Κυριακή, 30 Αυγούστου 2009

ακοίμητο λυχνάρι

Η προσευχή να είναι αδιάλειπτη, σαν ακοίμητο λυχνάρι μέσα στην καρδιά,, Να φροντίζουμε να υπάρχει πάντοτε λάδι για να το κρατάμε αναμμένο. Ακόμη και τις στιγμές που μας είναι πάρα πολύ δύσκολο να προσευχηθούμε, να προσευχόμαστε έστω και ελάχιστα, ώστε να μη σβήσει το λυχνάρι μας. Για. να μην αιφνιδιασθούμε τη στιγμή του θανάτου, οφείλουμε να είμαστε σαν τις φρόνιμες και όχι σαν τις μωρές παρθένες.


Η προσευχή να μην εξαρτάται ούτε από την έμπνευση, ούτε από τη φαντασία μας. Είναι σκανδαλώδες να λέμε: «Δεν έχω διάθεση να προσευχηθώ». Είναι προσβολή προς τον Θεό, πραγματική βλασφημία. Η προσευχή πρέπει να αποτελεί για μας απόλυτο κανόνα. Οφείλουμε να προσευχόμαστε πάση θυσία, διότι η προσευχή είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Δεν αναπνέουμε όποτε το θέλουμε. Δεν αναζητούμε λογούς για να αναπνέουμε , δεν συζητούμε για την αναγκαιότητα της αναπνοής, δεν αναρωτιόμαστε καν. Ξέρουμε όμως ότι αν σταματήσουμε να αναπνέουμε, θα πεθάνουμε. Οφείλουμε να θεωρούμε την προσευχή ως κάτι απόλυτο, για το οποίο δεν χωρεί καμιά συζήτηση. Να πούμε στον εαυτό μας: «Έτσι είναι, και αυτό είναι όλο». Να ορίσουμε έναν κανόνα προσευχής και να τον τηρούμε απαρεγκλίτως.

Στάρετς Σέργιος

Σάββατο, 29 Αυγούστου 2009

Κυριακή ΙΒ΄Ματθαίου

Κεφ. 19, στιχοι 16-24 Ομιλία στο κατά Ματθαίον από τον π.Κωνσταντίνο Στρατηγόπουλο


(Κατά Ματθαίον ιθ΄ 16-24)

Και ιδού εις προσελθών είπεν αυτώ· διδάσκαλε αγαθέ, τι αγαθόν ποιήσω ίνα έχω ζωήν αιώνιον; ο δε είπεν αυτώ· τι με λέγεις αγαθόν; ουδείς αγαθός ει μη εις ο Θεός. ει δε θέλεις εισελθείν εις την ζωήν, τήρησον τας εντολάς. λέγει αυτώ· ποίας; ο δε Ιησούς είπε· το ου φονεύσεις, ου μοιχεύσεις, ου κλέψεις, ου ψευδομαρτυρήσεις, τίμα τον πατέρα και την μητέρα, και αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σεαυτόν. λέγει αυτώ ο νεανίσκος· πάντα ταύτα εφυλαξάμην εκ νεότητός μου· τι έτι υστερώ; έφη αυτώ ο Ιησούς· ει θέλεις τέλειος είναι, ύπαγε πώλησόν σου τα υπάρχοντα και δος πτωχοίς, και έξεις θησαυρόν εν ουρανώ, και δεύρο ακολούθει μοι. ακούσας δε ο νεανίσκος τον λόγον απήλθε λυπούμενος· ην γαρ έχων κτήματα πολλά. Ο δε Ιησούς είπε τοις μαθηταίς αυτού· αμήν λέγω υμίν ότι δυσκόλως πλούσιος εισελεύσεται εις την βασιλείαν των ουρανών. πάλιν δε λέγω υμίν, ευκοπώτερόν εστί κάμηλον δια τρυπήματος ραφίδος διελθείν ή πλούσιον εις την βασιλείαν του Θεού εισελθείν. ακούσαντες δε οι μαθηταί αυτού εξεπλήσσοντο σφόδρα λέγοντες· τις άρα δύναται σωθήναι; εμβλέψας δε ο Ιησούς είπεν αυτοίς· παρά ανθρώποις τούτο αδύνατόν εστι, παρά δε Θεώ πάντα δυνατά εστι.

