Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2023

Ἀναβόησον Δαυΐδ, τὶς ἡ παροῦσα Ἑορτή,


Κάθισμα 
Ἦχος δ'
Κατεπλάγη Ἰωσὴφ 
ναβόησον Δαυΐδ, τὶς ἡ παροῦσα Ἑορτή, ἣν ἀνύμνησας ποτέ, ἐν τῷ βιβλίῳ τῶν Ψαλμῶν, ὡς θυγατέρα θεόπαιδα καὶ Παρθένον. Ἀπενεχθήσονται εἰπών, τῷ Βασιλεῖ μυστικῶς, παρθένοι ὄπισθεν αὐτῆς, καὶ αἱ πλησίον αὐτῆς, καὶ θαυμαστὴν ἐργάζου καὶ παγκόσμιον, τὴν ἑορτὴν τοῖς κραυγάζουσιν. Ἡ Θεοτόκος, ἡμῖν ἐπέστη, τῆς σωτηρίας ἡ πρόξενος. 
Δόξα... Καὶ νῦν ... 
Τὸ αὔτό

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις