Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2012

Όλα χωρίς βία

Απέφευγε την οξύτητα στις εκφράσεις. Συνιστούσε πάντα όλα να γίνονται απαλά και χωρίς βία.

- Οι τρομακτικές μορφές πού παίρνει ό πο­νηρός και παρουσιάζεται στον χριστιανό, οφείλονται πολύ συχνά στον βίαιο τρόπο, με τον όποιον ό πιστός πολεμά τα πάθη του, έλεγε. Το πνεύμα τού κακού δεν έχει μορφή· οι άνθρωποι τού δίνουν μορφή ανάλογα με τα βιώματά τους, τα γονίδιά τους και την κληρονομικότητά τους.

- Και ό Μέγας Αντώνιος πού έβλεπε τέτοιες μορφές;

- Έ, δεν ήταν μέγας και άγιος από την αρχή, έλεγε με χαμόγελο.

- Να αγωνίζεσαι απαλά και χωρίς βία να μεταμορ­φώσεις τα αμαρτωλά πάθη σε καλά. Οι τρεις 'Ιεράρ­χες δεν έβλεπαν το κακό και δεν περιγράφουν τον διάβολο. Δεν ασκούσαν βία πάνω τους, ώστε να καταπιέσθει το νευρικό σύστημα. Με απαλό και ερω­τικό τρόπο έστρεφαν αβίαστα τον νου τους προς τον Χριστό, και τα άλλα υποχωρούσαν, κι έτσι δεν υπήρχε καμία καταπίεση. Δίνονταν στον Χριστό και όλη ή δυναμικότητά τους πήγαινε εκεί. Δεν έμε­νε τίποτα για τον αντίθετο. Αν την θλίψη σου την κάνεις προσευχή, αν τον πόνο σου δεν τον αφήνεις μέσα σου, αλλά τον κάνεις ανάταση, τότε μεταβάλ­λεται σε δύναμη. Έτσι έκαναν οι μεγάλοι Πατέ­ρες της Εκκλησίας και ο άγιος Γρηγόριος Νύσσης. Τότε πού έμεινα τρεις μέρες στην εκκλησία και με­λετούσα περιμένοντας την κουρά μου, τότε ήμουν μέσα στον Θεό.

Και επανέλαβε την σκέψη του για την Εκκλησία:

- Όλοι να είμαστε ενωμένοι μέσα στην Εκκλησία. Μα ή Εκκλησία είναι άκτιστη. 'Όλοι ενούμεθα εκεί μεταξύ μας και με όλους τούς άγιους. Ενωμένοι και ό Υιός με τον Πατέρα και το Πνεύμα, ή Παναγία Τριάδα, κι εμείς μαζί Της. Αυτή είναι ή Εκκλησία.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ΜΑΘΗΤΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΟΡΦΥΡΙΟ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ     ΜΗΛΕΣΙ 2011 σελ.224-225

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Follow by Email