Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2016

Τί πρέπει να φυλάξω, για να ευαρεστήσω το Θεό;
Ερώτησε κάποιος τον αββά Αντώνιο: - Τί πρέπει να φυλάξω, για να ευαρεστήσω το Θεό;
Και ό γέρων αποκρίθηκε: - Φύλαξε όσα σου παραγγέλλω- και όπου πηγαίνεις, έχε πάντοτε το Θεό εμπρός στους οφθαλμούς σου, και για ότι πράττεις έχε τη μαρτυρία από τις άγιες Γραφές και από όποιον τόπο μένεις να μη μετακινείσαι γρήγορα. Αυτά τα τρία να φυλάξεις και να σωθείς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Follow by Email