Μεταφραση
(Κατά Ματθαίον ιθ΄ 16-24)

Πλησίασε κάποιος τον Ιησού και τον ρώτησε: «Αγαθέ Διδάσκαλε, τι καλό να κάνω για ν΄ αποκτήσω αιώνια ζωή;» Ο Ιησούς του είπε: «Γιατί με ονομάζεις αγαθό; Κανένας δεν είναι αγαθός, παρά μόνο ένας, ο Θεός. Αν θέλεις πάντως να μπεις στη ζωή, τήρησε τις εντολές». «Ποιες;» του λέει. Κι ο Ιησούς είπε: «Το μη σκοτώσεις, μη μοιχεύσεις, μην κλέψεις, μην ψευδομαρτυρήσεις, τίμα τον πατέρα και τη μητέρα σου και αγάπα τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου». «Όλα αυτά τα τηρώ από πολύ μικρός», του λέει ο νεαρός. «Σε τι ακόμα υστερώ;» Ο Ιησούς του απάντησε: «Αν θέλεις να γίνεις τέλειος, πήγαινε πούλησε τα υπάρχοντά σου και δώσε τα χρήματα στους φτωχούς, και θα έχεις θησαυρό κοντά στο Θεό· κι έλα να με ακολουθήσεις». Μόλις άκουσε την απάντηση ο νεαρός, έφυγε λυπημένος, γιατί είχε μεγάλη περιουσία. Τότε ο Ιησούς είπε στους μαθητές του: «Σας βεβαιώνω πως δύσκολα θα μπει πλούσιος στη βασιλεία του Θεού. Και σας το επαναλαμβάνω: Είναι ευκολότερο να περάσει καμήλα από βελονότρυπα, παρά να μπει πλούσιος στη βασιλεία του Θεού». Όταν τ΄ άκουσαν οι μαθητές του, ένιωσαν μεγάλη κατάπληξη κι έλεγαν: «Τότε ποιος μπορεί να σωθεί;» Ο Ιησούς τους κοίταξε και είπε: «Αυτό είναι αδύνατο για τους ανθρώπους· για το Θεό όμως όλα είναι δυνατά».

Κυριακή, 9 Αυγούστου 2009

Κυριακή Θ΄ Ματθαίου


Κατά Ματθαίον ΕυαγγέλιοΟμιλία στο κατά Ματθαίον

Κεφ. 14, στίχοι 22 - 34. από τον π.Κωνσταντίνο Στρατηγόπουλο


«22 Κα εθέως νάγκασεν ᾿Ιησος τος μαθητς ατο μβναι ες τ πλοον κα προάγειν ατν ες τ πέραν, ως ο πολύσ τος χλους. 23 κα πολύσας τος χλους νέβη ες τ ρος κατ᾿ δίαν προσεύξασθαι. ψίας δ γενομένης μόνος ν κε. 24 τ δ πλοον δη μέσον τς θαλάσσης ν, βασανιζόμενον π τν κυμάτων· ν γρ ναντίος νεμος. 25 τετάρτ δφυλακ τς νυκτς πλθε πρς ατος ᾿Ιησος περιπατν π τς θαλάσσης. 26 κα δόντες ατν ο μαθητα π τν θάλασσαν περιπατοντα ταράχθησαν λέγοντες τι φάντασμά στι, κα π το φόβου κραξαν. 27 εθέως δ λάλησεν ατος ᾿Ιησος λέγων· θαρσετε, γώ εμι· μ φοβεσθε. 28 ποκριθες δ ατ Πέτρος επε· Κύριε, ε σ ε, κέλευσόν με πρός σε λθενπ τ δατα. 29 δ επεν, λθέ. κα καταβς π το πλοίου Πέτρος περιεπάτησεν πτ δατα λθεν πρς τν ᾿Ιησον. 30 βλέπων δ τν νεμον σχυρν φοβήθη, κα ρξάμενος καταποντίζεσθαι κραξε λέγων· Κύριε, σσόν με. 31 εθέως δ ᾿Ιησος κτείνας τν χεραπελάβετο ατο κα λέγει ατ· λιγόπιστε! ες τί δίστασας; 32 κα μβάντων ατν ες τπλοον κόπασεν νεμος· 33 ο δ ν τ πλοίῳ λθόντες προσεκύνησαν ατ λέγοντες·ληθς Θεο υἱὸς ε. 34 Κα διαπεράσαντες λθον ες τν γν Γεννησαρέτ.»

ΑΠΟΔΟΣΗ

Και αμέσως ό Ιησούς ανάγκασε τους μαθητές του να μπουν στο πλοίο και να περάσουν πριν άπ' αυ τόν στο απέναντι μέρος της λίμνης, ώσπου αυτός να βοηθήσει τον λαό να γυρίσουν στα σπίτια τους. Και όταν αυτό έγινε, ανέβηκε στο βουνό για να προσευχηθεί μόνος του· μέ χρις ότου βράδιασε ό Χριστός ήταν εκεί μόνος. Το πλοίο βρισκόταν πια στη μέση της θάλασσας και χτυπιό ταν με τα κύματα, γιατί ό καιρός ήταν αντίθετος. Στην τέταρτη βάρδια της νύχτας (δηλ. 3-6 το πρωί) ήλθε ό Ιησούς κοντά στους μαθητές περπατώντας επάνω στη θάλασσα. Ό ταν τον είδαν να περπατάει επάνω στη θάλασσα, ταράχθηκαν οι μαθητές και έλεγαν πώς είναι φάντασμα και από το φόβο τους έβαλαν τις φωνές. Αμέσως τότε τους μίλησε ό Ιησούς και τους είπε· «Έχετε θάρ ρος. Εγώ είμαι. Μη φοβάστε». Τό τε αποκρίθηκε ό Πέτρος και του εί πε: Κύριε, αν είσαι εσύ, τότε πες μου να έλθω σε σένα επάνω στα νερά. Και ό Ιησούς του είπε: Έλα. Και κατέβηκε ό Πέτρος από το πλοίο και περπάτησε επάνω στα νερά για να έλθει κοντά στον Ιησού. Βλέποντας όμως τον δυνατό άνεμο φοβήθηκε και αρχίζοντας να βουλιάζει, έβαλε τις φωνές και είπε: «Κύριε, σώσε με». Και ό Ιησούς αμέσως άπλωσε το χέρι, τον κράτησε και του λέγει: «Γιατί δίστασες, ολιγόπιστε;». Όταν ανέβηκαν στο πλοίο, έπαυσε να φυσάει ό άνεμος. Τότε εκείνοι πού ήσαν στο πλοίο ήλθαν και προ σκύνησαν τον Ιησού και του είπαν: «Αληθινά είσαι Υιός του Θεού». Και αφού πέρασαν τη λίμνη, ήλθαν στα μέρη της Γεννησαρέτ.

Σάββατο, 8 Αυγούστου 2009

ποιητικό δι΄ευχών

Στην καταιγίδα του σκοταδιού
ν'αντισταθείς με όπλα
κοσμικά μην πολεμήσεις
καιρό θα χάσεις πολεμώντας
χωρίς όπλα το ανυπόστατο.
*
Την παρουσία του φωτός
να αντιτάξει στην απουσία του,
η ζωή είναι η μόνη δυνατότητα
στου θανάτου το ανυπόστατο.

από το βιβλίο ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΣΚΟΤΑΔΙ ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΦΩΣ π. Κωνσταντίνος Στρατηγόπουλος εκδόσεις Φιλοκαλία

Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2009

Λειτουργικές αναγνώσεις πορείας…Ο γέροντας χαμογέλασε για λίγο! Και έπειτα μου είπε :

- Εδώ αν θέλει ο Θεός και το θέλεις και εσύ θα μείνεις 3 χρόνια, αυτό είναι το μέτρο, αυτός ο κανόνας! Το βλέπεις αυτό το στασίδι εκεί μπροστά, αυτό θα γίνει ο τόπος της άσκηση σου, το βιβλίο που βλέπεις στο πλάι είναι το Ωρολόγιο, σε αυτό θα είναι στραμμένος ο νου σου, με αυτό θα μετράς τις μέρες και τις νύχτες σου εδώ, σε αυτόν τον τόπο . Ο τόπος αυτός ονομάζεται Εκκλησία και εδώ τα πράγμα πλαταίνουν περισσότερο από ότι γνωρίζεις, εδώ ότι κάνουμε είναι διακονία για την Εκκλησία δεν κάνουμε τίποτα για τον εαυτό μας! Εδώ όλα, μα όλα, λειτουργούν ταπεινά ένα μυστήριο.

Απόρησα με όλα όσα μου είπε ο γέροντας! 3 χρόνια* και θα δούμε, το στασίδι τόπος της άσκησης μου, στραμμένος στο Ωρολόγιο ο νους μου! Που ήρθα; Σκέφτηκα μέσα μου , σε κανένα τρελό μοναχό θα έπεσα που θέλει να με διώξει πριν την ώρα μου!

- Αν θέλεις μένεις! Δεν σε κρατάει κανένας αδελφέ μου. Η πόρτα θα είναι πάντα ορθάνοικτη για να βγεις, αν δεν την κλήσεις μόνο σου. Αν δε την κλήσεις μόνο σου θα φεύγεις, πάντα θα φεύγεις. Εδώ σκοπός μας είναι να μάθουμε να μένουμε εν Χριστό και αν χρειαστεί να φεύγουμε! Να φεύγουμε εν Χριστό.

Αυτά ήταν τα πρώτα λόγια του γέροντα.

Τα άκουσα...τα έγραψα...τα φύλαξα καλά στην καρδιά μου...τα έζησα... τα ζώ και να που τώρα αυτός ο νέος έφθασε μέχρι εδώ για να αναμετρηθεί με αυτή την λειτουργική παράδοση...

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Follow by Email