέν ἀξίζουνε, λέει ἡ μάρτυς Παῦλα
ὡς ἀποκεφαλίζεται, ὡς ἔλεγε κι ὁ Παῦλος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις